Turun yliopiston paikkatietoarkisto
Turun yliopiston paikkatietoarkisto on Turun yliopiston maantieteen ja geologian laitoksessa toimiva digitaalisten paikkatietojen arkisto. Se kerää, arkistoi ja välittää digitaalisia paikkatietoaineistoja sekä niiden kuvailutietoja (metadata).

Arkistoitavista aineistoista laaditaan aineistokuvaus. 
Aineistokuvauslomakkeessa määritetään mm. aineiston luovuttaja, oikeudenomistaja(t), aineiston luovuttamisen ehdot sekä aineiston sisältö ja tekniset ominaisuudet.
 
Tervetuloa luovuttamaan paikkatietojasi yhteiseen käyttöön tai käyttämään arkistoon taltioituja tietoja!
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto