Johtamisen ja organisaatioiden perusteet 5op
​Opintojakson keskeisiä teemoja ovat organisaatiokäyttäytyminen, johtajuus, strategiat sekä henkilöstöjohtaminen. 
 1. Organisaatiot ja organisaatiokäyttäytyminen
  • organisaation rakenteet
  • organisaatiokulttuuri
  • organisaation arkipäivä
 2. Johtaminen ja johtajuus
  • johtajuusajattelun ja -mallien kehitys
  • johtamisen tehtävät ja tasot
  • kulttuurin, innovaatioiden ja muutoksen johtaminen
 3. Strateginen ajattelu ja strategiset työkalut
  • strategisen ajattelun ja –mallien kehitys
  • strategiset työkalut
  • strateginen johtaminen globaalissa ympäristössä
  • etiikka, yrityksen yhteiskuntavastuu
 4. Henkilöstöjohtaminen ja esimiestaidot
  • henkilöstöresurssien johtaminen
  • yksilöiden, tiimien ja ryhmien johtaminen
  • motivointi ja valmentaminen
  • esimiestaidot
  • oppiva organisaatio
  Opintojakson suoritettuasi osaat:
  • tarkastella organisaatioita ja organisaatiokäyttäytymistä 
  • eritellä organisaation, johtamisen ja johtajuuden keskeisiä perusteorioita ja käsitteitä
  • eritellä strategisen johtamisen sisältöä ja keskeisiä työkaluja
  • eritellä ja arvioida henkilöstöjohtamisen peruskäsitteitä ja sisältöjä
  • ymmärtää organisaatiota ja henkilöstö- ja strategisen johtamisen perusteita
  • kehittää johtajuus- ja esimiestaitoja
  • ymmärtää strategisen johtamisen keskeisimpiä työkaluja
  • ymmärtää johtamisen ja organisoinnin peruskäsitteet ja liiketoiminnan perusfunktiot sekä johtamisen perustehtävät
  • muodostaa käsityksen liiketoiminnasta globaalien vaikutussuhteiden verkostossa
  • soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa
  Asiasana:
  Tagit:

  20014 Turun yliopisto, Finland
  Puhelinvaihde: 029 450 5000

  Henkilöhaku

  Seuraa meitä: 
  Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
  Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
  © Turun yliopisto