Promootiopäivälliset 27.5.
Tohtoripromootio 2011

Puhe yliopistolle ja tieteelle, LT Riikka Lautamäki

Arvoisa rehtori, hyvät juhlavieraat,

Tänään juhlistamme yliopiston yhtä merkittävintä juhlatilaisuutta, promootiota. Juhla on sinänsä tärkeä symboli saavutetusta tutkinnosta ja akateemisuudesta, mutta vielä tärkeämpää on ehkä se miten tähän on tultu.

Tutkimus ei nyky-yhteiskunnassa ole tavoitelluimpia urapolkuja vaikka se luokin monelle eri teollisuusalalle juuri ne elementit ja innovaatiot, jotka mahdollistavat Suomen kansainvälisen kilpailukyvyn. Erityisen kaltoin nykyhetki kohtelee perustutkimusta, jonka tuloksista on usein pisin matka valmiiseen kaupalliseen lopputuotteeseen. Tuleeko kuitenkaan aina miettiä vain tehokkuutta tai lyhytkatseista mallia, jolla maksimoidaan  taloudellinen hyöty? Turun Yliopiston tunnuslause "Vapaan Kansan lahja vapaalle tieteelle" ei varsinaisesti kehota maksimoimaan tulosta vaan ylistää tieteenteon ja yksilön akateemista vapautta. Moni tärkeä innovaatio syntyy pitkällisestä työstä, onnesta, intohimosta ja muista sellaisista tekijöistä, joiden arvioiminen vain taloudellisten mittareiden kautta on mahdotonta. 

Miten alkuvaiheen tutkimusta voidaan sitten perustella rahoittajille? Pitkälliset tutkimukset voivat alkuvaiheessa olla sijoittajille liian pitkä matka lopputuotteeseen ja siten rahoitus saattaa jäädä puolitiehen potentiaalisimmissakin projekteissa. Tulisikin löytää keino, jolla pystytään turvaamaan akateeminen huippuperustutkimus samalla tavoin kuin markkinoita kiinnostavat innovaatiot. Tutkimuksen huippuyksiköt kertovat jo nimessään sisältävän alansa terävimmän kärjen, jonka vertailukohtana voidaan pitää vain kansainvälistä huipputasoa. Näiden huippuyksiköiden  työn kautta yliopisto voi tarjota teollisuuteen tarvittavia komponentteja, joiden avulla Suomella on mahdollisuus pysyä kansainvälisesti kilpailukykyisenä maana.

Distinguished honorary doctors, ladies and gentlemen!

Today we are celebrating the 18th degree ceremony of the University of Turku, the symbol for the academic achievement, but also the symbol for highly recognized science and research, which need more attention in today’s society.

A researcher or a scientist is not necessarily the most sought after career option today. Especially basic science is constantly facing uncertainties with regards to grants and funding because the results of basic science often do not guarantee commercial success.  But should we always only think about the profit? A short sighted answer would maybe say yes but in the long run, all innovations and important findings need countless hours of education, basic research, luck and hard work. If we emphasize the importance of the end product but also value the way to get there, we have possibilities of the communal interest for the science and by that way funding for more and more different fields.

However, we cannot expect a blind support for everything, but instead we need to be critical and focus on the studies, in which we are able to achieve the top end in the international scientific community.

Mutta miksi juuri Turun yliopisto on valtakunnallisesti tärkeä tieteenharjoituslaitos tänä päivänä?  Tieteellä on Suomessa pisimmät perinteet juuri Turussa. Sen ainutlaatuinen tiivis kampusalue mahdollistaa tiiviin monitieteellisen yhteistyön.  Turun yliopisto on monella tapaa tuonut tiedettä tutuksi myös suurelle yleisölle. Kulttuurikaupunkivuonna on yhteensä 11 viralliseen ohjelmaan kuuluvaa "tiede tutuksi"-hanketta, jotka mahdollistavat sen, että tiede kykenee jalkautumaan myös suuren yleisön eteen. Nämä jalkautumiset ovat myös yhtenä osasyynä siihen, miksi Turun yliopistolle varoja lahjoittaneiden määrä viimeisen vuoden aikana on ollut merkittävä. Yksilöt, yritykset ja yhteisöt pitävät tärkeänä, että Varsinais-Suomessa sijaitsee huippuyliopisto, jossa tehdään kansainvälisesti merkittävää tiedettä. On tärkeää, että tätä perinnettä jatketaan myös kulttuurikaupunkivuoden jälkeen. Yhteistyö yliopiston ja liike-elämän välillä kasvattaa Turun houkuttelevuutta yrityskaupunkina ja siten mahdollistaa myös yliopiston omien innovaatioiden kaupallistamisen. Miksi tämä on tärkeää tieteelliselle maailmalle, jossa taloudellisen voiton maksimointi ei ole useinkaan päämääränä? Jos Turku kaupunkina on merkittävä tieteellisen osaamisen keskus, se houkuttaa myös kansainväliseen tutkijayhteistyöhön ja kehitykseen.  Opiskelijat pitivät aiemmin talvella opiskelijajuhlat nimellä "meidän bileet".  Vain tällä asenteella, "meidän yliopisto", on mahdollista säilyttää yliopistomme paikka huippututkimuksen ja sitä kautta –opetuksen tyyssijana.

The University of Turku is important for its community. During the year as the European capital of culture, the university has several projects, in which community can take part in the university’s programs. As a return, a significant amount of funding has been collected through the fund raising campaign. The society regards the university and its work essential for the regional development. For a good reason, we can call this our university, the place for the world class science and education.

Ladies and gentlemen, may I ask you to join me for a toast to science and above all to our university!

Nostakaamme malja tieteelle ja ennen kaikkea meidän yliopistollemme!

Päivitetty 27.05.2011 09:00