Yleinen toimintaperiaate
 


Turun yliopiston paikkatietoarkisto tarjoaa avoimen ja luotettavan arkistointi- ja välitysmekanismin luontoa tai kulttuuria kuvaaville paikkatietoaineistoille. Sen toiminnassa painotetaan Turun seudulla tuotettuja aineistoja, jotka kuvaavat erityisesti lounaisen Suomen aluetta. Harkinnanvaraisesti arkistoidaan myös muiden aineistotuottajien laatimia tai muihin alueisiin liittyviä aineistoja.

1) Käyttötarkoitus
Turun yliopiston paikkatietoarkisto välittää aineistoja yleishyödylliseen tutkimus-, suunnittelu- ja opetuskäyttöön aineiston luovuttajan määrittämällä tavalla. Palvelu on julkinen ja kaikille käyttäjille avoin.

2) Aineistojen oikeudet
Aineistojen omistus-, hallinta- ja tekijänoikeudet säilyvät alkuperäisellä tuottajalla, eivätkä ne siirry Turun yliopiston paikkatietoarkistolle tai jatkokäyttäjälle. Turun yliopiston paikkatietoarkisto ei maksa aineistoluovuttajille korvauksia. Aineistoja ei saa käyttää muihin kuin sopimuksissa määritettyihin tarkoituksiin ilman erillistä lupaa.

3) Aineistojen siirtäminen eteenpäin
Turun yliopiston paikkatietoarkisto voi liittää/siirtää toimintansa muuhun avoimeen tietojärjestelmään tietoaineiston kuvauksen yhteydessä määritettyjen ehtojen puitteissa. Käyttäjät eivät saa välittää arkistosta saatuja aineistoja kolmannelle osapuolelle.

4) Tietoturvallisuus
Aineistojen säilyttämisessä ja käsittelyssä on noudatettava hyvää tietoturvallisuutta, mistä vastaa arkistoinnin osalta Turun yliopisto. Käyttäjät ovat vastuullisia mahdollisesti tekemistään tietosuojarikkomuksista suoraan aineistojen omistajille.

5) Tietosuoja
Aineistoissa mahdollisesti esiintyvien ei-julkisten tietojen salassapidosta, myös jatkojalostuksessa ja tutkimustulosten esittämisessä, vastaa aineiston käyttäjä.

6) Vastuuvapaus
Aineiston tuottaja ja Turun yliopiston paikkatietoarkisto eivät vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä puutteista tai aineistojen käytöstä aiheutuvista virheistä tai vahingoista. Turun yliopiston paikkatietoarkisto ei vastaa aineistojen toimivuudesta.

7) Aineiston alkuperän mainitseminen
Kaikissa julkaisuissa, joissa aineistoja on käytetty, on mainittava sekä aineistojen alkuperäinen tuottaja että sen välittänyt Turun yliopiston paikkatietoarkisto. Lisäksi myös muut aineiston tuottajan mahdollisesti edellyttämät määritteet on mainittava.

8) Tiedottaminen
Käyttäjä sitoutuu tiedottamaan Turun yliopiston paikkatietoarkistolle niistä julkaisuista, joiden tekemisessä tämän välittämiä aineistoja on hyödynnetty. Arkiston ylläpitäjä kertoo pyydettäessä aineistojen tuottajalle tämän aineistojen käytöstä.

9) Sopimuksen purkautuminen
Sopimuksessa määritellyt tekijänoikeuteen liittyvät ehdot purkautuvat aineiston tekijänoikeudellisen suojan päättyessä tekijänoikeuslaissa määrätyllä tavalla.

10) Muutokset arkiston toiminnassa
Turun yliopiston paikkatietoarkisto varaa oikeuden toimintaperiaatteiden muutoksiin niiltä osin kuin se ei riko luovutussopimuksessa määrättyjä ehtoja.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto