Promootioakti 27.5.
Tohtoripromootio 2011

Rehtorin tervehdys, rehtori Keijo Virtanen

Kunnioitettu Presidentti, arvoisa yliopistojen johto, Distinguished Honorary Doctors, riemutohtorit, nuoret tohtorit, kutsuvieraat, hyvät naiset ja herrat, Ladies and Gentlemen!

Turun yliopiston edellisestä kaikkien tiedekuntien tohtoripromootiosta on kulunut tavallista vähemmän aikaa, ainoastaan kaksi vuotta, mutta sille on syynsä.

Turun yliopisto ja Turun kauppakorkeakoulu yhdistyivät samanaikaisesti uuden yliopistolain voimaantulon myötä vuoden 2010 alusta. Tämä on meidän ensimmäinen yhteinen promootiomme.

Lisäksi Turun yliopisto vihkii nyt ensimmäistä kertaa riemutohtoreita - yliopistomme kasvatteja, jotka promovoitiin tohtoreiksi viisi vuosikymmentä sitten järjestetyssä promootiossa vuonna 1960.

Turun yliopisto haluaa myös juhlistaa käynnissä olevaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta - kietoutuvathan tiede ja kulttuuri, koulutus ja sivistys ikiaikaisesti toisiinsa.

Vaikka edellisestä tohtoripromootiosta on kulunut vain vähän aikaa, lähes 300 yliopistomme nuorta tutkijaa on ehtinyt suorittaa korkeimman akateemisen opinnäytteen. Heistä 118 osallistuu tähän juhlaan.

Lisäksi vihitään 19 kunniatohtoria, jotka ovat tehneet merkittäviä palveluksia tieteelle tai yhteiskunnan kehittämiselle ja hyvinvoinnille, Suomessa ja ulkomailla.

He saavat tänään korkeimmat akateemiset tunnusmerkit, jotka yliopisto voi antaa: hatun, miekan ja diplomin. Ne symboloivat oppineisuutta, taitoa ja viisautta, tieteen terävyyttä, kulttuurin syvällisyyttä ja yliopistolaitoksen pitkää ja korvaamatonta 1000 vuoden historiaa.

Turun yliopisto kunnioittaa promootiotavoissaan pitkää traditiota. Vuonna 1640 perustetun Turun Akatemian ensimmäinen promootio järjestettiin jo vuonna 1643. Kaupungin akateemiset yhteydet ulkomaisiin yliopistoihin ulottuvat tätäkin kauemmaksi, 700 vuoden päähän, jolloin ensimmäiset turkulaiset lähtivät jatkamaan opintojaan keskieurooppalaisiin yliopistoihin.

 

Honored Guests!

When the present University of Turku was founded in 1920, it relied heavily on private donations. The history repeats itself now. When the Finnish university system faces dramatical changes, and the University of Turku and the Turku School of Economics have joined their strengths together, we have once again initiated a comprehensive fund-raising, with nearly 10 000 private donations so far.

The University of Turku of today is a highly-ranked multidsciplinary international institution - and the third biggest employer in the City of Turku.

The versatile academic base of the University of Turku is now linked with the business competence of the School of Economics, establishing research and education that will respond to present-day challenges internationally, nationally and regionally.

One of our present challenges is Turku as the European Capital of Culture in 2011. The program of the cultural capital year includes 11 research and development projects that will be carried out in the universities of Turku. These research activities are emphasized as an entity of their own more widely than in any previous Capital of Culture.

Arvoisat promootiovieraat! Etenkin viime vuotta leimasi uuden yliopistolain aiheuttama jatkuva uudistuspaine lähes lukemattomine muutoksineen entiseen verrattuna. Alkuun uudistus on näyttäytynyt paljolti hallinnollisena, mikä on ollut omiaan aiheuttamaan kritiikkiä koko uudistusta kohtaan.

Moni asia on kesken ja vaatii huomiota vuosiksi eteenpäin. Nyt on aika päästä keskittymään yliopiston toiminnallisten sisältöjen ja rakenteiden kehittämiseen siten, että kykymme yhä korkeatasoisempaan tutkimukseen ja koulutukseen sekä monisäikeisempään yhteiskunnalliseen ja kulttuuriseen vuorovaikutukseen paranee.

Huolimatta yliopistojen uudesta hallinnollisesta asemasta opetus- ja kulttuuriministeriön ohjaus jatkuu vahvana ja heijastuu suoraan valtiovallan korkeakoulupoliittisiin linjauksiin ja profilointeihin.

Turun yliopiston paikka suomalaisessa yliopistojärjestelmässä on selvä. Se on ja sen tulee olla entistäkin monialaisempi, kansainvälisesti merkittävä tiedeyliopisto - yksi harvoista Suomessa.

Tämä peruslähtökohta määrittää myös ne tavat, joilla yliopisto nyt ja jatkossa neuvottelee asemastaan ja voimavaroistaan valtiovallan ja muiden tahojen suuntaan. Mutta meidänkin on kyettävä tekemään valintoja ja löytämään uusia toimintatapoja niiden henkisten ja aineellisten resurssien puitteissa, jotka meillä on käytettävissämme.

Respectable Honorary Doctors! Your contribution has been and continues to be outstanding for science and learning, for societies, nations and culture - and for the University of Turku. It is a great honor for me to thank you and to congratulate you for your outstanding efforts.

Arvoisat kunniatohtorit, nuoret tohtorit ja riemutohtorit, promootiovieraat! Tämä on juhlapäivä teille, arvoisat tohtorit, mutta myös teidän lähimmillenne. Samoin tämä on juhlapäivä Turun yliopistolle, sillä korkeatasoiset tutkimussaavutukset, kansainvälinen, kansallinen ja alueeellinen yhteistyö muodostavat perustan yliopiston hyvälle tulevaisuudelle.

Perinteen voiman ja tutkimuksen kestävyyden yksi historiallinen markkipaalu saavutetaan Turun yliopistossa tänään, kun yliopisto vihkii ensimmäiset riemutohtorinsa.   

Siteeraan katkelman silloisen promoottorin, professori Osmo Ikolan puheesta vuoden 1960 promootiossa: " ... jos Turun yliopistossa vietetään ... tohtorien promootiota viidenkymmenen vuoden kuluttua, kuten toivon, ja jos Jumala suo teille elon päiviä, silloin teillä... on oikeus ... nuoret tohtorit, elämäntyönne suorittaneina riemutohtoreina jälleen astua parnassolle... Viekää tuohon juhlaan viesti tästä tilaisuudesta, viekää myös lämmin tervehdys promoottoriltanne, joka tuskin silloin enää astelee täällä maan kovalla kannikalla."

Turun yliopiston rehtori ja professori emeritus Osmo Ikola on edelleen keskuudessamme muttei valitettavasti tänään tässä juhlassa.

Toivotan teidät kaikki lämpimästi tervetulleiksi tähän promootiojuhlaan.     

Welcome!

Päivitetty 27.05.2011 08:49