Markkinoinnin ja myynnin perusteet 5op
​Opintojaksolla perehdytään markkinoinnin keskeisimpiin asioihin, kuten arvoon ja arvonluontiin ja siihen miten ne näyttäytyvät erilaisissa toimintaympäristöissä (kuluttaja- ja Business-to-Business markkinoiden erot). Jaksolla pohditaan mitä on asiakasorientoitunut strategia muuttuvassa toimintaympäristössä, mitä on Business-to-Business markkinointi ja millaista on organisaatioiden ostokäyttäytyminen. Lisäksi käydään läpi markkinointiviestinnän kanavia ja sisältöjä. Myös henkilökohtaiset myynti- ja vuorovaikutustaidot myyntiprosessin eri vaiheissa sekä myyntiprosessin eteneminen kuluttajamyynnissä sekä Business-to-Business myynnissä ovat kurssin teemoja.

Kurssin käytyäsi osaat:
  • kuvata markkinoinnin roolin organisaatiossa ja suhteessa muihin organisaation keskeisiin liiketoimintaprosesseihin.
  • kuvata B-to-B- ja kuluttajamarkkinoinnin väliset painotuserot sekä ko. toimintalogiikoiden keskeiset ominaispiirteet.
  • soveltaa työssään markkinoinnin keskeisiä käsitteitä (mm. asiakkaan kokema arvo, arvonluontiprosessi, brändi).
  • soveltaa strategiseen suunnitteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä ja laatimaan yleisen strategiasuunnitelman.
  • hyödyntää toimintaympäristön muutokseen vaikuttavia asioita (mm. ratkaisukeskeisyys, palveluvaltaistuminen ja verkostoituminen) strategian pohdinnassa.
  • kuvata miten organisaatiota tulisi kehittää kohti asiakasorientoitunutta toimintamallia.
  • kuvata vuorovaikutusosaamisen merkityksen myyntityössä. Hän osaa analysoida ja arvioida myyntityötä.
  • tiedät mitä ovat markkinointiviestinnän keskeiset kanavat muuttuvassa toimintaympäristössä ja pystyy tämän pohjalta kuvaamaan viestinnän tilannetta ja mahdollisuuksia.
  • ymmärrät, mitä vastuullisuus markkinoinnissa tarkoittaa
  • ymmärrät myyntiprosessin kokonaisuutena. Hän tunnistaa käytännön myyntityön osa-alueiden sisällöt B2B ja B2C myynnissä.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto