Johdatus yritysjuridiikkaan 5op
​Opintojakso tutustuttaa Suomen oikeusjärjestelmään yritystoimintaa ohjaavana ja sääntelevänä järjestelmänä. Kurssilla käsiteltävät aiheet:
 1. Suomen oikeusjärjestyksen rakenne ja sen suhde muihin oikeusjärjestyksiin
 2. Oikeudelliset peruskäsiteet ja rakenteet
 3. Oikeuden merkitys yhteiskunnallisen päätöksenteon ja yritystoiminnan ytimessä
 4. Oikeuden tarjoamat mahdollisuudet, rajoitteet ja riskit yritystoiminnassa
 5. Yrityksen oikeudellisten riskien hallinta
 6. Oikeuslähteet ja niiden väliset suhteet
 7. Oikeudellisen ongelman ratkaisemisen peruslähtökohdat 
 8. Yhtiöoikeuden perusteita
 9. Sopimusoikeuden perusteita
 10. Immateriaalioikeuden perusteita
 11. Työoikeuden perusteita
 12. Vero-oikeuden perusteita
 13. Kilpailuoikeuden perusteita
Kurssin suoritettuasi:
 • tunnet Suomen oikeusjärjestyksen pääpiirteet ja sen liittymät muihin oikeusjärjestyksiin sekä keskeiset oikeudelliset peruskäsitteet ja rakenteet erityisesti liiketoiminnan näkökulmasta
 • tunnet erilaiset oikeuslähteet ja oikeudellisten ongelmien ratkaisemiseen peruslähtökohdat
 • ymmärrät oikeuden merkityksen yhteiskunnan toimintaa ohjaavana järjestelmänä ja erityisesti oikeuden merkityksen yritystoiminnan ytimessä
 • osaat tunnistaa oikeudellisen sääntelyn tarjoamat mahdollisuudet ja rajoitteet yritystoiminnassa
 • ymmärrät sen, miten ja miksi yrityksen tulee varautua yritystoimintaan liittyviin oikeudellisiin riskeihin, miten oikeudellisia riskejä hallitaan ja miten juridiset seikat tulee ottaa huomioon yrityksen päätöksenteossa.
 • tunnet liiketoimintaosaamisen kannalta olennaisimpien oikeudenalojen keskeisen sääntelyn perusperiaatteet. Näitä oikeudenaloja ovat erityisesti yhtiöoikeus, sopimusoikeus, immateriaalioikeus, työoikeus, vero-oikeus ja kilpailuoikeus.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto