Johdatus yrittäjyyteen 5op
​Opintojaksolla käsitellään aiheita, jotka liittyvät yrittäjämäiseen toimintaan.  Kurssin aikana muodostat peruskäsityksen yrittäjyydestä liiketoiminnan muodossa tapahtuvana uutta luovana toimintana.
 1. Päätös tulla yrittäjäksi
  • Johdatus yrittäjyyteen
 2. Menestyskelpoisten liikeideoiden luominen
  • Liiketoimintamahdollisuuksien luominen
  • Esitutkimus
  • Toimiala-analyysi
  • Liiketoimintasuunnitelma
 3. Ideasta yrittäjämäiseksi firmaksi
  • Tiimin rakentaminen
  • Start-upin rahoituksellisten vahvuuksien ja heikkouksien analyysi
  • Eettiset ja lainopilliset kysymykset yrityksen perustamisessa
  • Liiketoimintasuunnitelman kirjoittaminen ja tarinan rakentaminen
  • Rahoituksen saaminen
 4. Yrittäjämäisen yrityksen johtaminen ja kasvun rakentaminen
  • Markkinointi
  • VC-toiminnan ymmärtäminen
  • IPR:t
  • Kasvun haasteet ja kasvun johtaminen
  • Kasvun strategiat
  • Operaatiomuodot
Kurssin suoritettuasi:
 • ymmärrät liiketoiminnan suunnitteluun liittyvät periaatteet, mahdollisuudet ja haasteet, ja erityisesti asiakkaiden tarpeista ja arvontuonnista lähtevän, testaamiseen ja muutoskykyyn perustuvan liiketoiminnan suunnittelutavan.
 • tunnistat liiketoimintaan liittyviä osaamisen substanssialueita, joiden hallinta tulee liiketoiminnassa jollain tavoilla ratkaista.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto