Tentin tekeminen Exam-järjestelmässä
Nämä ohjeet ovat myös tenttitilojen pöydissä.

Kirjautuminen tenttipalveluun ja tentin tekeminen

Jos tietokone ei ole valmiustilassa, käynnistä keskusyksikkö ja näyttö virtapainikkeista tai näytön oikeassa reunassa olevasta painikkeesta (allinone koneet). Odota, että kone käynnistyy.

teko_1_a.JPGKone_2.JPG

 • Valitse työpöydältä ”Exam” kuvake (Publicumissa, TSE:llä, Agorassa, Porissa koneet 3-8 ja Raumalla koneet 3-5)

        teko_2.JPG

 • Teutorin tenttikoneilla, Porin koneella 2 ja Rauman koneella 2 työpöydälle avautuu suoraan "Start Exam" kuvake

 • Valitse näytöltä ”Start Exam” (kaksoisklikkaa kuvaketta) : 

         teko_3.JPG

 • Odota, että näytölle avautuu Examin etusivu, jossa Turun yliopiston / Åbo Akademin kirjautumisen valinta. Kirjaudu tenttijärjestelmään yliopistosi käyttäjätunnuksella ja salasanalla. Mikäli olet tenttitilassa väärällä koneella, ohjelma kertoo millä koneella voit tenttisi tehdä.

 • Huomaa, että pystyt suorittamaan tentin vain varaamanasi aikana.         

 • Lue tentin ohjeet ja tee tentti. Kysymysosioiden välillä navigoinnin painikkeet ovat sivun oikeassa reunassa. Siirtyminen eteen- ja taaksepäin tentissä näkyy myös vihreäpohjaisessa laatikossa sivun alareunassa.

        teko_4.JPG

 • Tenttijärjestelmä tallentaa vastauksesi minuutin välein. Näin vastauksesi säilyvät, mikäli tentti jostain syystä keskeytyy. Tästä huolimatta voit aina palata aikaisempiin vastauksiisi ja muokata niitä. 
 • Tools-valikosta löydät käytettävissä olevat apuohjelmat. Jos tuotat vastauksesi apuohjelmalla, sinun on tallennettava se tenttivastauksen liitteeksi. Ks. Exam-koneilla käytössä olevat ohjelmistot

teko_5.JPGHuom. Muilla ohjelmilla tehdyt tiedostot (esim. Word) eivät tallennu automaattisesti ja tulevat tenttivastaukseen vasta, kuin tallennat ja lataat ne EXAMiin.

Tallenna dokumentti koneelle "Desktopille"  ja sen jälkeen liitä vastauksen liitteeksi.

 • Jos suljet selainikkunan vahingossa tentin aikana, pääset jatkamaan tentin tekemistä avaamalla tentin uudelleen ”Exam” kuvakkeesta ja kirjautumalla sisään yliopistosi tunnuksella.
 • Päätä tentin tekeminen valitsemalla ”Tallenna ja palauta tentti
 • Palautettuasi tenttisuorituksen, valitse vielä työpöydältä toiminto

lopetuskuva.JPG”Finish Exam”. Tämä tyhjentää kaikki henkilötietoihisi viittaavat sisällöt koneelta.

Tentin valvonta:

 • Tenttitilassa on sekä reaaliaikainen että tallentava videovalvonta.
 • Tenttitilassa ei saa olla mukana puhelinta, papereita tai muita tavaroita. Tämä koskee myös eväitä ja vesipulloja. Mikäli sinulla on sairaus tai muu tilanne, joka edellyttää lääkkeiden tai muiden tarvikkeiden mukaanottoa tenttitilaan, ilmoitathan asiasta etukäteen exam@utu.fi.
 • Tentin aikana poistuminen tenttitilasta ei ole sallittua.
 • Varaudu todistamaan henkilöllisyytesi esimerkiksi opiskelijakortilla.

Häiriöt ja ongelmat sähköisessä tentissä: 

Mikäli tenttimisesi häiriintyy tai estyy, keskeytä tentti ja poistu tenttitilasta.
Ilmoita tentin keskeytymisestä aina viipymättä siihen tarkoitetulla lomakkeella. Lomake löytyy Exam-järjestelmän etusivulta: https://exam.utu.fi
 

Tenttien arviointi ja tulosten julkaiseminen:

Sähköisen tentin tulokset on julkistettava pääsääntöisesti kolmen viikon kuluessa tentin suorittamisesta. Kesäkuun 1. päivän ja elokuun 31. päivän välisenä aikana järjestettyjen sähköisten tenttien tulokset on julkistettava pääsääntöisesti 5. syyskuuta mennessä.

Sinulle lähtee sähköposti, kun opettaja on tallentanut arvioinnin sähköiseen tenttijärjestelmään.  Pääset Exam -järjestelmässä katsomaan tentin arvosanan ja mahdollisen palautteen Examin työpöydältä "Suoritukset" sivulta.

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto