Sähköisen tenttipalvelun ohjeet opettajalle
Turun yliopistossa on tuotantokäytössä Tenttis-järjestelmä https://tenttis.utu.fi
Lukuvuoden 2017 - 2018 aikana pilotoidaan uutta sähköisen tentin järjestelmää Examia, jolla korvataan Tenttis-järjestelmä vaiheittain. Exam-järjestelmässä voi toteuttaa keväästä 2018 lähtien yleisiä tenttejä (kurssi- ja materiaalitentit), kypsyysnäytteitä ja henkilökohtaisia tenttejä.
 
Erityisesti kypsyysnäytteet ja muut henkilökohtaiset  tentit kannattaa tehdä keväästä 2018 lähtien tehdä Exam-järjestelmässä. Ohjeet Examin käyttöön löydät opettajan ohjeista ja oman yksikkösi Exam-tukihenkilöltä saat tietoa Examin käyttöönoton etenemisestä sekä opastusta ja lähitukea Examin käyttöönottoon. Opastusta Examin käyttöön saat myös keskitetystä tuesta: exam@utu.fi
 
Sähköiseen tenttijärjestelmään sopivat parhaiten sellaiset tentit, joiden kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat, vaan tenttijärjestelmä satunnaistaa jokaiselle opiskelijalle omat tenttikysymykset opettajan laatiman rakenteen pohjalta kysymyspankista.
 
Tentti on auki tietyn ajanjakson. Kaikki opiskelijat eivät siis tee tenttiä samanaikaisesti, vaan voivat varata opettajan määrittämän ajanjakson sisällä itselleen sopivan tenttiajan.
 
Tentit voi tehdä videovalvotussa tenttitilassa (tenttiakvaariossa) Turussa, Porissa, Raumalla ja Vaasassa. Tarkemmat tilakohtaiset ohjeet  ja tentin valvontaan liittyvät ohjeet löydät opiskelijan ohjeesta.
 
Sähköisessä tentissä voit käyttää esseekysymyksiä, monivalinta- ja aukkotehtäviä. Monivalinta ja- aukkotehtävissä voit käyttää järjestelmän tekemää arviointia. Tentin kesto voi olla 1, 2, 3 tai 4 tuntia. Lisäajallinen tentti tehdään henkilökohtaisena tenttinä, johon laitetaan tunnin lisäaika. 
 
Sähköiset tentit arvioidaan tenttijärjestelmään ja arviointiaika on 3 viikkoa ja kesällä (1.6. - 31.8.) tehtyjen tenttien arviointi tulee olla tehty 5. syyskuuta mennessä.
 
 

Tukea sähköisen tenttipalvelun käyttöön

Tenttis-järjestelmä:
 Exam -järjestelmä:
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto