Aineisto
  
 

 Arkistointitunnus

 Arkistoaineistot

​AT02001 Saaristomeren tombolokartoitus
​AT02002 Saaristomeren järviruokokasvustojen rajauksia koealueilla
AT02004​ Saaristomeren fladat ja kluuvijärvet​
​AT02011 Kevon alueen kasvillisuuskartta​
AT04002​ Keskisen Saaristomeren vesialueiden avoimuutta kuvaava fetch-malli​
AT04003 Turku-Houtskari -väylän ranta- ja eroosiokartoitus​
​AT04004 Yhdistetty merikartta-aineisto 1:50 000​
​AT04005 Laitilan inventoidut perinnemaisemat
​AT04006 Uudenkaupungin inventoidut perinnemaisemat​
​AT04023 Hirvensalon maisema 1880, 1961, 2003​
AT05003​ Kuuden Landsat-kuvan pohjalta tehty ohjaamaton luokittelu Saaristomeren veden laadusta​
​AT05004 Lintutornit 2005​
​AT05005 ​Lossireitit 2005
​AT05006 Saarien liikenneyhteydet 2005
​AT05007 ​Meriliikennesatamat 2005
​AT05010 ​Riskiteollisuuslaitokset 2005
AT05011​ ​Tuulivoimalat 2005
​AT05013 ​Sähköistetyt alueet saaristossa 2005
​AT05014 Säähavaintoasemat 2005​
​AT05016 ​Yhteysalusten reitit 2005
​AT05060 ​Kuhankuonon retkeilyreitistö​
​AT06001 Ruissalon maanpeiteaineisto eri vuosilta​
AT06002​ Saaristomeren ekspositioaineisto
​AT06003 ​Historialliset nuottaluomat Saaristomerellä
​AT06004 Pulmankijoen uoman korkeusaineisto 2005
​AT06005 ​Itämeren pintalämpötilat 2004-2006​
​AT07001 ​Varsinais-Suomen kunnalliset palvelut
​AT07002 ​Pulmankijokilaakson geomorfologsiet korkokuvatyypit​
​AT07003 Rakennetut meren rannat 2005
AT08001​ Pyhärannan, Laitilan ja Mynämäen alueen vanhojen soranottoalueiden kunnostustarve​
​AT08003 Latuviitan Landsat-kuvamosaiikki​
​AT09001 ​Saaristomeren maastomalli, 5m rasteri​
​AT09003 ​Saaristomeren näkösyvyys 2004-2008​
​AT10001 Archipelago Sea surface layer data 2007​
​AT10002 ​Grassland patch observation data for Ruissalo and SW Parainen​
AT10003​ Peltoviljelyn suoran hajakuormituksen riskialueet Saaristomerellä
AT11001​ Itämeren pintalämpötilojen kesäkauden kuukausikeskiarvot 2004-2009​
​AT11002 Selkämeren ja Saaristomeren pinnan sameuden kesäkauden kuukausikeskiarvot 2010
AT11003​ Rannikon TM35-FIN karttalehtiruudut​
​AT11004 ​Spatial data deposits
​AT12001 Saaristomeren havu- ja lehtipuiden puustojakauma
​AT12002 Marine environmental data on Finnish coast
​AT12003 Suomen merialueen syvyysmalli (20m)
AT13001 Pärnu map data / land cover change data
​AT14001 ​Saaristomeren rantaluokittelu
 
 
 

 Arkistointitunnus

 

Harjoitustyöaineistot

​HT09001 Turun keskusta-alueen rakennetun kulttuuriympäristön ​tutkimus
​HT09002-003 ​Turun kansallinen kaupunkipuisto
​HT09004 ​Turun seudun geologisesti merkittävät kohteet
​H0T9005 ​Turun kaupungin ympäristössä olevat liikunta- ja urheiluharrastusmahdollisuudet
HT​09006 Ikä- ja kuluttajaluokat pankkikonttoreiden palvelutarpeiden muodostajana​
​HT10001 Turun Yliopiston kampusalueen esteettömyystutkimus​
HT13001​ Turun ja Kaarinan vapaiden rantojen laatu 2013​
​HT13002 Turun äänestysalueiden luokittelu (Kunnallisvaalit 2012)​
​HT13003 Saavutettavuus Turun pyörätieverkostoa pitkin​
​HT13004 Kuusiston saaren maankäyttö​
​HT13005 Maankäyttö, rakennukset ja maaperä Turun, Naantalin, Raision ja Kaarinan alueilla​
​HT15001 ​Turun keskustan pyöräreitit käyttäjiensä kokemina
 
​​
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto