Information om projektet
​Lähde työelämään -projektet förstärker samarbetet mellan högskolor och arbetsgivare
 
Högskolornas kontakt med arbetsgivarna främjar studerandenas möjligheter att hitta en arbetsplats samt utbytet av kunskap och kunnande. Arbetsgivarna å sin sida knyter viktiga kontakter med framtidens förmågor inom samarbetet med högskolorna. Samarbetsformerna är mångfacetterade – i projektet sammanförs kunskapen och aktörerna med hjälp av fyra olika åtgärdshelheter.
 
1. Funktionsmodell för uppbyggnaden av nätverk
 
I projektets fem pilothögskolor byggs ett samarbetsnätverk upp, som samlar ihop personal från olika skolningsbranscher och läroämnen för utbyte av erfarenheter och för att utveckla förfaranden inom samarbete med arbetslivet. Genom det nätverksmässiga funktionsmönstret är utbytet av kunskap och kontakter möjligt för personalen, vilket är nyttigt till exempel då man ordnar kurser om arbetslivet. Goda förhandlingsmönster inom uppbyggnaden av nätverk samlas ihop till projektets avslutande publikation.
 
2. Informationstjänst för arbetsgivare
 
Nättjänsten som byggs upp inom projektet är till för att hjälpa arbetsgivaren att lättare än tidigare hitta information om högskolornas tjänster och den kunskap som studerande innehar. Utgångspunkten är att föra högskolesamarbetet närmare vardagen och erbjuda information om samarbetet åt arbetsgivaren på ett bekvämt och lätt sätt. Tjänsten innehåller centrerad information om högskolornas kontaktpersoner, rekryteringskanaler och råd om samarbetets handlingsmönster. Man erbjuder en kanal åt arbetsgivaren genom vilken man kan rekrytera en verklig expert och bygga upp till och med ett långvarigt samarbete med en högskolepartner. Den första versionen av nättjänsten publiceras i början av år 2012.
 
3. En träffpunkt för högskolor
 
Wiki-samarbete möjliggör ett samarbete mellan många yrkesgrupper där den närmaste kollegan är från en annan högskola. Projektet använder sig av sociala medier och samlar in information om samarbete med arbetslivet på en Kunskapskälla -wikiplattform som är tillgänglig för alla högskoleaktörer. Förutom detta erbjuder wiki en inblick i förfaringsmönster, nyheter och åsikter inom branschen. Målet är att underlätta interaktion och utbyte av expertis mellan olika högskolor inom fältet samarbete med arbetslivet. Den första versionen av wiki har öppnats och plattformen vidareutvecklas under år 2012.
 
4. Spring to work -modellen
 
Internationell praktik utvecklas med hjälp av Spring to Work -modellen. Modellen baserar sig på samarbete mellan hemhögskolan och den utländska förmedlarhögskolan (home/host university). Den internationella högskolepartnern hjälper att hitta praktikplatser i landet i fråga och med att utföra kvalitetskontroll angående platserna. Hemhögskolan och förmedlarhögskolan byter roller, vilket gör verksamheten ömsesidig. Modellen strävar till att öka antalet internationella praktikplatser för högskolestuderande och till att förbättra kvaliteten på praktiken.
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto