Lähde työelämään -hanke

lahde6.jpg

Turun yliopiston hallinnoima Lähde työelämään -hanke toteutettiin vuosina 2010–2013. Hankkeen osatoteuttajia olivat Åbo Akademi, Hämeen ammattikorkeakoulu, Lapin yliopisto, Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia ja Turun ammattikorkeakoulu.
 
Korkeakoulujen kontaktit työnantajiin edistävät opiskelijoiden työllistymistä sekä tiedon ja osaamisen vaihtamista. Työnantajat luovat korkeakouluyhteistyön kautta tärkeitä kontakteja tulevaisuuden osaajiin. Yhteistyötavat ovat moninaisia. Lähde työelämään -hankkeessa niitä koskevaa tietoa ja toimijoita koottiin yhteen eri toimenpidekokonaisuuksien avulla.
 
1 Korkeakoulukohtaiset työelämäyhteistyöverkostot
 
Korkeakoulujen sisäistä tiedonkulkua, yhteistyötä ja asiantuntemuksen vaihtoa edistettiin luomalla malli työelämäyhteistyön parissa työskentelevien henkilöiden verkostoyhteistyölle. Verkosto perustetiin hankkeen aikana viiteen korkeakouluun: Turun yliopistoon, Turun ja Hämeen ammattikorkeakouluihin, Lapin yliopistoon ja Åbo Akademiin. Verkostojen jäsenille tarjottiin koulutusta ja tukimateriaalia sekä järjestettiin tapaamisia, joissa oli mahdollisuus tutustua muihin toimijoihin ja vaihtaa kokemuksia työelämäyhteistyöstä. Verkostoissa pyrittiin muun muassa parantamaan harjoittelun laatua ja yhtenäistettiin korkeakoulukohtaisia toimintaohjeita. Lisäksi kiinnitettiin huomiota yhteistyömahdollisuuksista kertovaan ulkoiseen viestintään. Kaikki verkostot jatkavat toimintaa hankkeen päättymisen jälkeen.
 
2 Tietopalvelu työnantajille – korkeakouluosaajat.fi
 
Työelämäyhteistyöhön liittyvän tiedon saavutettavuutta parannettiin julkaisemalla työnantajille suunnattu tietopalvelu. Palvelusta löytyvät ensimmäistä kertaa kaikkien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rekrytointikanavat ja työnantajapalvelut yhteystietoineen, käytännönläheinen tieto opetukseen liittyvistä yhteistyömuodoista sekä rekrytointia helpottavat ohjeet. Osaajatutka-sovelluksen avulla työnantaja voi tutustua eri tehtävissä työskentelevien vastavalmistuneiden koulutustaustoihin. Sovellus havainnollistaa työnantajille, että samaan työtehtävään voi päätyä hyvinkin erilaisilla tutkinnoilla ja uusi työntekijä voi löytyä yllättävältä koulutusalalta. Sivusto tuotettiin Turun yliopiston ja Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenian yhteistyössä. Palvelu osoitteessa www.korkeakouluosaajat.fi
 
3 Kansainvälisen harjoittelun kehittäminen
 
Kansainvälistä harjoittelua kehitettiin luomalla kahden korkeakoulun välinen, vastavuoroisuuteen perustuva Spring to Work -yhteistyömalli. Mallissa vastaanottavassa maassa toimiva korkeakoulu auttaa opiskelijaa harjoittelupaikan etsimisessä ja harjoittelun laadun valvonnassa. Harjoittelun seurantaa varten kehitettiin sähköinen järjestelmä. Sen avulla korkeakoulut, työnantaja ja opiskelija voivat seurata harjoittelun etenemistä, tallentaa siihen liittyvät dokumentit sekä keskustella harjoitteluun liittyvistä asioista. Kansainvälistä järjestelmää, jossa on yhdistetty harjoittelupaikkojen välitys sekä harjoittelun ohjaaminen ja seuranta, ei ollut aikaisemmin olemassa. Spring to Work -järjestelmä on avoin ja halukkaat korkeakoulut voivat ottaa mallin käyttöönsä. Kansainvälisen harjoittelun osaprojektista vastasi HAMK. Lisätietoa osaprojektista www.internationaltraineeships.com.


logot_footer.jpg

Asiasana:
Tagit:
Verkkopalvelut
Lähde työelämään på svenska

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto