Promootiopäivälliset 27.5.
Tohtoripromootio 2011

Yliopiston vastaus, rehtori Keijo Virtanen

Tämä on viides Turun yliopiston kaikkien tiedekuntien tohtoripromootio, jossa minulla on etuoikeus esittää yliopiston vastaus nuoren tohtorin yliopistolle ja tieteelle pitämään puheeseen.

Kaikkien puhujien päällimmäisenä huolena on vuosien varrella ollut pitkäjänteisen perustutkimuksen asema tai ainakin tasapaino sen ja yliopiston muiden tehtävien välillä - niin myös lääketieteen tohtori Riikka Lautamäen huolena. Huoli on oikeutettu.

Kyse on lopulta kohtuuden periaatteesta, toisin sanoen, kuten tohtori Lautamäki totesi: pitää tukea ja kannustaa tasapainoisesti kaikkea sitä, mikä on yliopistolle olennaista - siis sekä tieteen pitkäjänteistä kehittämistä että sen sovelluksia innovaatioiksi ja hyvinvoinnin edistäjiksi. Tiede ja sen vaikutukset ovat vääjäämättä yhteydessä toisiinsa, sillä tiedon tulee aina johtaa johonkin aktiviteettiin.

Suomessa uuden lain valmisteluprosessi ja lopputulos voimistivat tietysti pohdintoja yliopistolaitokselle asetetuista tavoitteista. Meille onkin viime aikoina opetettu uusia käsitteitä. Olemme  oppineet luopumisosaaminen-käsitteen, toisin sanoen hallitun toimintojen vähentämisen. Muutama vuosi sitten yritettiin lanseerata termiä kasvualojen perusrahoitus, jolla kai tarkoitettiin jotain muuta kuin tohtori Lautamäen ja minun peräämääni monialaisen yliopistotutkimuksen ja -koulutuksen turvaamista. Ja nyt arkeemme tulee myös luovan tuhon ilmaisu, mikä tarkoittaa matalan tuottavuuden toimintojen korvautumista korkean tuottavuuden yksiköillä.

Se, mitä me kaipaamme, olisi valtiovallan ja muiden rahoittajien luottamus yliopistojen omaan kykyyn tehdä korkeatasoista ja pitkäjänteistä tutkimusta ja antaa laadukasta koulutusta. Vain siten syntyy uutta osaamista, uusia innovaatioita.

Ladies and Gentlemen!

In her speech to the University, Dr. Riikka Lautamäki expressed her concern about the funding for basic research of the Finnish universities. This is all the more important now when we have the new Universities Act.

It remains to be seen how the operational and economic autonomy of the Finnish universities will increase. This is the "official" purpose of the new legislation but there is also a lot of suspicion, particularly among the staff and students of the universities.

In my answer to Dr. Lautamäki, I agreed with her that the university as an institution is and has always been expected to be in steps with times. How the university of today and tomorrow is experienced, depends on the practical expectations, emphases and demands that are placed on it by tax-payers and others.

But at the same time, the universities function always as seats of learning and strongholds of civilization, where it must be possible to do long-term work in search for new knowledge, new methods and new theories. High-quality research is the precondition for high-quality education.

Hyvä juhlaväki! Tohtori Lautamäen näkemyksiin kahdesta ajankohtaisesta teemasta, Turusta Euroopan kulttuuripääkaupunkina ja Turun yliopiston varainkeruukampanjasta, on niin ikään helppo yhtyä.

Kulttuuripääkaupunkivuosi laajentaa monin tavoin yliopiston ja oman alueemme yhteistyötä, ei vain niiden 11 tutkimushankkeen osalta, joita turkulaiset yliopistot osana kulttuuripääkaupunkivuotta toteuttavat. Kyllä niin on, että "kulttuuri tekee hyvää", etenkin vanhassa eurooppalaisessa kulttuurikaupungissa Turussa ja sen ympäristössä.

Uuden yliopistolainsäädännön mahdollistama varainkeruu Turun yliopiston pääoman kartuttamiseksi on edennyt mainiosti. Kerättynä on lyhyessä ajassa yli 10 miljoonaa euroa, valtion 2.5-kertaisella vastaantulokertoimella 35 miljoonaa. Vielä on kesäkuun loppuun asti aikaa kartuttaa tiliä ja samalla ylittää 10 000 lahjoittajan raja. Turun yliopiston keräykseen on jo nyt osallistunut moninkertainen määrä lahjoittajia muihin yliopistoihin verrattuna. Saa kesäkuun jälkeenkin yliopistoamme tukea, mutta valtion vastaantulokerroin on voimassa enää kuukauden.

Pienetkin summat ovat arvokkaita. Sukulaiset, ystävät, lapset ja lastenlapset saavat näin nimensä Turun yliopiston historiaan. Virtasiakin on lahjoittajaluettelossa jo paljon. Eivätkä ne kaikki Virtaset ole minun sukulaisiani, mutta monet ovat.

Kiitän tohtori Lautamäkeä antoisasta puheesta. Turun yliopiston tohtorina on hyvä olla. Se kantaa pitkälle. Kun tänään riemutohtoriksi vihitty Mauno Koivisto väitteli vuonna 1956 Turun sataman sosiaalisista oloista, paikalle oli tullut joukko työtovereita satamasta. Kun vastaväittäjä pääsi vauhtiin, alkoi kuulijakunta liikehtiä ja murista. Salin takapäässä todettiin kuuluvalla äänellä: "Mitä sä äijä väität siellä. Kyl Manu nämä asiat paremmin tietää!" – Siinä tilanteessa koettiin jo silloin tieteen ja yhteiskunnan vuoropuhelu parhaimmillaan.

Let us raise a glass to the University, and to science, learning and culture!

Päivitetty 27.05.2011 09:01