Puhe nuorille tohtoreille, vararehtori Riitta Pyykkö
Arvoisat nuoret tohtorit, hyvät juhlavieraat
Distinguished young doctors, ladies and gentlemen

Sydämelliset onnittelut jokaiselle teistä nuorista tohtoreista! Vaikka eräät teistä ovat väitelleet jo joitakin vuosia sitten ja mahdollisesti valmistelleet pitkään väitöstä, tämä promootiopäivä on tehnyt teistä kaikista nuoria tohtoreita. Pitkän ja monesti tuskastuttavan ja ehkä turhauttavankin tutkimustyön yksi palkinto on tänään ja tässä: perinteisiä muotoja noudattavissa mutta tässä vaiheessa toivottavasti jo hilpeissä promootiojuhlissa. Ottakaa tästä ainutkertaisesta tilaisuudesta kaikki irti ja tanssikaa auringon nousuun!

Olette väitöstutkimuksissanne huomioineet edeltävän tutkimuksen ja rakentaneet sen luomalle pohjalle. Väitöskirjanne arvioinnissa on toisaalta korostettu työnne itsenäisyyttä tutkimuksena. Tämä on tärkeä muistaa myös jatkossa. Tunnistakaa ja tunnustakaa oma osaamisenne, mutta myös sen rajat, sillä vain siltä pohjalta noita rajoja voi avartaa. Etsikää aiempaa viisautta, mutta älkää antako sen johdattaa liikaa, ettette päädy muiden johdettaviksi.

There will be life also after these celebrations: gaining the doctorate is not the end, it is a beginning of something new. I hope that the university has given you the best possible tools for a career in research or in other responsible positions. There are many roads open to you. In Finland, research career is still a respected and prestigious one, but I hope that in the future the Finnish society at large and also the Finnish business life will be more ready than before to hire young doctors.

One of the opportunities is internationalization. Living and working in another country allows you to grow, gives you a new perspective. Completing the degree has required endurance but also curiosity. A period abroad will open you to many new and different opportunities, practices, and people.

Tulevaisuuden muuttuva työelämä edellyttää luovuutta, kokeiluhenkeä, valmiutta yksilöllisiin polkuihin. Uteliaisuus uudelle, halu ja kyky jatkuvaan itsensä kehittämiseen ja epävarmuuden sietokyky ovat siten tärkeimmät eväät, jotka yliopisto on voinut teille antaa.

Kohottakaamme malja nuorille tohtoreille ja heidän tulevaisuudelleen!
I propose a toast to the young doctors and their future!

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto