Kirjaamo

Kirjaamo vastaanottaa yliopistolle tulevat asiakirjat. Kirjaamo myös ohjaa ja neuvoo asiakirjojen käsittelyyn ja kulkuun liittyvissä asioissa sekä ylläpitää asian- ja sopimushallintajärjestelmää.

Lähettäminen kirjaamoon

Asiakirjasta on selvästi käytävä ilmi, mitä asia koskee ja kenelle se on tarkoitettu. Lähettäjän on merkittävä asiakirjaan yhteystietonsa.
Sähköistä asiakirjaa ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja eheyttä ole syytä epäillä. Turun yliopiston käytössä ei ole sähköisen allekirjoituksen tekniikkaa.
Jos haluat toimittaa asiakirjan sähköpostin liitteenä, se tulee lähettää Word-, pdf-, Excel-, Power Point- tai HTML-tiedostona, jotta asiakirjan käytettävyys on varmaa.
 

Työhakemusten toimittaminen

Turun yliopiston tehtäviin haetaan sähköisen eRekry-järjestelmän kautta, ks. Avoimet tehtävät Turun yliopistossa.

Rekrytointiasiakirjojen julkisuus

Työhakemus ja muut rekrytointiasiakirjat ovat pääosin kaikille julkisia siitä lähtien, kun ne ovat saapuneet yliopistolle tai ne on laadittu.
 
Salassa pidettäviä tietoja ovat mm.
  • tutkimussuunnitelmat
  • perhe-, harrastus- ja yhdistystoimintatiedot
  • terveydentilatiedot
  • henkilökohtaista palkkaa koskevat tiedot
  • henkilötunnuksen loppuosa, jota ei ole tarpeen liittää hakemusasiakirjoihin
  • salaiset yhteystiedot

Määräaika

Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu määräaika, lähettäjän on huolehdittava, että asiakirja saapuu vastaanottajalle määräajassa. Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi, kun se on saapunut yliopiston palvelimelle.
Jos saapumisaika ei ole selvitettävissä, viesti voidaan katsoa saapuneeksi sinä ajankohtana, kun se on lähetetty, jos lähettäjä voi luotettavasti selvittää tuon ajankohdan. Asiakirjaa, jonka lähettäjää ja sisältöä ei voi saada selville, ei katsota saapuneeksi.

Vastaanottaminen kirjaamossa

Kirjaamo antaa pyydettäessä todistuksen asiakirjan vastaanottamisesta. Sähköiseen viestiin lähettäjä saa kirjaamosta automaattisen vastaanottoilmoituksen.

Asiakirjan siirto toiselle viranomaiselle

Jos asia kuuluu toiselle viranomaiselle, asia siirretään sille ja siirrosta ilmoitetaan asiakirjan lähettäjälle.

Asiasana:
Tagit:

Yliopiston kirjaamo ja arkisto palvelevat arkisin klo 9.00-11.00 ja 12.00-15.00.

Käyntiosoite:
Sirkkala
Komendantintalo (pieni, keltainen kivitalo Kaivokadun puolella)
Kaivokatu 12

Postiosoite:
Kirjaamo
20014 Turun yliopisto

Kirjaamo:
Puhelin:
029 450 5126, 050 359 1729
Sähköposti: kirjaamo@utu.fi

Arkisto:
Puhelin: 029 450 2666, 050 441 7534
Sähköposti: arkisto@utu.fi

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto