Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)
 

Ensimmäistä kertaa erikoistumiskoulutuksena järjestettävä toteutus soveltuu kaikille, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, järjestöissä ja yrityksissä. Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa eri alojen ammattilaisille mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistaan kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä. Koulutus antaa valmiuksia monikulttuurisuuden hyödyntämiseen työelämän voimavarana.  

 

Koulutuksen painopisteinä ovat monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen, kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi, monikielinen ja monikulttuurinen viestintä sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen. 

Koulutuksen kohderyhmä 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä. 

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä. 

Koulutuksen sisältö 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.
Koulutus koostuu kaikille yhteisistä moduuleista (20 op) ja valinnaisista moduuleista (10 op) sekä opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.  

Kaikille yhteiset moduulit: 

  • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
  • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
  • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
  • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op 

Valinnaiset moduulit: 

  • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
  • Kulttuuritietoisuus kansainvälisessä liiketoiminnassa 5 op
  • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
  • Kulttuuri- ja uskontotietoisuus kansalaisyhteiskunnassa, 5 op 

Toteutus

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Lähiopetusjaksot varmistuvat syksyn 2017 aikana. Valinnaisten moduulien järjestämisen perusteena on 20 ilmoittautunutta/moduuli. Mikäli tämä vähimmäismäärä ilmoittautuneita ei täyty, kyseistä valinnaista moduulia ei järjestetä koulutuksessa. 

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: toteutuksessa ovat mukana Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. 

Lähijaksot toteutuvat samanaikaisesti siten, että näissä hyödynnetään etäyhteyksiä. Vertaisoppimisryhmät muodostetaan opiskelijoista hakijoiden mukaan. Lähtökohtana on, että vertaisoppimisryhmät voidaan muodostaa Helsinkiin, Turkuun, Tampereelle ja Joensuuhun. 

Ajankohta

Koulutus alkaa tammikuussa 2018.
 

Erikoistumiskoulutuksen lähiopetuspäivät

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat lähipäivät ovat opetusmoduuleissa kestoltaan kaksipäiväisiä. Aloitus- ja loppuseminaarit ovat yhden päivän pituisia.
 
KEVÄT 2018
 
Aloitusseminaari, Helsinki (1pv)
25.1.2018 klo 10–17
Lisäksi iltatilaisuus klo 17.30–19
 
1.1  Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen
Lähiopetuspäivät (2 pv), 21–22.3.2018
 
1.2 Kulttuuritietoiset työkäytännöt
Lähiopetuspäivät (2 pv), 16–17.5.2018
 
SYKSY 2018
 
1.3 Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä
Lähiopetuspäivät (2pv), 26–27.9.2018
 
1.4. Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö
Lähiopetuspäivät (2 pv), 28–29.11.2018
 
KEVÄT 2019
 
Valinnainen moduuli 1
Lähiopetuspäivät (2pv), helmikuu 2019
 
Valinnainen moduuli 2
Lähiopetuspäivät (2pv), 2pv), huhtikuu 2019
 
SYKSY 2019
 
Loppuseminaari (1pv)
marraskuun toinen viikko 2019
 

Hinta

Koulutuksen hinta on 3 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:
 

1) opintojen alku, kevät 2018: 1 200 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta, syksy 2018: 1 000 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta, kevät 2019: 1 000 euroa 

Hakeminen ja peruutusehdot

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 25.9.2017–15.11.2017. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Hakulomake aukeaa klo 9.00. Hakulomake pdf-muodossa kysymyksiin tutustumista varten. Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. Valintakriteerit löytyvät tästä linkistä ja tämän sivun sivussa olevasta linkistä. Opiskelijavalinnasta ilmoitetaan viimeistään 30.11.2017, ja opiskelijan tulee varmistaa opiskelupaikan vastaanotto viimeistään 14.12.2017.
 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Lisätietoja

Yliopiston yhteystiedot:
 Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist@utu.fi
 Koordinaattori Anne Puuronen, Turun yliopisto, anne.puuronen@utu.fi
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:
 Yliopettaja Jari Helminen, Diakonia-ammattikorkeakoulu, jari.helminen@diak.fi
Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko@diak.fi
 

Kolutuksen tiedot Diakonia-ammattikorkeakoulun sivulla: http://www.diak.fi/tyoelama/Koulutukset/Sivut/erikoistumiskoulutukset.aspx

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
 

 Koulutukseen hakeminen

 

Seuraava haku syksyllä 2018.

Valintakriteerit (pdf)

Koulutukseen haetaan hakulomakkeella (ks. lisää kohdasta Hakeminen ja peruutusehdot). Hakulomake pdf:nä kysymyksiin tutustumista varten.

Esite

 

Näkyykö monimuotoistuminen työpaikallasi?
Työkaluja työelämään monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksesta. Lue koko uutinen

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto