Promootiopäivälliset 27.5.
Tohtoripromootio 2011

Promoottorien vastaus, Turun kauppakorkeakoulun promoottori, professori Kari Lukka

Arvoisat kunniatohtorit, nuoret tohtorit, hyvä juhlayleisö!

Aina voi oppia uutta. Tänään ainakin minä opin, mitä promoottori merkitsee molekyylibiologiassa: se saa geenin tuottamaan proteiineja. Taatusti olennainen asia! Filosofian tohtori Saara Wittfoothin keksimä, omaan tieteenalaansa liittyvä rinnastus on monin tavoin osuva, kun ajatellaan, mitä ohjaajat, siis tietynlaiset nuoren tutkijan promoottorit, tekevät väitöskirjaprosesseissa. Ja on jotenkin helpottavaa, ettei Saara lähtenyt hakemaan rinnastuksia promoottori-sanan tavanomaisemmista merkityksistä, kuten ammattinyrkkeilyotteluiden järjestämisestä.

Väitöskirjaprosesseja on suunnilleen yhtä monenlaisia kuin on ohjaajan ja ohjattavan välisiä kombinaatioitakin. Eikä ohjattava suinkaan ole ainoa, joka noissa prosesseissa kehittyy ja oppii – yhtä lailla oppii ja kehittyy myös ohjaaja. Ohjaustyö on aina älyllisesti vaativaa, mutta se ei välttämättä ole tuon tehtävän vaikein asia. Vaikeinta lienee sittenkin ohjaustyön ihmissuhdeaspekti: miten pystyä olemaan ohjattavalle samaan aikaan niin monia erilaisia asioita – kuten tiedollinen ohjaaja, innostaja, kriitikko, rohkaisija, suojelija ja sponsori rahoittajien suuntaan. Parhaimmillaan ohjaustyö on äärimmäisen palkitsevaa yhdessä oppimista, pahimmillaan vastaan harovan ja raskaan kivireen vetämistyritystä kaiken muun kiireen keskellä. Uskon, että jokaisella promoottorilla on kokemuksia noista molemmista tilanteista – ja kaikesta siltä väliltä.

Saara Wittfoothin ajatuksen jatkona voidaan nuorille tohtoreille esittää ajankohtainen kysymys: mitä nyt, kun aikaisemman promoottorin rooli vähenee, ellei katoa kokonaan, ja proteiineja pitäisi silti tuottaa – itse asiassa enemmän ja laadukkaampia kuin tähän asti, koska nythän on kyse valmiista tutkijasta. Promoottoreja pitää siis löytää jostain muualta. Bruno Latourin toimijaverkkoteoriaan viitaten verkottumisen eli runsaiden ja mielekkäiden linkkien kautta meistä kukin voi saada vahvasti vipuvartta toiminnalleen. Tämä kannattaa nuoren tohtorin pitää mielessä toimipa hän sitten akateemisessa maailmassa tai käytännön työelämässä. –Mutta olennaisin promoottori jatkossa on kuitenkin nuori tohtori itse.

Tähän saakka nuori tohtori on toiminut ja saanut kehittyä ohjaajansa – siis promoottorinsa – tukemana, hänen siipiensä suojassa. Mutta nyt on tullut aika lentää omin siivin ja se on aina iso haaste, olipa kyse millaisesta tehtävästä tahansa. Väitöskirjatyö on vaatinut paljon hyviä ja tärkeitä ominaisuuksia, kuten rohkeutta, määrätietoisuutta, sitkeyttä ja luovuutta. Vielä enemmän näitä kaikkia tarvitaan tästä eteenpäin – ja aivan erityisesti rohkeutta. Tunnetaan monia tapauksia, joissa hyvän väitöskirjatyön jälkeen ei yllättäen enää tapahdukaan oikein mitään, usein ilman mitään näkyvää syytä.

Promoottori löytyy itsestä parhaiten silloin, kun työhön liittyy innostusta, sisäistä paloa, intohimoa. Tämä on tärkeää erityisesti nyt, tässä tehokkuusajattelun ja kaikenlaista mittaamista korostavassa ajassa. Liian usein toimitaan tieteen nimissä, mutta kuitenkin vain mittareiden näkökulmasta ja todellinen sisältö unohtuu. Kovalla yrittämisen asenteella ja tekemisen meiningillä voi helposti käydä niin, että rakastuu mittareihin ja tuottaa paljon, muttei olennaista ja tärkeää. Tuloksena voi olla esimerkiksi artikkelijulkaisujen tehtailu vain niiden välineellisen arvon vuoksi. Akateemisessa kilpailussa menestymisen kannalta kaikki saattaa näyttää hyvältä. Tieteen todellisen edistymisen kannalta tilanne on kuitenkin toinen, koska määrä ei tieteessä todellakaan korvaa laatua. Ja yhtä ikävä saattaa seuraus olla tutkijan itsensä kannalta: hän todennäköisesti pikku hiljaa kyllästyy tutkimustoimintaan, koska työllä ei ole sisältäpäin kumpuavaa perustetta, ideaa ja motivaatiota.

Itsensä promovoiminen hyvään työvauhtiin sisältöä ja laatua unohtamatta on tärkeää. Mutta pitkän päälle olennaisinta elämässä on lopulta kuitenkin tasapaino sen eri alueiden välillä. Muistettakoon siis työn ja uran tekemisen ohella myös perhe, ystävät, harrastukset ja muu itsestä ja läheisistä huolehtiminen. Innostava ja palkitseva työ voi helposti nielaista ihmisen mukanaan ja elämän sisältö kaventuu. Niin tuottavaa kuin tämä voikin olla lyhyellä tähtäimellä sekä tutkijalle itselleen että yliopistolle, pidemmän päälle kannattavuus on kyseenalaista. "Kohtuus kaikessa" ei ole yhtään hassumpi viisaus pitää mielessä. Paitsi ehkä mitä tulee juhlimiseen tänä iltana...

Maailma on avoin ja lavea: nuorelle tohtorille riittää siellä ottajia ja runsaasti hienoja mahdollisuuksia. Nuori tohtori, joka on liikkeellä oikealla, rakentavalla, avoimen uteliaalla ja kriittisellä asenteella, huomaa pian olevansa erittäin kysytty resurssi maailmassa. Toivotan onnea ja paljon rohkeutta tuohon matkaan!

Dear honorary doctors, young doctors, ladies and gentlemen!

In my speech, on behalf of the promoters, I have indicated my appreciation to the interesting parallel from molecular biology, suggested by Dr. Saara Wittfooth, which links the world of genes and the production of proteins with the help of promoters to the world of supervising, indeed promoting, doctoral thesis work. I have argued for the supervision processes being, at best, possibilities for mutual learning for both parties. I have also raised the question regarding how young doctors now can find new promoters for their future works – especially for their forthcoming first attempts to operate on their own, which is always a big challenge in any area of human action. I have suggested that the main promoter is likely the young doctor herself and stressed the key role of courage in taking the next important steps in the career path. However, while it is important to find inspiration and passion for the work one is conducting and to resist the temptations of superficial instrumentalism, in the long run it is wise to remember keeping various aspects of life in good balance, to observe moderation in it – maybe with the justified exception of partying tonight!

It is my great pleasure to propose a toast for all doctors promoted today!

Päivitetty 30.05.2011 15:41