Promootiopäivälliset 27.5.
Tohtoripromootio 2011

Puhe promoottoreille, FT Saara Wittfooth

Arvoisat promoottorit, hyvät naiset ja herrat,

Meidät on tänään tuonut yhteen hatut ja miekat.  Jokaisella uudella miekallisella hattupäällä on takanaan iso urakka ja pitkä taival. On todella aihetta suureen juhlaan. Tämä taival ei kuitenkaan olisi päässyt edes alkuun saatikka sitten päätökseen ilmaan ohjaajiamme, promoottoreitamme, ja nyt on vuoro kiittää heitä.

Promoottori tarkoittaa molekyylibiologian yhteydessä tekijää, joka saa aikaan proteiinien muodostumisen geenien ohjeiden mukaisesti soluissa. Promoottori on osa samaa DNA-juostetta kuin geeni, jonka toimintaa se ohjaa, ja sijaitsee sen edessä. Samoin omat promoottorimme ovat osana samaa yliopistoyhteisöä kanssamme ja he ovat ohjanneet meidän toimintaamme. Kuten promoottorit saavat soluissa geenit tuottamaan proteiineja, ovat omat promoottorimme saaneet meidät tuottamaan tiedettä.

Geenipromoottorien toimintaa ohjaavat erilaiset säätelymekanismit. Tietyt tekijät kiinnittyvät promoottoriin joko hidastaen tai tehostaen sen toimintaa. Yliopistomaailma on myös täynnä erilaisia sääteleviä tekijöitä. Välillä voi ilmaantua tehostavia tekijöitä, rahoitusta hankkeille, arvostusta toiminnalle. Toisaalta ehkä yleisemmin tekijät ovat sellaisia, jotka hidastavat ja hankaloittavat toimintaa. On ylimääräisiä velvollisuuksia suuntaan jos toiseen, on tehokkuusvaatimuksia, on byrokratiaa ja tehtäviä "helpottavia" tietokoneohjelmia.  Silti sinnikäs promoottori niin solussa kuin yliopistossakin tekee uutteraa työtä saadakseen ohjauksen kohteensa toimimaan tehokkaasti.

On yleinen käsite, että geenit määräävät mitä olemme - ihmisiä, apinoita, sammakoita vai lumpeenkukkia. Kuitenkin joidenkin evoluutiobiologien mukaan muutokset geenipromoottoreiden toiminnassa ovat tärkeämmässä asemassa kuin erot geenien rakenteessa esimerkiksi kun selitetään eroja ihmisten ja simpanssien välillä. Samoin myös omat promoottorimme ovat merkittävästi vaikuttaneet siihen millaisia meistä on tullut niin tiedeyhteisön jäseninä kuin monessa tapauksessa varmasti myös ihmisinä. Promoottorimme ovat toimineet meille esikuvina ja idoleina, he ovat kannustaneet ja kantaneet meitä eteenpäin, he ovat innoittaneet ja neuvoneet.

Geenipromoottorit voivat olla vahvoja, jolloin geenin ohjeen mukaan syntyy proteiineja runsaasti.  Jotkut promoottorit ovat niin sanottuja heikompia promoottoreja, jolloin proteiineja syntyy vähemmän. Toisaalta, jos geenin tuottamat proteiinit ovat rakenteeltaan vahvoja ja pysyviä, ei voimakkaampaa proteiinien tuottoa tarvitakaan. Jotkut geenipromoottorit ovat yksinkertaisesti säädeltävissä, toisten säätelyyn liittyy hyvin monimutkaiset järjestelmät. Vastaavasti tämän tohtorijoukon väitöskirjatyön ohjaajissakin on varmasti ollut hyvin erilaisia mentoreita. Toiset ovat ehkä pitäneet tohtorikoulutettavansa melko tiukankin kontrollin alaisena ja johtaneet suojattinsa tehokkaasti nopeaan menestykseen. Jotkut ovat antaneet tohtorikoulutettavalleen tilaa toteuttaa omaa tutkimustaan vapaammin. Kuten geeneillä, joitain meistä promoottorit ovat ohjanneet hyvin läheltä, kun toisten promoottorit ovat löytyneet etäämmältä. Erilaiset geenit tarvitsevat erilaisia promoottereita.  Kuitenkin niin varmaa kuin on se, että yksikään proteiini ei muodostuisi soluissa ilman promoottoria, niin varmaa on myös se, että meistä yhdenkään väitöskirja ei olisi valmistunut ilman ohjaajiamme.

In my speech I have compared the role of our Esteemed Promoters to the role of genetic promoters in molecular biology. In living cells promoters are certain DNA sequences that guide the activity of genes. They control the production of proteins according to the code imprinted in the genes. Similarly our promoters have guided us and driven us to produce science. We owe our gratitude to them for their support, commitment and efforts. As in living cells no proteins would be produced if there were no genetic promoters, none of us would have a PhD degree without our own Promoters.

Haluan esittää Teille, arvoisat promoottorit, vastavihittyjen tohtoreiden kunnioittavimmat kiitokset ja kehotan kaikkia uusia tohtoreita nousemaan ja kohottamaan maljan promoottoreiden kunniaksi.

Päivitetty 27.05.2011 08:59