Rehtorin tervehdys, rehtori Kalervo Väänänen
Arvoisat promovoitavat kunniatohtorit, hyvät promovoitavat tohtorit, hyvät juhlavieraat

Turun yliopisto on varttunut yhtä jalkaa tänä vuonna sata vuotta täyttävän itsenäisen Suomen tasavallan kanssa. Kuukausi ennen Suomen itsenäiseksi julistautumista, eli marraskuun 3. päivänä 1917 perustettiin virallisesti Turun Suomalainen Yliopistoseura, joka puolestaan vajaa kolme vuotta myöhemmin perusti Turun yliopiston.

Yliopiston perimmäinen tehtävä on tuottaa uuttaa tietoa ja siirtää sitä eri tavoin yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Oman uuden tiedon tuottamisen lisäksi jokaisen menestyvän yliopiston pitää koko ajan pystyä tekemään laaja-alaista synteesiä siitä kaikesta uudesta tiedosta, jota globaalisti syntyy. Oma tutkimus ja muualla tuotetun tiedon synteesi pitää opettajakunnan pystyä välittämään opiskelevalle nuorisolle, jotta heillä alasta riippumatta olisi ajantasaiset tiedot maailman tilasta. Tämän vuoksi elävä tutkimuksen ja opetuksen välinen kiinteä yhteys on välttämätön. Turun yliopisto lähtee siitä, että jokainen yliopiston tutkija opettaa ja jokainen opettaja tutkii.

Tärkein ja ylivoimaisesti tehokkain tapa uuden tiedon siirtämiseen ovat yliopistosta työelämään siirtyvät kandidaatit, maisterit ja tohtorit. Tällöin tärkeää ei ole pelkästään se, millaiset faktatiedot he ovat oppineet opiskelujensa aikana vaan myös se, millainen asenne heillä on opitun soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja kuinka valmiita he ovat uudistamaan oppimiaan tietoja ja omaksumiaan asenteita.

Arvoisat promovoitavat eri tiedekunnistamme valmistuneet tohtorit. Turun yliopisto on ylpeä teidän työstänne. Harras toiveeni on, että myös te voitte elämänne tulevina vuosina ja vuosikymmeninä olla ylpeitä omasta yliopistostanne. Sallikaa minun jo juhlan tässä vaiheessa kiittää teitä yliopiston kunniaksi tekemästänne työstä ja toivottaa teille parhainta onnea ja menestystä tuleviin vuosiin ja vuosikymmeniin.

Arvoisat tulevat Turun yliopiston kunniatohtorit. Haluan kiittää teitä kaikkia merkittävästä elämäntyöstänne, jonka ansiosta tiedekuntamme ovat päättäneet kutsua teidät kunniatohtoreikseen. Uskon, että teidän eri elämän alueilla saavuttamanne työn tulokset ovat rohkaisevana esimerkkinä ja kannustimena kaikille tänään promovoitaville tohtoreille.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto