Johdatus taloushallintoon 5op
Opintojaksolla tutustutaan laskentatoimeen ja sen merkitykseen yrityksissä ja yhteiskunnassa. Lisäksi perehdytään rahoittajien ja johdon laskentatoimen sisältöihin ja niiden eroavuuksiin.

Rahoittajien laskentatoimen osalta käsitellään seuraavia teemoja:
 1. Tilinpäätöksen tavoitteet ja sisältö, keskeiset periaatteet, perusymmärrys kirjanpidosta ja tilinpäätöksestä
 2. Tase, tuloslaskelma, rahavirtalaskelma ja niiden väliset yhteydet
 3. Kansainvälinen tilinpäätösnormisto (IFRS), konsernitilinpäätöksen idea
 4. Tilinpäätöksen ja verotuksen yhteydet
 5. Tilinpäätöksen analysointi ja ymmärtäminen
Johdon laskentatoimi:
 1. Laskenta strategisen päätöksenteon tukena, strategian toimeenpano, tuloskortit
 2. Suorituksen mittaaminen eri tyyppisillä vastuualueilla (sisältäen mm. taloudellisen lisäarvon käsitteen EVA:n ja pääoman keskikustannuksen WACC)
 3. Budjetoinnin tavoitteet ja toteutus
 4. Kustannuslaskennan tehtävät ja käsitteet; tuote, palvelu ja asiakaskannattavuuden laskenta
 5. Erillislaskelmat, katetuottoanalyysi ja hinnoittelu
 6. Investointilaskennan perusteet
 7. Yrityksen hallinnoinnin (corporate governance) perusteet
Kurssin käytyäsi:
 • Ymmärrät laskennan roolin organisaatioissa ja yhteiskunnassa
 • Tiedät mitä tilinpäätös pitää sisällään ja mihin tarkoituksiin sitä voi hyödyntää
 • Osaat lukea tilinpäätöstä ja laskea ja tulkita tärkeimpiä tunnuslukuja
 • Ymmärrät laskentajärjestelmien roolin organisaatioissa toimivan päätöksenteon tukena ja sen, miten tätä tietoa voidaan hyödyntää niin raha-, materiaali- ja tietovirtojen, kuin organisaatioissa toimivien ihmisten ohjaamisessa 
 • Pystyt arvioimaan tuotteiden, palveluiden, asiakkaiden ja investointien kannattavuuksia ja tekemään taloudellisesti kestäviä päätöksiä näiden tietojen pohjalta
 • Ymmärrät hyvän hallintotavan merkityksen organisaatioille ja yhteiskunnalle
 • Osaat käyttää excelin perustoimintoja
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto