Promootiopuhe, vararehtori ja promoottori Kalle-Antti Suominen
Monialainen tulevaisuus

Arvoisa rehtori, kunniatohtorit, promovendit, hyvät naiset ja herrat
Distinguished honorary doctors, ladies and gentlemen

Itsenäinen Suomi täyttää nyt sata vuotta. Sitä juhlimme - ja olemme jo juhlineetkin - ahkerasti ja lukuisin tavoin. Tämä juhlinta on kunnianosoitus menneiden sukupolvien työlle ja uhrauksille, ja se huipentuu joulukuussa itsenäisyyspäivänä.

Kansalaiskeräyksellä vuonna 1920 perustettu Turun yliopisto on lähes saman ikäinen kuin itsenäinen Suomi. Yliopisto on elänyt maamme kohtalonhetkissä vahvasti mukana ja on ollut yksi kulttuurimme ja kansallisen itsetuntomme rakentajista. On tärkeää, että itsetunto rakentuu monille asioille, niin iloisille kuin surullisille. Siitäkään ei ole haittaa, että sen rakentuminen tapahtuu vuosien kuluessa, ulottuen jo itsenäisyyttämme edeltäviin vuosiin.

The first doctoral promotion at the University of Turku took place in 1927, ninety years ago, and provided also the occasion to inaugurate the University, which was established in 1920, only a few years after Finland became independent. The event was held in the Academy House by the Cathedral of Turku. We shall enter the Cathedral later today at the end of our procession through the City of Turku. The Academy House, on the other hand, was inaugurated two hundred years ago, in 1817, to serve the Royal Academy of Turku.

The choice of the year and place for the first doctoral promotion was not a coincidence, though. The Royal Academy of Turku was established in 1640. Then, in 1827, and exactly a hundred years earlier than the first doctoral promotion at the University of Turku, the Academy held its last doctoral promotion in Turku, before it moved to Helsinki and became the Imperial Alexander University and eventually the University of Helsinki.

The University of Turku was established through the initiative of enlightened people and public collection of funds, with over 22 000 donators, including institutions and private people all over Finland. Thus the motto of the University reads From free people to free science and learning. Or, to quote Abraham Lincoln, one can also say of the people, by the people, for the people.

Turun yliopisto aloitti toimintansa kahdella filosofisella tiedekunnalla, eli humanistisella ja luonnontieteellisellä. Vasta tällä vuosituhannella alkoi myös Turun yliopiston oma tekniikan alan koulutus osana matemaattis-luonnontieteellistä tiedekuntaa. Siksi tulen tänään filosofisten tiedekuntien promoottorina vihkimään niin filosofian kuin tekniikan tohtoreita.

Näiden tapahtumien väliin yliopiston historiassa mahtuu neljän muun tiedekunnan perustaminen sekä vuonna 1950 perustetun Kauppakorkeakoulun liittyminen Turun yliopistoon vahvistamaan yliopiston monialaisuutta niin opetuksessa kuin tutkimuksessa. Tämä monialaisuus on vahvuutemme, jonka ansiosta emme ole liian herkkiä äkillisille muutoksille ja jonka pohjalta olemme valmiit kohtaamaan tulevaisuuden haasteet.

Monialaisuus on ollut yliopistomme strategian punainen lanka koko kuluvan vuosikymmenen ajan. Se näkyy siinä sivistyksen ja tieteen laajassa kirjossa, jota te, kuuden tiedekunnan ja Kauppakorkeakoulun kunniatohtorit ja vihittävät tohtorit, edustatte täällä tänäänkin. Kansainvälisyyteen ja avoimuuteen yhdistettynä monialaisuus antaa yliopistolle parhaan mahdollisen perustan edistää sivistystä ja vapaata tiedettä sekä antaa siihen perustuvaa ylintä opetusta.

Tänä keväänä on Lounais-Suomessa keskusteltu paljon positiivisesta rakennemuutoksesta. Mutta pelkkä talouden vauhdittuminen ei yksinään ole vielä rakennemuutosta. Meneillään oleva teollisen toiminnan vilkastuminen kätkeekin sisälleen muutoksia, jotka tulevat haastamaan yhteiskuntaamme laajasti.

Vaikka osaavaa työväkeä edelleen tarvitaan tehtaiden tuotantolinjoilla, robotiikka ja erilaiset digitaaliset ratkaisut lisäävät tehokkuutta ja muuttavat jo lähitulevaisuudessa työnkuvaa monilla aloilla. Hyödynnämme yhä enemmän niin lisättyä kuin virtuaalista todellisuutta. Syntyy uusia ammatteja ja vanhoja poistuu. Erityisesti tekoäly kehittyessään tuo sekä mahdollisuuksia että uhkakuvia, ja jälkimmäisistä synkimmät maalaavat jopa oman lajimme loppua. Olemme syvällisten kysymysten äärellä, ja tarvitsemme eri alojen osaajia, jotka yhdessä etsivät niihin vastauksia.

Yliopistollinen koulutuksemme on tällä hetkellä suunnitelmataloutta, jossa Opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta ennakoidaan eri alojen työvoimatarvetta vähintään viiden vuoden päähän, ja säädellään vastaavasti yliopistojen koulutusoikeuksia ja koulutusmääriä. Tämän järjestelmän toimivuutta nykyoloissa on syytä pohtia ja tarkastella kriittisesti.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa koulutukseen tuleekin sisältyä oman erikoisalan ohella monialaisen toimintaympäristön huomioimista. Tämä ei tarkoita opintovaatimusten kasvattamista tai syvällisen osaamisen korvaamista laveammilla mutta pintapuolisilla opinnoilla. Käytämme jo nyt tietoteknisiä apuvälineitä sekä oman muistimme että tiedon etsinnän ja jalostamisen tukena. Järkevästi käytettynä nämä apuvälineet avaavat meille laajemman osaamisen maailman. Tarvitsemme myös yhä enemmän valmiuksia toimia osana monialaisia ryhmiä, jotka kykenevät luovaan ja tehokkaaseen työhön - eli olemaan enemmän kuin yksilöllisten taitojen summa.

Myös yliopisto instituutiona joutuu pohtimaan omaa rooliaan ja muotoaan. Tietoverkkoja hyödyntävä opetus ja oppiminen vapauttaa meidät niin fyysisestä kuin ajallisesta läsnäolosta. Samoin ryhmässä toimiminen voi tapahtua verkkojen kautta. Ja korvaako todellinen osaaminen muodolliset tutkinnot, joiden sisällöt saattavat nykyään vanheta hyvinkin nopeasti?

Pitkällä aikavälillä nämä ovat toki todellisia haasteita. Käytännössä verkostojen maailmaa vielä hillitsevät temppuileva tekniikka, puutteelliset ansainnan mallit, osaamisen varmistamisen haasteet ja ennen kaikkea ihmisen tarve kuulua joukkoon ja muodostaa aitoja sosiaalisia ympäristöjä, joissa tapahtuu spontaaneja kohtaamisia, yhdessä harrastamista ja monenlaista seurustelua - eli elämää kaikissa muodoissaan.

Hyvässä ryhmässä sen jäsenet myös tukevat ja täydentävät toisiaan - kaveria ei jätetä. Kuuluminen yhteisöön ja yhteiset riitit ovat tärkeitä - siksi mekin olemme täällä tänään. Yliopistossa opiskellessa syntyvät ne monet verkostot, joiden avulla asioita myöhemmin voidaan viedä eteenpäin, vaikka niiden rooli esimerkiksi päätöksenteossa ei aina ole toki ongelmaton.

Ja miten tämä kaikki näkyy teidän, tänään promovoitavien tohtorien elämässä? Te olette jo korkeimman koulutuksenne saaneet. Osa teistä jatkaa akateemisella uralla, osa ehkä tutkimuksen parissa teollisuudessa tai tutkimuslaitoksissa. Tohtoreille sopivia asiantuntijatehtäviä löytyy niin julkiselta kuin yksityiseltä sektorilta. Monipuoliselle osaamisellenne on käyttöä myös erilaisissa hallinnollisissa tehtävissä.  

Nopeasti muuttuva maailma edellyttää teiltäkin joustavuutta ja sekä halua että kykyä oppia uusia ja usein monimutkaisia asioita. Matkanne kohti tohtorin tutkintoa on ollut askellusta tieteen polulla, mutta samalla se on ollut loogisen mutta kriittisen ajattelutavan omaksumista. Hahmotatte miten yksityiskohdista koostuu laajempia kokonaisuuksia ja tunnistatte syy-seuraus-ketjuja - tai niiden puuttumista. Siksi te olette etulinjassa muutosten ja haasteiden kohtaamisessa, teille kuuluu asioiden selvittäminen, esille tuominen ja eteenpäin vieminen.

Teille kuuluu myös nykyisten totuuksien haastaminen. Talouden näkökulma hallitsee hyvin paljon ajatteluamme - mutta tuleeko sen olla päätöksissä kaikkein ohjaavin tekijä? Globaalit haasteet kohdistuvat ihmiskunnan olemassaolon turvaamiseen - mutta onko myös tilaa puhtaalle tiedonjanolle ongelmanratkaisun ohessa? Tutkijat ovat laskeutuneet norsunluutorneistaan ollakseen yhä enenevässä määrin vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. Tämä on hyvä asia niin tutkijoille kuin yhteiskunnalle. Mutta samalla meidän on huolehdittava, ettemme kadota kykyämme katsoa pidemmälle ja nähdä laveammin.

Dear honorary doctors, dear doctors. Today is a special day in your life. You will receive the emblems of your new positions in the academic world. It is a time of dignity and glory, and an event to remember.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto