Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op)

Kansainvälinen yhteistyö ja liikkuvuus vaikuttavat nykypäivän työyhteisöjen arkeen. Monikielisyys ja -kulttuurisuus on yleistynyt, ja esimiehiltä vaaditaan uusia taitoja toimia aiempaa monimuotoisemmissa työyhteisöissä. Yhteiskunnan palvelujärjestelmä kohtaa uusia tilanteita, kun Suomeen monista eri syistä muuttavat henkilöt tulevat, asettuvat ja kotoutuvat maahan.

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus (40 op) tarjoaa mahdollisuuden syventää ja laajentaa osaamistasi kansainvälisestä liikkuvuudesta, maahanmuutosta ja maahanmuuton hallinnasta, kotoutumisesta, monikulttuurisuudesta ja monikielisyydestä.

Painopisteinä ovat monikulttuurisissa toimintaympäristöissä tarvittavien ammatillisten tietojen ja valmiuksien syventäminen, kotoutumista ja työllistämistä edistävien palvelujen suunnittelu ja koordinointi, monikielinen ja monikulttuurinen viestintä sekä monikulttuuristen työyhteisöjen johtaminen ja kehittäminen. 

 

 

 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus on monialainen. Koulutukseen voivat hakea kaikki, jotka työskentelevät monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden asiantuntijatehtävissä julkishallinnossa, kolmannella sektorilla sekä yrityksissä. 

Hakijalta edellytetään alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa sekä soveltuvaa työkokemusta. Soveltuvaksi voidaan laskea hyvin monenlainen koulutus sekä työkokemus erityyppisistä tehtävistä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa työympäristöissä eri aloilta julkiselta, yksityiseltä ja järjestökentältä. 

 

 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen laajuus on 40 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa noin 27:ää tuntia opiskelijan työtä.

Koulutus koostuu kaikille yhteisistä opintojaksoista (20 op) ja valinnaisista opintojaksoista (10 op) sekä opiskelijan omaan työhön liittyvästä kehittämistehtävästä. Ohjatun kehittämistehtävän laajuus on 10 op.  

Kaikille yhteiset opintojaksot: 

  • Kansainväliset muuttoliikkeet ja maahanmuuttajien kotoutuminen 5 op
  • Kulttuuritietoiset työkäytännöt 5 op
  • Monikielisyys ja kulttuurienvälinen viestintä 5 op
  • Ihmisoikeudet ja lainsäädäntö 5 op 

Valinnaiset opintojaksot: 

  • Kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen 5 op
  • Kulttuuritietoisuus kansainvälisessä liiketoiminnassa 5 op
  • Kansainvälisen ja monikulttuurisen työyhteisön johtaminen 5 op
  • Kulttuuri- ja uskontotietoisuus kansalaisyhteiskunnassa, 5 op 

 

 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetusjaksoja, verkko-opintoja, vertaisryhmätyöskentelyä, itsenäistä etätyöskentelyä sekä työpaikalla toteutettava kehittämistehtävä. Valinnaisten opintojaksojen järjestämisen perusteena on 20 ilmoittautunutta/opintojakso. Mikäli tämä vähimmäismäärä ilmoittautuneita ei täyty, kyseistä valinnaista opintojaksoa ei järjestetä koulutuksessa. 

Oppimistehtävät integroidaan sekä työelämään että henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Koulutus on mahdollista suorittaa työn ohessa. 

Koulutus järjestetään useiden korkeakoulujen yhteistyönä: yhteistyöverkostoon kuuluvat Turun ja Itä-Suomen yliopistot, Åbo Akademi sekä seuraavat ammattikorkeakoulut: Diak, Turun AMK, TAMK ja XAMK. Koulutusta koordinoivat ja toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Turun yliopisto. 

Lähijaksot toteutuvat pääasiassa Helsingissä mutta hakijoiden määrän mukaan on myös mahdollista järjestää toinen lähiopetusryhmä muualle Suomeen riippuen hakijoiden alueellisesta jakautumisesta. Mikäli lähiopetusryhmiä on useampia, ne tapaavat samanaikaisesti, ja opetuksessa hyödynnetään etäyhteyksiä.

 

 
 
Lisätietoja vuoden 2019 koulutuksesta tulossa. Koulutus alkaa maaliskuussa 2019.
 

Erikoistumiskoulutuksen lähiopetuspäivät

Erikoistumiskoulutukseen kuuluvat lähipäivät ovat opetusjaksoissa kestoltaan kaksipäiväisiä. Aloitus- ja loppuseminaarit ovat yhden päivän pituisia.
 
Tarkka lähiopetuspäivien aikataulu tulossa.
 

 

Koulutuksen hinta on 3 200 euroa. Osallistumismaksu laskutetaan kolmessa erässä seuraavasti:

1) opintojen alku: 1 200 euroa
2) kuusi kuukautta opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa
3) vuosi opintojen aloittamisesta: 1 000 euroa 

 

 

Monikulttuurisuuden asiantuntijan erikoistumiskoulutuksen hakuaika on 15.10. – 31.12.2018. HUOM! Hakuaikaa pidennetty joulukuun 2018 loppuun asti. Hae koulutukseen täyttämällä hakulomakeTutustu hakulomakkeen kysymyksiin

Opiskelijavalinta perustuu hakemukseen (koulutus ja työkokemus), motivaatiokirjeeseen ja alustavaan kehittämistyön suunnitelmaan. Opiskelijavalinta tehdään 31.1.2019 mennessä. ​Opiskelupaikan vastaanottaminen tulee vahvistaa viimeistään 17.2.2019. Koulutuksen toteutuminen edellyttää, että vähintään 12:lla osallistujalla on yliopistotutkinto.
 

Jos opiskelupaikka perutaan sen vastaanottamisen jälkeen, laskutetaan 50 % koko koulutuksen hinnasta. Koulutuksen aloittamatta jättäminen ei ole peruutus. Opiskelijan keskeyttäessä koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen laskutetaan 50 % jäljellä olevista maksueristä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Jos opiskelija keskeyttää opinnot lääkärintodistuksesta ilmenevän pitkäkestoisen sairauden vuoksi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen mutta ennen koulutuksen alkamista, ei osallistujamaksua peritä. Jos opiskelija keskeyttää koulutuksen sen käynnistymisen jälkeen pitkäkestoisen sairauden vuoksi (lääkärintodistus vaaditaan), ei jäljellä olevia maksueriä peritä. Jo maksettuja eriä ei palauteta. 

Tietosuojailmoitus

Lisätietoja

Yliopiston yhteystiedot:
Koordinaattori Kia Katarina Lundqvist, Turun yliopisto, kia.lundqvist@utu.fi
  
Diakonia-ammattikorkeakoulun yhteystiedot:
Yliopettaja Marja Katisko, Diakonia-ammattikorkeakoulu, marja.katisko@diak.fi
 

>> Koulutuksen tiedot Diakonia-ammattikorkeakoulun sivulla

Asiasana:
Tagit:
 

 Koulutukseen hakeminen

 
 

 Ota yhteyttä!

 

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto