Promootioakti

​Promootiotapahtumista tärkein ja juhlallisin, promootioakti, on vienyt niin promovendien kuin järjestäjienkin huomiosta aina suurimman osan. Vuonna 1955 edellisestä promootiosta oli vierähtänyt jo huomattavan paljon aikaa eli 28 vuotta. Promootiokirjasta käy ilmi, että koko Turku odotti akateemisten tapahtumien alkua:

   Kesäkuun kolmannen päivän aamuna vuonna 1955 kohosivat Turussa siniristiliput salkoihin akateemisen Minervan kunniaksi. Turun Yliopisto valmistautui viettämään uusien rakennustensa vihkiäisjuhlaa, johon juhlaan liittyi myös lääketieteellisen tiedekunnan täydellistyminen. Samassa tilaisuudessa oli vielä tapahtuva juhlallinen filosofian maistereiden ja tohtorien sekä lääketieteen ja kirurgian tohtorien promovointi. Ymmärtääkin näin ollen hyvin, että akateeminen henki oli sinä päivänä vallannut koko Turun kaupungin. Yliopiston juhlapäivää oli kokoontunut kunnioittamaan edustava joukko korkeita kutsuvieraita ja puolenpäivän jälkeen oli tuhatmäärin kaupunkilaisia liikkeellä nähdäkseen juhlavan näytelmän.

Vuonna 1960 aktipäivän aamu valkeni totuttua kiireisemmissä merkeissä:

   Koska promovendit eivät erään yhteensattuman vuoksi olleet voineet seppeleensitojaisten aikana harjoitella aktimenoja - niin kuin perinteelliseen tapaan olisi kuulunut, oli heidän vielä aktipäivän aamuna kiireittensä keskeltä sonnustauduttava konserttisaliin, jossa kenraaliharjoitusten tyypillisellä temperamentikkaalla hermostuneisuudella käytiin jo hieman tutummaksi tullut toimitus läpi. Vain lyhyt hetki jäi promovendeille harjoitusten jälkeen pukeutumista varten, sillä konserttisalin vieressä olevaan Turun Työväenopiston huoneistoon oli kokoonnuttava uudestaan kello 12.30.

Edellisellä kerralla vuonna 1955 tapahtumat kulkivat ennalta kaavaillun aikataulun mukaan. Ilmapiiri oli aktiin valmistautumiselle tyypillinen, kuumeinen:

   Konserttitalon yhteydessä olevassa Turun Työväenopiston huoneistossa alkoi klo 12.30, jolloin juhlakulkueeseen osanottajat kokoontuivat järjestäytymistä varten, olla hyörinää ja tungosta. Jokaisella oli mielessään annettu ohje juhlakulkueeseen järjestäytymisestä, mutta tilanne näytti sittenkin vaikealta huoneistoa tuntemattoman ja osaksi kieltä taitamattoman joukon lainehtiessa edestakaisin ahtailla ja sokkeloisilla käytävillä. Kaikuvalla ja selkeällä kuulutuksellaan ja hyvin tehtäväänsä valmistautuneitten airuitten avulla yliairut oli tuota pikaa osoittanut jokaiselle paikkansa ja tasan klo 13 lähti lähes 200-päinen "käärme" kiemurtelemaan käytäviä pitkin, portaita ylös ja alas kohti konserttisalia, joka tällä välin oli täyttynyt juhlayleisöstä.

Kulkueen siirryttyä konserttisaliin ja jokaisen päästyä omalle paikalleen alkoi akti. Vuonna 1955 akti kesti kolme tuntia.

Aktissa kunniatohtorit ja promovendit saavat kukin vuorollaan arvonsa merkit, hatun ja miekan sekä diplomin. Kunniatohtoreiksi Turun yliopistosta on vihitty niin tiede- kuin kulttuurielämänkin johtavia persoonia sekä yhteiskunnan merkkihenkilöitä. Esimerkiksi vuoden 1990 kunniatohtoripromootiossa filosofian kunniatohtoreiksi vihittiin Ruotsin kuningatar Silvia ja säveltäjä Aulis Sallinen.

Vuoden 1980 aktissa professori Lauri Honko toimi filosofisten tiedekuntien promoottorina ja piti arvoonsa kuuluvan perinteisen promootiopuheen. Puheessaan Honko pohti promootiota muun muassa seuraavin sanoin:

   Promootio on tieteellisen tiedon juhla. Kokoontumalla tähän tilaisuuteen tunnustamme kuuluvamme tuon tiedon tuottajiin, välittäjiin ja tarvitsijoihin. Kulttuuritieteen näkökulmasta promootio on siirtymäriitti, seremonia, jonka välityksellä yhteisö siirtää jäseniään statuksesta toiseen. Juhlallinen vihkiminen tiedon ja sen mukanaan tuomien oikeuksien ja velvollisuuksien hallintaan ei ole rajoittunut pelkästään länsimaiseen elämänpiiriin eikä edes kirjasivistykseen. Promootion varhaisina edeltäjinä voidaan nähdä kirjoituksettomien heimojen initiaatiomenot.​​

Asiasana: Viestintä;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto