Yrittäjyystutkimusta Turun yliopistossa

Yritys

Sukupuoli ja kasvu perheyrityksissä (2011-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu ja Suomen historia, humanistinen tiedekunta. Jarna Heinonen, yrittäjyys ja Kirsi Vainio-Korhonen, Suomen historia.

Kuvaus
This international research project takes a multidisciplinary approach on analysing gender and growth in a family business context. The uniqueness of the project lies on its attempt to focus on the element of time and place in understanding gender and growth.

Yhteistyökumppanit
Bodø University ja the Nordland Research Institute, Norja

Rahoittajat
Suomen Akatemia

  

ENVISION Horizon2020-project (1.2.2015-31.1.2018)

Toteutus ja vastuuhenkilöt

Turun kauppakorkeakoulu. Marikka Heikkilä, Jukka Heikkilä.

Kuvaus
The ENVISION project aims at activating small businesses to innovate their business models. ENVISION gathers nine partners and their European wide networks to support business model innovation in 20 million European SMEs.

Yhteistyökumppanit

Delft University of Technology (TUD), The Netherlands (koordinaattori); Innovalor (IN), The Netherlands; Evolaris next level (EVO), Austria; University of Maribor (UM), Slovenia; University of Murcia (UMU), Spain; AcrossLimits (AL), Malta; bgator, Finland; Kauno Technologijos Universitetas (KTU), Lithuania

Rahoittajat
Euroopan unioni

 

Renewal of manufacturing – Study on the role of pioneering firms as engines of industry renaissance (2015-2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Erikoistutkija Pekka Stenholm.

Kuvaus
Hankkeessa tutkitaan yritystason toiminnan ja strategioiden vaikutusta toimialalla tapahtuvaan uudistumiseen, ja miten toimialojaan keskimääräisesti paremmin tai heikommin suoriutuneet yritykset muokkaavat toimialan uudistumista.

Yhteistyökumppanit
CIIR, Umeå School of Business and Economics, Umeå University; Small Business Research Centre, Kingston University

Rahoittajat
Tekes
 

Yrittäjämäinen uudistuminen ja muotoiluajattelu organisaatioiden uudistumisessa (DESI2) (2015-2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Professori Jarna Heinonen ja projektitutkija Satu Aaltonen.

Kuvaus
Hankkeen tavoitteena on auttaa organisaatioita tunnistamaan työntekijöiden hiljainen tieto ja ammatillinen osaaminen entistä paremmin sekä kytkeä henkilöstön ideat kiinteäksi osaksi palveluiden ja toimintatapojen kehittämistä.

Yhteistyökumppanit
Hanke on Jyväskylän yliopiston Agora Centerin, liikunta- ja terveystieteiden tiedekunnan Viveca- yksikön sekä Turun yliopiston kauppakorkeakoulun TSE Entren yhteishanke, ja sitä koordinoidaan Jyväskylän yliopistosta. Yritysyhteistyökumppaneita ovat FinnMedi, Pardco, EduTukku ja Top-Sport. Mukana hankkeessa ovat myös Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter.

Rahoittajat
Tekes

 

DESI - Design thinking ja effektuaatio SOTE-alan innovaatiotoiminnassa (2012-2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Thomas Lemström.

Kuvaus
Projektissa tutkittiin yrittäjämäisen innovaatiokäyttäytymisen ja muotoiluajattelun yhdistämistä uudenlaisen, joustavan ja nopean palveluiden kehittämisen mallin luomiseksi.

Yhteistyökumppanit
Jyväskylän yliopisto

Rahoittajat
Tekes

 

INWORK – Työelämän innovaatioiden johtaminen ja mittaaminen (2012-2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen ja Ulla Hytti.

Kuvaus
Hankkeessa tutkittiin kahden vuoden ajan pienten ja keskisuurten yritysten ja muiden organisaatioiden uudistumista. Hankkeen lopputuloksena on syntynyt Toimii käytännössä! -sivusto, johon on koottu testattuja työkaluja (liike)toiminnan uudistamiseksi. http://inworkhanke.tumblr.com/

Yhteistyökumppanit
Hankkeen vetäjä: Itä-Suomen yliopisto. Muut osallistujat: Aalto-yliopisto. Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Lapin yliopisto.

Rahoittajat
Tekes

 

Agile - ketterät liiketoimintaa edistävät yhteiskehittämisen käytännöt (2014-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Porin yksikkö ja Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Ulla Hytti.

Kuvaus
Viiden yliopiston monitieteisen tutkimusprojektissa tuotetaan uutta tietoa liiketoiminnan yhteiskehittämisen käytännöistä palvelun tuottajien tai palveluverkostojen ja näiden asiakkaiden välisessä vuorovaikutuksessa.

Yhteistyökumppanit
Aalto yliopisto, Itä-Suomen yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto ja Lapin yliopisto

Rahoittajat
Tekes

 

VIPSE – Valuable, Intangible and Prestigious Service Experiences (2013-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Laura Niemi.

Kuvaus
Tavoitteena oli selvittää, miten yhteisöllistä arvokokemusta eli prestigeä olisi mahdollista hyödyntää yrityksen strategisena arvonluontimekanismina sekä kilpailuedun ja kasvun lähteenä. Osana tutkimushanketta syntyi yrittäjille, yritysjohtajille ja asiantuntijoille suunnattu prestige-ilmiöstä kertova julkaisu niille, jotka etsivät uusia ideoita tai kohderyhmiä.

Yhteistyökumppanit
Vaasan yliopisto

Rahoittajat
Tekes

  

SAGE - Secure Agening Innovation (2010-2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Thomas Lemström, Hanna Laalo.

Kuvaus
Researchers in the SAGE Project studied secure aging as a business opportunity and, in particular, explored how active citizens and various organisations may engage in shared innovation processes in this specific field. Systemic changes are needed in welfare services, and entrepreneurial activity – within both commercial and non-profit organisations – is essential for processes of renewal. The results of the study encourage promoting diversity of services, cross-utilisation of resources, and collaboration between local actors.

Yhteistyökumppanit
Lääketieteen tiedekunta

Rahoittajat
Tekes 

 

Innovaatiojohtaminen terveyspalveluissa (2010-2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Eeva Laaksonen, Thomas Lemström, Juha V. Virtanen.

Kuvaus
Hankkeessa tutkittiin sisäisen yrittäjyyden ilmentymiä neljässä terveydenhuollon yksikössä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sisäisessä yrittäjyydessä on keskeisesti kyse yksilöiden erilaisuuden näkemisestä mahdollisuutena työympäristön kehittämisessä.ankkeessa tutkittiin sisäisen yrittäjyyden ilmentymiä neljässä terveydenhuollon yksikössä niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Sisäisessä yrittäjyydessä on keskeisesti kyse yksilöiden erilaisuuden näkemisestä mahdollisuutena työympäristön kehittämisessä.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Tekes, Kunnallisalan kehittämissäätiö.

 

 

ELIE – Employability: Learning through International Entrepreneurship (2010-2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen ja Elisa Akola.

Kuvaus
Hankkeessa tuotettiin nettipohjaisia, kansainvälistymistä tukevia oppimateriaaleja pienyritysten ja opiskelijoiden käyttöön.

Yhteistyökumppanit
Hanke on Salfordin yliopiston (UK) koordinoima ja siinä on mukana yliopistoja, konsultointiyrityksiä ja pk-yrityksiä Suomesta, Kreikasta, Puolasta ja Englannista.

Rahoittajat
Euroopan komissio, Elinikäisen oppimisen ohjelma

 

Passport to Trade 2.0 (2011-2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen ja Elisa Akola.

Kuvaus
P2T2.0 is a follow up project to Passport to Trade project which was carried out during 2005–2007. Passport to Trade project created a web site introducing business culture and etiquette in 25 European countries. Passport to Trade 2.0 project expands the scope of the website to 31 countries. In addition, a multimedia online training material that helps in increasing European SME and student mobility was produced.

Yhteistyökumppanit
Koordinaattori: University of Salford (UK), partnerit 8 Euroopan maasta.

Rahoittajat
Euroopan komissio, Elinikäisen oppimisen ohjelma 

 

 

Voimakas - elinvoimaa puutarhasektorin uudistumiseen ja kasvuun

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Mikko Pohjola, CCR Tutkimuspalvelut, Turun kauppakorkeakoulu.

Kuvaus
Hankkeen keskeinen tavoite on edistää suomalaisen puutarhatuotannon kilpailukykyä ja löytää ja kehittää uusia mahdollisuuksia toteuttaa liiketaloudellisesti kannattavaa yritystoimintaa. Hankkeessa keskitytään puutarha-alan liiketoiminnan kehittämisen kannalta kolmen osa-alueen syventämiseen: liiketoimintakonseptit, teknologiset innovaatiot ja verkostoituminen.

Yhteistyökumppanit
Turun yliopiston kauppakorkeakoulu ja Luonnonvarakeskus

Rahoittajat
Yrjö ja Maiju Rikalan puutarhasäätiö

 

The role of high-impact SMEs in ecosystems: niches, keystones and domains (2014-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Mikko Grönlund.

Kuvaus
The first objective of project is to map and analyze the nature of high-impact firms in Finland. The second objective is to understand how Finnish high-impact firms can develop capabilities for strategizing in ecosystems and to perform efficient platform management.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Tekes

 

Asiantuntijaverkoston toiminta ja kehitys

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Aikuiskasvatuksen Tutkimusseura ry. Eija Lehmonen, tutkimusavustaja, kasvatustieteiden laitos.

Kuvaus
Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella kehittämisen näkökulmasta kolmen formaalin verkoston (ATS ry, Turun lapsi- ja nuorisotutkimuskeskus Cyri, Canon Oy) toimintaa ja niiden ennakointia ja reagointia toimintaympäristön muuttumiseen.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
-

 

Economic Contribution of Copyright –based Industries in Finland 2009-2012 (2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Petteri Sinervo.

Kuvaus
Tutkimuksessa selvitettiin tekijänoikeustoimialojen taloudellista tuotosta Suomessa 2009-2012 tarkastelemalla liikevaihdon, jalostusarvon ja henkilöstömäärän kehitystä.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Suomen tekijänoikeudellinen yhdistys ry.

 

Capitalizing Nation’s Copyright Assets – Methodology Development and Case Study in Finland (2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Petteri Sinervo, Timo Toivonen.

Kuvaus
Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten tekijänoikeustoimialojen pääoma-arvoa.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Opetus- ja kulttuuriministeriö

 

European University Enterprise Network (1.1.2012-30.6.2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Kirsi Peura.

Kuvaus
At the core of the EUEN Pilot Project was the principle of university-business cooperation and partnership. In this context the universities and businesses were direct beneficiaries of the project by enhancing partnership relationships and enterprise, entrepreneurship development within the universities and the curricula.

Yhteistyökumppanit
Coventry University; National Council for Graduate Entrepreneurship; European Business and Innovation Centre Network; Hocheschool Ghent; Hewlett-Packard Limited; Fachhochschule Münster

Rahoittajat
-

 

Knowsheep - Developing a Knowledge-based Sheep Industry on the Baltic Sea Islands (1.11.2010-31.12.2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Mervi Louhivaara.

Kuvaus
Hankkeen tavoitteena oli edistää saaristoalueiden lammaselinkeinoa. Hanke pyrki kehittämään lammaselinkeinon monimuotoisuutta keskittyen lampaan hyödyntämiseen maisemanhoidossa, lampaanlihaan ja sen toimitusketjuihin sekä lampaan villan ja taljan hyödyntämiseen osana kestävää lammastaloutta.

Yhteistyökumppanit
ERIA Estonian Research Institute of Agriculture, HAMK University of Applied Scienses, MTT Agrifood Research Finland, The town of Väståboland, The Estonian University of Life Sciences, Institute of Veterinary, Saaremaa Wool Association, Hiiumaa Sheep and Cattle Society

Rahoittajat
Central Baltic INTERREG IV A Programme 2007 – 2013, Turun yliopisto.

  

Tiedolla ja osaamisella, aitoja makuja Lounais-Suomesta (1.5.2010–31.12.2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Projektipäällikkö Sanna Vähämiko.

Kuvaus
Hankkeen päätavoitteena on nostaa elintarvikealan pienyritysten osaamista. Hanke kehittää taitoja liittyen liiketoiminnan ja tuotteiden laadun parantamiseen, verkostoitumiseen, uusien ideoiden käyttöönottoon ja kestävän kehityksen mukaiseen liiketoimintaan.

Yhteistyökumppanit
Pyhäjärvi-Instituutti

Rahoittajat
Satakunnan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset.

  

Kasviproteiiniketjunhallinta (KasviPro) (1.6.2013–31.3.2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Projektipäällikkö Sanna Vähämiko.

Kuvaus
Hankkeessa selvitetään kasviproteiinin kotimaisen tuottamisen, jalostamisen sekä hyödyntämisen nykytila Loimaan, Vakka-Suomen ja Turunmaan seuduilla. Hankkeessa luodaan pohjaa innovatiivisten, ravitsemuksellisesti rikkaiden ja ekologisesti tuotettujen kasvistuotteiden saattamiseksi kuluttajien ulottuville niin ammattikeittiöiden kuin vähittäiskauppojen kautta.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Varsinais-Suomen liitto EAKR-ohjelmasta, Turun yliopisto, Ruohonjuuri Oy.

  

LounaFood –Aitoa makua Varsinais-Suomesta (2008-2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Johanna Mattila.

Kuvaus
Hanke edistää lähellä tuotetun ruoan asemaa. Pk-yritysten tuotteiden kautta vahvistetaan ja tuodaan esille myös maakunnan ruokakulttuuria sekä omalla alueella että valtakunnan tasolla. LounaFood pyrkii kehittämään elintarvikealaa Varsinais-Suomen alueella toimimalla yrittäjien välisenä koordinaattorina, tiedotus- ja neuvontatahona sekä lähellä tuotetun ruoan puolestapuhujana.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Varsinais-Suomen Ely-keskus, Varsinais-Suomen kunnat.

 

Lähiruoan ekologisten vaikutusten selvitys (LähiEko) (1.1.2013-30.6.2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Leena Erälinna.

Kuvaus
Hankkeen keskeisin tavoite on pienyrittäjien toimintaedellytysten edistäminen luoden luotettavaa pohjaa ympäristönäkökulmasta kestävistä tuotantotavoista viestimiseen niin kuluttajille kuin muille hankintapäätösten tekijöille.

Yhteistyökumppanit
Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT (nyk. Luonnonvarakeskus, Luke), Jyväskylän sekä Hämeen ammattikorkeakoulut

Rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö: Lähiruokaohjelma

 

Lyhyet läheiset ketjut – lähiruoka ja sosiaalinen pääoma (LähiSos) (2015-2016)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Leena Erälinna.

Kuvaus
Hankkeen tavoitteena on auttaa yrittäjiä tunnistamaan ja ymmärtämään sosiaalisen pääoman mahdollisuudet ja merkitys yritystoiminnassa. Hankkeessa selvitetään sosiaalisen pääoman ja kestävyyden merkitystä, ilmiötä ja mahdollisuuksia lähiruokayrittäjien ja lähiruokaa suoramyyntipaikoista tai lähiruokaverkostoista hankkivien kuluttajien välillä.

Yhteistyökumppanit
Jyväskylän ja Hämeen ammattikorkeakoulut

Rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö (Ruokaketjun toiminnan edistäminen) ja MTK ry.

 

 

Paikallisruoan arvoketjua kehittämässä -hanke (1.1.2015-30.6.2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Brahea-keskus. Päivi Töyli.

Kuvaus
Hankkeessa on tavoitteena edistää tukkukaupan, ammattikeittiöiden ja paikallisten elintarvikeyritysten välistä yhteistyötä. Hankkeessa viestitään paikallisruoan arvoista, taloudellisesta merkittävyydestä ja toimialasta.

Hankkeen viestinnän keskeinen väline on aitojamakuja.fi -sivusto, jota kehitetään em. tahojen tarpeiden pohjalta unohtamatta rinnakkaisia toimialoja, kuten matkailualan toimijoita ja sitä kautta ruokapalveluita.

Yhteistyökumppanit
Maakunnissa toteutettavat elintarvikealan kehittämishankkeet, Päivittäistavarakauppa PTY ry ja Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö (Ruokaketjun toiminnan edistäminen)

 

Yksilö

Opettajaopiskelijat yrittäjyyskasvattajina – tutkimushanke (2010-2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yliopistotutkija Jaana Lepistö, yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö ja yliopistotutkija Marita Neitola

Kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan opettajuuden käsitettä luokanopettajaopiskelijoiden ja käsityön aineenopettajaopiskelijoiden sekä lastentarhaopettajaopiskelijoiden kokemana ja miten opettajaopiskelijat kokevat yrittäjyyskasvatuksen osana tulevaa pedagogista työtään.

Yhteistyökumppanit
Hanke on osahanke YVI-projektissa (www.yvi.fi). Narva College of the University of Tartu

Rahoittajat
-

 

IDEATE project: Interdisciplinary Entrepreneurial Application for Transforming Education in High Technologies (1.10.2013-30.9.2016)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Vesa Hautala, Kehittämispalvelut, Brahea keskus ja Terhi Heino, Biolääketieteen laitos, Lääketieteellinen tiedekunta.

Kuvaus
IDEATE-projektin tavoitteena on muuttaa korkeakouluopetusta kehittämällä innovatiivisia ja monitieteellisiä oppimismenetelmiä. Projektissa pyritään edistämään yrittäjyysopetusta kouluttamalla opetushenkilökuntaa yrittäjämäisissä opetusmenetelmissä, kehittämällä monitieteellinen ja kansainvälinen yrittäjävalmiuksia kehittävä opintojakso ja myös testata sitä käytännössä.

Yhteistyökumppanit
University of Nova Gorica, Slovenia, Staffordshire University, Yhdistynyt Kuningaskunta, Vilnius Business College, Liettua ja Domenca Labs d.o.o., Slovenia.

Rahoittajat
EU:n Elinikäisen oppimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme, LLP).

 

WORK – Yrittäjyys, työ ja hyvinvointi yksilön elämänkaarella (2008-2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Ulla Hytti, Katri Luomala.

Kuvaus
Kansainvälinen tutkimusprojekti analysoi erilaisia työn tekemisen muotoja, erityisesti yrittäjyyttä, yksilön elämänkaaren ja uran eri vaiheissa. Projektissa yrittäjyyttä lähestyttiin monitieteisesti tunnustaen ilmiön poliittinen, yhteiskunnallinen ja kulttuurinen kytkös. Tutkimus haastoi vallitsevan käsityksen yrittäjyyden roolista työssä ja hyvinvoinnissa sekä kontribuoi moneen yhteiskuntapoliittisesti ajankohtaiseen aiheeseen kuten eläköityminen, työssä jaksaminen, työn tekemisen uudistaminen, työhyvinvointi sekä työn ja perheen yhteensovittaminen.

Yhteistyökumppanit
University of Kingston, Nordlands Research Institute and University of Nordland

Rahoittajat
Suomen Akatemia.

 

Oppilaan aktiivisuuden ja yritteliäisyyden kehittämismahdollisuuksia käsityön opetuksessa (2013-2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Yliopistotutkija Jaana Lepistö ja yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Kuvaus
Tutkimuksessa tarkastellaan oppilaan toimintatapoja ja ongelmanratkaisuprosesseja käsityöprosessin aikana. Sen avulla tarkoituksena on selvittää, näkyykö yrittäjyyskasvatuksellisuus oppilaiden kokemuksissa ja jos näkyy, millaista yrittäjyyskasvatusta nämä kokemukset edustavat.

Yhteistyökumppanit
Rauman Normaalikoulu

Rahoittajat
-

 

Käsityö yritteliään toiminnan ja yrittäjyyskasvatuksen näkökulmasta (2015- )

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Yliopistotutkija Jaana Lepistö ja yliopistonlehtori Marja-Leena Rönkkö

Kuvaus
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää opettajaopiskelijoiden tuotekehitysprosessia käsityön merkityssisältöjä ja käsityöllisiä tarinoita hyödyntämällä. Samalla hankkeessa kehitetään opettajaopiskelijoiden yrittäjyysvalmiuksia.

Yhteistyökumppanit
Rauman alueen paikallisia yrittäjiä.

Rahoittajat
-

 

Yrittäjyyskasvatuksen ja yrittäjämäisen pedagogiikan toteutuminen varhaiskasvatuksessa (2014- )

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Opettajankoulutuslaitos, Rauman yksikkö. Yliopistotutkijat Marita Neitola ja Jaana Lepistö

Kuvaus
Tutkimuksen tavoitteena on saada tietoa siitä, millaisia käsityksiä varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajilla on yrittäjyyskasvatuksesta, ja millä tavoin yrittäjyyskasvatusta ja yrittäjämäistä pedagogiikkaa toteutetaan varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa.

Yhteistyökumppanit
Rauman alueen päiväkodit

Rahoittajat
-

 

Supporting Entrepreneurial Development in the Field of IT in Vietnamese HEIs (ICTentr) (1.10.2015-31.10.2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Pasi Malinen, Céline Charpentron.

Kuvaus
The project aims at supporting Vietnam national goals by modernizing higher education systems and improving skills in ICT through capacity development. The overall objective of the project is to provide ICT students with an entrepreneurial mindset, soft-skills and a professional attitude when graduating from the university.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
EU funding under Erasmus+ Programme for the action Capacity-Building in Higher Education (CBHE)

 

CreBiz – Business Development Laboratory Study Module for Creative Industries (1.10.2013-30.9.2016)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Mikko Grönlund, Sari Stenvall-Virtanen.

Kuvaus
Objective of the project is to create a Business Development Laboratory Study Module targeted for undergraduate and graduate students of arts, humanities and media/communications, i.e. individuals, who have potential to be (self) employed after their graduation in the field of creative industries.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
EU Lifelong Learning Programme, Erasmus sub-programme

 

Integrating Blended Entrepreneurial and Manufacturing Technology Competency into socioeconomic Development in Egypt (1.10.2015-30.9.2018)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Sari Stenvall-Virtanen.

Kuvaus
The aim of the project is to develop a new line of small-business owners with engineering background grasping in-depth knowledge and expertise in technology and adequate entrepreneurship skills capable of establishing a sustainable small business able to establish successful and profitable business relationships with large enterprises in Egypt.

Yhteistyökumppanit
Nile University, Universidad de Oviedo; Ain Shams Universty, Hochschule Karlsruhe Technik und Wirtshaft; Arab Academy for Science, Technology and Maritime Transport; Industrial Training Council (Cairo); Chamber of Engineering Industries (Cairo); Misr Elkheir Foundation (Cairo)

Rahoittajat
EU Erasmus+

 

POLKU-hanke (1.6.2015-31.5.2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Anna Hirsikoski.

Kuvaus
Hankkeessa tuetaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä Suomeen. Yhtenä työllistymiskeinona hankkeessa edistetään yrittäjyyttä ja itsensä työllistämistä sekä osaamisen hyödyntämistä uutena liiketoimintana ja jo olemassa olevissa yrityksissä.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Euroopan Sosiaalirahasto.

 

TÖITÄ-hanke (1.8.2015-31.7.2018)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, kehittämispalvelut. Kirsti Haihu.

Kuvaus
Hanke tukee akateemisten työttömien työllistymistä ja akateemista yrittäjyyttä.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Euroopan Sosiaalirahasto.

 

Akateemikko Erkki Laurilan elämäkerta (2013-2016)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Kulttuurihistoria, Turun yliopisto. Petri Paju.

Kuvaus
Laaditaan elämänkerta fyysikko, professori ja keksijä Erkki Laurilasta (1913-1998). Laurila patentoi keksintöjään ahkerasti, kehitti suomalaista tiede- ja teknologiapolitiikkaa 1950-luvulta 1970-luvulla. Hän oli mukana kehittämässä myös monen yrityksen, kuten Valmetin ja Outokummun, toimintaa.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Niilo Helanderin säätiö.

 

Monikansallinen yritys ylirajaisuuden rakentajana

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Kulttuurihistoria, Turun yliopisto. Petri Paju.

Kuvaus
Hanke tutkii monikansallisen tietokonevalmistaja IBM:n toimintaa Suomen ja Euroopan historiassa. 

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Suomen Akatemia, Georg ja Ella Ernroothin säätiö

 

YVI (2010-2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun normaalikoulu. KT, dosentti Jaana Seikkula-Leino.

Kuvaus
Hankkeessa on kehitetty yrittäjyyskasvatusta suomalaisessa opettajankoulutuksessa. Tavoitteena on ollut kehittää virtuaalista oppimisympäristöä, opettajankoulutuksen pedagogisia ratkaisuja ja yrittäjyystutkimuskasvatusta.

Yhteistyökumppanit
EK, SY, Pellervoseura, Osuustoiminnan neuvottelukunta.

Rahoittajat
ESR, Opetushallitus, Osuustoiminnan neuvottelukunta, Pellervoseura, Opinkirjo, Turun seudun kehittämiskeskus, Liikesivistysrahasto.

 

Yrittäjämäisen oppimisen digitaaliset ja pelilliset ratkaisut (2013-2017)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun normaalikoulu. KT, dosentti Jaana Seikkula-Leino.

Kuvaus
Yrittäjyyskasvatuksen oppimisympäristöihin liittyvä tutkimus on tavoitteena tutkia, miten eri oppimisympäristöissä voidaan edistää yrittäjämäistä toimintaa. Erityisesti on tarkoitus selvittää, miten digitaalisia ympäristöjä voidaan hyödyntää yrittäjämäisyyden vahvistamisessa?

Yhteistyökumppanit
YVI-verkosto

Rahoittajat
Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Liikesivistysrahasto.

 

Yhteiskunta

GEM – Global Entrepreneurship Monitor (2005-)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Tutkimuksen johtaja: professori Anne Kovalainen. Tutkimusryhmä: Pekka Stenholm, Jarna Heinonen, Tommi Pukkinen ja Sanna Suomalainen.

Kuvaus
The Global Entrepreneurship Monitor (GEM) on kansainvälinen yrittäjyystutkimus, johon osallistuu vuosittain kaikkiaan yli 100 maata. Ohjelmalla on kolme päätavoitetta: mitata yrittäjyysaktiivisuutta kansallisesti ja vertailla sitä eri maiden välillä, löytää yrittäjyyteen vaikuttavia tekijöitä sekä tunnistaa ja suosittaa käytänteitä, jotka voisivat parantaa yrittäjien aktiivisuutta kansallisella tasolla.

Suomessa GEM-tutkimusta varten haastatellaan vuosittain noin 2000 työikäistä ja noin 40 asiantuntijaa. Suomen GEM-tutkimusryhmä tuottaa vuosittain kansallisen raportin, jonka aineistoa käytetään osana kansainvälistä tutkimusta.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö, Turun kauppakorkeakoulu.

 

Diaspora Networks in International Business-research platform (2012-)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Maria Elo, International Business, Turun kauppakorkeakoulu.

Kuvaus
Diaspora Networks project is an interdisciplinary research platform created to promote research and teaching related to diaspora business and entrepreneurship. Here the term diaspora refers to ethnic minority groups of migrant origin residing and acting in host countries, but maintaining strong sentimental and material links with their countries of origin.

Yhteistyökumppanit
University of Bremen, Charles Darwin University, University of Patras, University of Southern Denmark, Kinneret College, George Washington University, EBS Business School, Finnish Police Board, Institute of Migration

Rahoittajat
TY Tukisäätiö, Liikesivistysrahasto, TSE strategic opening funding via Ethics project.

 

Gendered Economy Embedded in Equality? (2010-2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Professori Anne Kovalainen.

Kuvaus
The project analysed the gender relations and equality in different economic spheres and arenas, ranging from public and private sectors to start-ups and transitions between paid employment and entrepreneurship.

Yhteistyökumppanit
Stanford University, London School of Economics, University of Technology Sydney, Newcastle University, Essex University, Linköping University, Roskilde University.

Rahoittajat
Suomen Akatemia.

 

Fostering entrepreneurial behaviour through institutions (2011-2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys/TIAS, Turun kauppakorkeakoulu. Pekka Stenholm.

Kuvaus
This research project focused on the role of institutions in enhancing entrepreneurial behaviour across nations. One set of findings emphasized the different influences that institutions have on the rate and type of entrepreneurship across countries. If the governments seek to increase the number of new firms, they can focus on adjusting regulative institutional arrangements.

A more qualitative approach on the role of institutions in entrepreneurial behaviour was investigated among Finnish farmers. The findings requested for a deeper understanding of the embedded role of surrounding institutions when entrepreneurs construct their identities. The sources of legitimacy they seek for, and their identities relationships with formal and informal institutional environment vary considerably.

Yhteistyökumppanit
George Mason University, Virginia ja University of Utah, Utah.

Rahoittajat
TIAS-hanke.

 

Maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeet ja yrittäjyyden edistäminen (2014-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen.

Kuvaus
Selvityksessä tarkastellaan maahanmuuttajayrittäjien palvelutarpeita, kokemuksia julkisista yrityspalveluista sekä yrittämisen edistämiseen tähtääviä keinoja. Haastattelujen ja kerättyjen aineistojen avulla selvityksessä arvioidaan, miten hyvin nykyinen palvelutarjonta vastaa yritystä perustavien maahanmuuttajien tarpeita. Näiden pohjalta on tehty ehdotuksia palvelujen kehittämiseksi ja maahanmuuttajayrittäjyyden edistämiseksi.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö

 

Yritystukilain ja -asetuksen mukaisten tukien vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi (2012-2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Satu Aaltonen, Elisa Akola, Hanna Laalo, Laura Niemi.

Kuvaus
Työ- ja elinkeinoministeriön tilaama selvitys tukijärjestelmän toimivuudesta eri toimijoiden näkökulmista sekä mahdollisista tukeen liittyvistä kehittämistarpeista.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Starttirahalla yrittäjäksi ryhtyneiden yrittäjien menestyminen – selvitys työmarkkina-aseman roolista yritystoiminnan menestymisessä (2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Pekka Stenholm.

Kuvaus
Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin vuosina 2005–2010 starttirahaa saaneiden henkilöiden ja heidän yritystensä tilannetta talvella 2011–2012. Tulosten mukaan yritysten elonjäämisen, menestymisen, liikevaihdon kehityksen ja työllistävyyden osalta ilmeni eroja työttöminä ja ei-työttöminä starttirahayrittäjäksi ryhtyneiden välillä ei-työttöminä aloittaneiden hyväksi.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Yrittäjyyden edistäminen starttirahalla – Starttirahajärjestelmän vaikuttavuus ja toimivuus (2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen ja Pekka Stenholm.

Kuvaus
Tutkimuksessa arvioitiin starttirahajärjestelmän vaikutusta uusien yritysten perustamiseen ja eloonjäämiseen.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Yksinyrittäjätuen vaikuttavuuden ja toimivuuden arviointi (2011-2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Satu Aaltonen, Jarna Heinonen, Katri Luomala.

Kuvaus
Raportissa kartoitettiin yksinyrittäjätuen vaikutusta yrittäjän ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen sekä yksinyrittäjätuen toimivuutta yritysten ja ELY-keskusten näkökulmista. Raportissa tuotiin esiin myös tukeen liittyviä kehittämistarpeita.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Evaluation of Finnvera Plc (2011-2012)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Jarna Heinonen, Diana Smallridge, Eeva Laaksonen, Pekka Stenholm, Werner Claes.

Kuvaus
Evaluation of Finnvera Plc–project reviewed Finnvera as a state-owned public risk-financier. The evaluation was conducted as an international joint venture with International Financial Consulting Ltd. from Canada.

Yhteistyökumppanit
International Financial Consulting Ltd.

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

European Council for Small Business and Entrepreneurship (ECSB) -sihteeristö Yrittäjyyden yksikössä (2012-)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Yrittäjyys, Turun kauppakorkeakoulu. Ulla Hytti ja Elisa Akola.

Kuvaus
ECSB sihteeristö on toiminut Yrittäjyyden yksikössä vuoden 2012 alusta. ECSB pyrkii tukemaan eurooppalaisten pk-yritysten kilpailukykyä ja osaltaan vaikuttamaan siihen, miten yrittäjyydestä maailmalla ajatellaan. ECSB järjestää itse ja yhteistyökumppanien kanssa monia konferensseja ja muita tapahtumia ja lisäksi markkinoi sivuillaan muiden järjestämiä alan konferensseja, koulutuksia ja paljon muuta.

Yhteistyökumppanit
-
Rahoittajat
-

 

Maaseudun elinkeinot ja osaaminen –verkosto (MESI) (2014-2020)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut. Heidi Valtari.

Kuvaus
Käytännön toimintamuotoina ovat maaseutupoliittisen kokonaisohjelman toimeenpanon ja seurannan organisointi, tavoitteiden ja toimenpiteiden edistäminen sekä muu maaseutupoliittinen työ, erityisesti alueellinen ja elinkeinoalakohtainen verkostotyö, tapahtuma- ja kansainvälinen yhteistyö sekä tiedonvälitys.

Yhteistyökumppanit
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti.

Rahoittajat
Maa- ja metsätalousministeriö.

 

EIT Digital (2011-)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus, Kehittämispalvelut & IT-laitos. Sari Stenvall-Virtanen, Brahea keskus & Tapio Salakoski, IT-laitos.Brahea-keskus, Kehittämispalvelut & IT-laitos. Sari Stenvall-Virtanen, Brahea keskus & Tapio Salakoski, IT-laitos.

Kuvaus
EIT Digital is a leading European open innovation organisation. Our mission is to foster digital technology innovation and entrepreneurial talent for economic growth and quality of life in Europe. EIT Digital invests in strategic areas to accelerate the market uptake of research-based digital technologies and to bring entrepreneurial talent and leadership to Europe.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
European Institute of innovation and technology.

 

Suomen meriklusteri 2020 (1.1.2015-31.3.2016)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Mikko Grönlund, Pasi Malinen.Brahea-keskus. Mikko Grönlund, Pasi Malinen.

Kuvaus
Hankkeessa selvitetään meriklusterin nykyinen laajuus, päivitetään sen vaikuttavuusluvut, analysoidaan klusterissa tapahtuneet muutokset, arvioidaan ulkomaisen omistuksen vaikutusta ja Suomen investointi-ilmapiiriä sekä kilpailukykytekijöitä vuoteen 2020 mennessä.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Työ- ja elinkeinoministeriö.

 

Name of the project: EuroFaculty Pskov (EF-P) (2009-2015)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Kaisu Paasio.

Kuvaus
The aim of the project is to upgrade university education in business economics and business administration at the Pskov State University (PskovSU). The project aims at creating a strong network between the partner universities – a network which will stay active also after the project ends.

Yhteistyökumppanit
Stockholm School of Economics, Russia, Trondheim Business School, Roskilde University, University of Tartu, University of Latvia and Saint Petersburg State University of Economics and Finance (UNECON).

Rahoittajat
Council of the Baltic Sea States (CBSS).

 

Future of the EuroFaculty (1.10.2013-30.9.2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Céline Charpentron.

Kuvaus
The project aims at developing the concept of the EuroFaculty programme in order to bring it up to date to correspond to the current needs of the Baltic Sea Region in the field of university cooperation. The project consists of the study on the Future of the EuroFaculty defining and analysing good practices in university collaboration.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Council of the Baltic Sea States (CBSS).

 

Developing Third Mission Activities in Albanian Universities (U3M-AL) (1.10.2012-31.9.2014)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Céline Charpentron, Petteri Sinervo.

Kuvaus
The U3M-AL project supports the role of Albanian universities in the social and economic growth of the country by developing relationships between Albanian universities and the society.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
EU funding under Tempus Programme.

 

Institutional Cooperation for the Development of Information Technology Education in Vietnam (ICTEDU)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Turun yliopiston Brahea-keskus. Pasi Malinen, Céline Charpentron.

Kuvaus
The objective of the project is to enhance the relevance of higher education and the employability of higher education students in the field of ICT: the project supports improvement of existing ICT curriculum to meet the international standards and requirements of the world of work.

Yhteistyökumppanit
-

Rahoittajat
Ulkoasiainministeriö.

 

InGDocs – Innovation and Growth MBA Programme for Doctoral Students (1.11.2010-30.11.2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Business and Innovation Development (Brahea centre), University of Turku. Kirsi Peura.

Kuvaus
Conducting a best practice research on entrepreneurship and MBA education in higher education, developing and piloting selected modules of a transnational MBA programme (MBA4PhD) for the STEM fields.

Yhteistyökumppanit
University of Wales, UK; University of Gothenburg, Sweden; EMLYON Business School, France; University of Turku, Finland.

Rahoittajat
European Commission, Life Long Learning Programme, Erasmus.

 

3EP – European Entrepreneurship Educators Programme (1.11.2009-28.2.2013)

Toteutus ja vastuuhenkilöt
Business and Innovation Development (Brahea centre), University of Turku. Kirsi Peura.

Kuvaus
Developing, testing and evaluating a training programme on entrepreneurial pedagogy and learning offered for teaching staff in European higher education institutions.

Yhteistyökumppanit
National Council for Entrepreneurship in Education, UK; Aarhus University, Denmark; Josip Juraj Strossmayer University, Croatia; University of Turku, Finland.

Rahoittajat
European Commission, Competitiveness and Innovation Framework Programme.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto