Aineistoluovutukset
Aineistojen luovutus tuottajalta/omistajalta Turun yliopiston paikkatietoarkistoon perustuu luovutussopimuksen solmimiseen. Siinä määritellään yleiset ja aineistokohtaiset ehdot arkistoinnille sekä aineistojen eteenpäin siirrolle, esimerkiksi käyttötarkoitus. Luovutussopimuksen liitteitä ovat Turun yliopiston paikkatietoarkiston yleiset toimintaperiaatteet ja aineistokuvaus.


Aineistoluovutusten vaiheet ovat:
 
1) Luovuttaja on yhteydessä Turun yliopiston paikkatietoarkistoon kuvaten hallussaan olevien aineistojen sisältöä ja laatua. Turun yliopiston paikkatietoarkisto päättää aineistojen sopivuudesta arkistoon.

2) Turun yliopiston paikkatietoarkiston pyynnöstä luovuttaja esitäyttää luovutussopimuksen ja aineistokuvauslomakkeen. Luovuttaja saa tarvittavat lomakkeet haltuunsa internetistä tulostamalla tai pyydettäessä postitse. Luovutussopimus allekirjoitetaan ja toimitetaan Turun yliopiston paikkatietoarkistolle kahtena kappaleena.

3) Turun yliopiston paikkatietoarkisto täydentää aineistokuvauksia, viimeistelee luovutussopimuksen ja toimittaa luovutussopimuksen toisen allekirjoitetun version liitteineen aineiston luovuttajalle.

4) Luovuttaja toimittaa aineistot Turun yliopiston paikkatietoarkistoon.

5) Turun yliopiston paikkatietoarkisto vastaa aineistojen arkistoinnista ja jakelusta luovutussopimuksessa määritettyjen ehtojen mukaisesti.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto