in English
 
 
Tutkimus

​QS Rankingin mukaan Turun yliopisto on maailman parhaan prosentin joukossa sijoituksen ollessa 276.  QS Rankingin tieteenalakohtaisessa vertailussa Turun yliopisto on maailman huipulla 12 tieteenalalla. Parhaiten sijoittuivat hoitotiede (sija 41), kasvatustiede (151-200) ja lääketiede (201-250). Shanghain tieteenalakohtaisessa yliopistovertailussa Turun yliopiston hammaslääketiede valittiin maailman 18. parhaaksi. Kaikkiaan Turun yliopiston 16 tieteenalaa nousi listoille.

Turun yliopisto teki merkittävän sisäisen investoinnin ajanmukaisten tutkimuslaitteistojen  hankintaan. Rahoitusta sai 24 tutkimuslaitteistoa, ja summa oli yhteensä yli 6 miljoonaa euroa.

Maaliskuussa tasavallan presidentti myönsi kasvimolekyylibiologisen tutkimuksen pioneerille, akatemiaprofessori Eva-Mari Arolle tieteen akateemikon arvonimen. Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi professori Christina Salmivallille Suomen tiedepalkinnon, joka on kahden vuoden välein myönnettävä, merkittävä tunnustus tieteellisestä työstä.

5850 Julkaisua


Jufo-luokassa 2 tai 3 julkaistujen tieteellisten artikkelien määrä nousi edellisvuodesta 310:lla ollen 3453.

Vertaisarvioidut 3325

A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 2463
A2 Katsausartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä 207
A3 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 424
A4 Artikkeli konferenssijulkaisussa 231

Vertaisarvioimattomat 616

B1 Kirjoitus tieteellisessä aikakauslehdessä 415
B2 Kirjan tai muun kokoomateoksen osa 175
B3 Vertaisarvioimaton artikkeli konferenssijulkaisussa 26

Tieteelliset kirjat 129

C1 Kustannettu tieteellinen erillisteos 43
C2 Toimitettu kirja, kokoomateos, konferenssijulkaisu tai
lehden erikoisnumero 86

Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut 744

D1 Artikkeli ammattilehdessä 396
D2 Artikkeli ammattillisessä kokoomateoksessa 172
D3 Artikkeli ammattillisessä konferenssijulkaisussa 9
D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai selvitys 127
D5 Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja 25
D6 Toimitettu ammatilinen teos 15

Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut 504

E1 Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli 474
E2 Yleistajuinen monografia 24
E3 Toimitettu yleistajuinen teos 6

Väitöskirjat 172

O2-luokan julkaisut 349

eli julkaisut, joille opetus- ja kulttuuriministeriö ei ole antanut omaa julkaisutyyppiluokkaa  

Avoin tiede

Myös avoimessa tieteessä Turun yliopisto on noussut kahden viimeisen vuoden aikana kansallisella tasolla merkittäväksi toimijaksi. Turun yliopiston vuoden 2017 julkaisuista rinnakkaistallennettiin avoimesti saataville 35 %, kun vuonna 2015 rinnakkaistallenteita oli vain 3 %.

Kilpailtu rahoitus

Tutkimuksen osalta yksi keskeisistä seurantaindikaattoreista on kilpaillun tutkimusrahoituksen määrä. Vuonna 2017 yliopistolaiset saivat 48,3 miljoonaa euroa kilpailtua rahoitusta eli 2 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin.

Suomen Akatemia myönsi Turun yliopistolle kaksi miljoonaa euroa profilaatiorahoitusta. Lausunnossa kiiteltiin etenkin mereen ja merenkulkuun sekä digitaalisiin tulevaisuuksiin keskittyviä teema-alueita. Turun yliopiston tutkimusryhmät ovat lisäksi mukana kolmessa uudessa Suomen Akatemian huippuyksikössä.

Turun yliopistosta johdettu konsortio sai strategisen tutkimuksen neuvoston rahoituksen. Konsortiota Osallistuminen pitkäjänteisessä päätöksenteossa johtaa TY:n valtio-opin professori Maija Setälä.

Jane ja Aatos Erkon säätiö myönsi akateemikko, akatemiaprofessori Sirpa Jalkasen johtamalle tutkimusryhmälle 1 160 000 euron rahoituksen. Jalkasen tutkimusryhmä pyrkii estämään syövän etäpesäkkeiden muodostumista etsimällä lääkeaineita syövän ja imuteiden yhteistoimintaan.

Olli Raitakarille ja Craig Primmerille myönnettiin huomattavat ERC-rahoitukset. Viisivuotinen ERC Advanced Grants -rahoitus myönnetään asemansa vakiinnuttaneille tutkimusjohtajille, joille on jo kertynyt huomattava määrä saavutuksia tutkijan uralla. Kyseessä on yksi Euroopan kilpailluimmista rahoituksista. Raitakari ja Primmer ovat Turun yliopiston ensimmäiset tutkijat, joille myönnetään kyseinen rahoitus.​

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto