Liiketoimintaympäristön taloustiede 5op
​Liiketoimintaympäristön taloustiede osana liiketoimintaosaamisen opintokokonaisuutta antaa laaja-alaiset perusvalmiudet tarkastella yrityksen liiketoimintaympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia. Menestyksekkään liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yrityksen toimintaympäristön mahdollisuuksien ja uhkien ennakoiva tunnistaminen on globalisoituvassa taloudessa yhä keskeisemmässä roolissa.

Opintojaksolla tutustutaan:
  1. yrityksen ja kuluttajan päätöksentekoon sekä markkinoiden toimintaan (mikrotalous);
  2. talouskasvuun, suhdannevaihteluihin, työmarkkinoihin, inflaation ja rahamarkkinoihin sekä talouspolitiikkaan (makrotalous);
  3. julkisen sektori rooliin ja keskeisiin taloudellisen ohjauksen keinoihin markkinatalousyhteiskunnassa (julkisen sektorin talous);
  4. kansainvälisen hyödykekaupan, rahatalouden ja Euroopan integraation sekä monikansallisten yritysten taloudellisiin perusteisiin (globalisaation talous).
Opintojakson suoritettuasi:
  • osaat määritellä taloustieteen peruskäsitteitä
  • ymmärrät talousteoreettisen ajattelutavan ja osaa soveltaa niitä ymmärtääkseen markkinatalousyhteiskunnan toiminnan keskeisiä periaatteita.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto