LITO-rekisteriseloste
Liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden (LITO) oppimisalusta

1. Rekisterin pitäjä 
Turun yliopisto / Turun kauppakorkeakoulu
20014 Turun yliopisto
029 450 5000

2. Rekisteristä vastaava henkilö 
Taina Eriksson, taina.eriksson@utu.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus 
Rekisterin käyttötarkoituksena on mahdollistaa liiketoimintaosaamisen verkko-opintokokonaisuuden (jatkossa LITO) toteuttaminen kokonaan verkko-opetuksena. Osallistuvista yliopistoista kerätään LITO-opintojaksoille ilmoittautuneiden opiskelijoiden tiedot (kerättävät tiedot täsmennetty kohdassa 4.), jotta heille voidaan järjestää pääsy opintokokonaisuuden sähköiseen oppimisympäristöön.  Lisäksi tietoja tarvitaan, jotta opetukseen osallistuville opiskelijoille voidaan hallinnollisena prosessina myöntää erillisopinto-oikeus opetusta järjestävään/järjestäviin yliopistoihin. Tietoja käytetään myös opintosuoritusten siirtämiseen järjestävän/järjestävien yliopistojen järjestelmästä opiskelijan kotiyliopiston rekisteriin ilman, että opiskelijan tarvitsee erikseen pyytää siirtoa. Opiskelijan sähköpostiosoitetta käytetään LITO-opintoihin liittyvään tiedottamiseen (esimerkiksi opintojakson opettajat voivat tiedottaa kurssin alkuun liittyvistä käytännöistä sähköpostitse ennen kuin kurssi aukeaa sähköisellä alustalla).

4. Rekisterin sisältö, toiminnallinen kuvaus 
Käyttäjästä tallennetaan seuraavat pakolliset tiedot: etunimi, sukunimi, käyttäjätunnus (eppn-tunnus), sähköpostiosoite.
Käyttäjän itse halutessaan tallentamat tiedot:
• Paikkakunta
• Maa
• Aikavyöhyke
• Vapaamuotoinen kuvaus itsestä
• Käyttäjän kuva
• Lisänimet: foneettinen etu- ja sukunimi, keskimmäinen nimi, lisänimi
• Kiinnostuksen kohteet
• Verkkosivusto
• Sosiaalisen median ID:t
• Tunnistenumero
• Laitos
• Osasto
• Puhelin
• Matkapuhelin
• Osoite
Näiden lisäksi LITO-oppimisalustaan tallennetaan tietoja käyttäjän toimista järjestelmässä sekä kaikki opiskeluun, opettamiseen ja arviointiin tarvittavat tiedot. Opintojaksojen opettajat käyttävät osaa näistä tiedoista osana opetustoimintaansa. 

5. Säännönmukaiset tietolähteet 
Käyttäjän perustiedot saadaan opiskelijoiden osalta kunkin osallistuvan yliopiston omasta opintotietojärjestelmästä opiskelijan oman kurssi-ilmoittautumisen perusteella. Opetushenkilöstön osalta tiedot saadaan kunkin osallistuvan yliopiston kautta, kun opettaja on päätetty asettaa kurssille opettajaksi. 
Muut tiedot kerätään järjestelmässä käyttäjän toimien mukaan.
Salaiseksi luokiteltua tietoa ei tallenneta rekisteriin.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 
Henkilön tietoja voidaan siirtää LITO-yhteistyössä mukana olevien yliopistojen välillä.
Anonymisoitua analytiikkadataa voidaan luovuttaa tutkimustarkoituksiin. Anonymisoidusta datasta ei voida päätellä henkilön identiteettiä. 
Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja ulkopuolisille lakiin perustuvan ilmoitus- tai luovutusvelvollisuuden johdosta.
Tietoja ei Turun yliopiston ja palveluntarjoajan välisen sopimuksen mukaisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Palvelu sijaitsee sopimuksen mukaan EU-alueella sijaitsevassa konesalissa. Palveluntarjoajayrityksen perusmuotoinen tietosuojaseloste on luettavissa osoitteessa http://www.blackboard.com/footer/privacy-policy.aspx .

7. Rekisterin suojauksen periaatteet 
Tietoihin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän valtuuttamilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Heillä on käytössään käyttäjätunnukset ja salasanat järjestelmään, jossa tiedot sijaitsevat. Rekisterinpitäjä rajaa tietojen näkyvyyttä käyttöoikeuksilla. Palvelun ja sen taustalla olevan tietokannan pääkäyttäjät ovat Blackboardin palveluksessa, lisäksi nimetyillä henkilöillä yliopistossa on palvelutason pääkäyttäjäoikeuksia. Yhteys palvelimeen on mahdollista vain suojatulla verkkoyhteydellä, käyttäjätunnistuksessa käytetään HAKA-palvelua. Vaitiolovelvollisuus sitoo henkilötietoja käsitteleviä työntekijöitä. 

8. Tarkastusoikeus, korjausoikeus ja muut oikeudet 
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on tarkastusoikeus omiin tietoihinsa. Perustiedot näkyvät järjestelmässä käyttäjälle itselleen. Tietojen laajempi tarkastuspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle.
Jokaisella rekisteriin liitetyllä henkilöllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö tulee toimittaa rekisterin yhteyshenkilölle. 
Muista järjestelmistä tulevissa tiedoissa olevat virheet on korjattava kyseisen järjestelmän oman rekisterin kautta. Käyttötiedoissa olevat virheet voi tietotyypistä riippuen joko korjata itse tai pyytää pääkäyttäjää korjaamaan ne.

9. Miltä vuosilta tiedot ovat ja mikä on niiden päivitystiheys 
Tietoja on kerätty vuodesta 2017 alkaen. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto