Matkailualan verkostoyliopisto - MAVY

Matkailualan monitieteiset opinnot

Matkailualan monitieteiset opinnot tarjoavat eri tieteenalojen opiskelijoille mahdollisuudet opiskella matkailualan opintoja. Opiskelija perehtyy muun muassa matkailualan liiketoimintaan, monikulttuurisuuteen ja matkailun historiaan sekä tulevaisuuteen. Matkailu oppiaineena tuottaa opiskelijalle uudenlaisen näkemyksen matkailun vaikutuksista ihmisiin, maapalloon ja yhteiskuntaan. Matkailualan opinnot tarjoavat  käytännönläheisen näkökulman, jonka kautta opiskelija voi lisätä uuden ulottuvuuden omaan pääaineeseensa. Opinnot vahvistavat opiskelijan asiantuntijuutta oman pääaineen hyödyntämisessä ja tarjoavat tiedollisia ja taidollisia valmiuksia ymmärtää matkailua niin toimialana kuin ilmiönäkin.

 

Matkailualan perusopinnot (25 op)

Opintojaksot:

Pakollinen opinstojakso
Introduction to Tourism Studies 5 op (Itä-Suomen yliopisto)

 

Valinnaiset opintojaksot:

Global Tourism Business 5 op (Turun yliopisto)

Johdanto monikulttuurisuuteen ja monikielisyyteen 5 op (Tampereen yliopisto)

Matkailua ajassa – matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op (Turun yliopisto)

Tourism Trends 5 ECTS (Hanken School of Economics)

Special Theme in Tourism Studies 5 ECTS

 
Itä-Suomen yliopiston sivustolta löydät lisätietoa näistä matkailuopinnoista ja opiskelijaksi hakeutumisesta.

Turun yliopiston tarjoamat matkailuopinnot

Tälle sivustolle kootaan tietoa erityisesti Turun yliopiston järjestämistä opintojaksoista: Global Tourism Business 5 ECTS ja Matkailua ajassa - matkailun historialliset ja kulttuuriset ulottuvuudet 5 op.

Turun yliopiston MAVY-koordinaattorina on tutkijatohtori Juulia Räikkönen (Turun kauppakorkeakoulu) apunaan tohtorikoulutettava Maija Mäki (Humanistinen tiedekunta). Opintohallintoon liittyviä asioita hoitaa opintopäällikkö Sanna Mäkilä (Humanistinen tiedekunta). Tarkoituksenamme on järjestää Turun yliopiston matkailuopiskelijoille muun muassa tutor-tapaamisia, jotka tukevat verkko-opintojen etenemistä. 

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto