Sähköinen tenttiminen opettajalle

Millaisille tenteille?

 • Tenttipalvelun osoite: https://tenttis.utu.fi
 • Sähköiseen tenttijärjestelmään sopivat parhaiten sellaiset tentit, joiden kysymykset eivät ole kaikille opiskelijoille samat, vaan tenttijärjestelmä satunnaistaa jokaiselle opiskelijalle omat tenttikysymykset opettajan laatiman rakenteen pohjalta kysymyspankista.
 • Toisaalta tenttipalvelussa voi järjestää kypsyysnäytteitä ja muita yksilöllisiä tenttejä (ks. kypsyysnäytteen tilaaminen alla).
 • Tentti on auki tietyn ajanjakson. Kaikki opiskelijat eivät siis tee tenttiä samanaikaisesti, vaan voivat varata opettajan määrittämän ajanjakson sisällä itselleen sopivan tenttiajan.
 • Tentit voi tehdä videovalvotussa tenttitilassa (tenttiakvaariossa). Turussa Agoran, Teutorin ja kauppakorkeakoulun tenttitiloissa, Porissa tenttitila on yliopistokeskuksessa, Raumalla opettajankoulutuslaitoksen tiloissa ja Vaasassa  Akademillissa.
 • Tentin vastaus voi olla pelkkää leipätekstiä. Piirtäminen, laskeminen ja useimpien erikoismerkkien esittäminen ei ole mahdollista sähköisen tentin vastauksissa.
 • Tenttitilan koneilta pääsee ainoastaan tenttijärjestelmään, mitään muita sovelluksia koneilta ei voi käyttää.
 • Opiskelija näkee vastausta kirjoittaessaan vastauksen sanamäärän.
 • Yleisimmät kysymystyypit: essee (vain leipäteksti), monivalinta (valitse seuraavista vaihtoehdoista), tosi/epätosi väittämät, lyhyt vastaus (vastauksena muutama sana)
 • Tentin kesto on 1h, 2h, 3h tai 4h.
 • Sähköisen tentin arviointiaika on 3 viikkoa ja kesällä (1.6.-31.8.) tehtyjen tenttien arviointi tulee olla tehty 5. syyskuuta mennessä.

Rehtorin päätös: Sähköisen tentin käyttöasteen lisääminen (15.1.2015)

Opettajaa saa tenttipalvelun käyttöön tilaamalla tenttialueen

Palvelun tuki tekee opettajalle tenttialueen, jonne hänelle annetaan opettajan oikeudet (tentin muokkaaminen ja vastausten arviointi). Opettaja saa sähköpostia, kun tenttialue on luotu palveluun. Ks. ohjevideo tentin tilaamisesta.

Tentin laatimisesta sovitaan aina opettajan kanssa. Opettaja voi toimittaa tenttikysymykset tukipalveluun viimeistään viikkoa ennen tentin avaamista tenttialueen varauslomakkeella tai sähköpostilla. Opettaja voi myös itse (tai ohjatusti) rakentaa tentin ja huolehtia tentin avaamisesta varattavaksi.


Kypsyysnäytteen toteuttaminen sähköisenä tenttinä

Myös kypsyysnäytteen ja muut yksilölliset tentit voidaan toteuttaa sähköisinä. Kukin kypsyysnäyte tai yksilöllinen tentti luodaan järjestelmään ja avataan opiskelijan suoritettavaksi sovituksi ajaksi. Kypsyysnäyte luodaan palveluun tilauslomakkeen tietojen pohjalta. Kypsyysnäytteen luomiseen on hyvä varata muutama päivä, joten tilaus on hyvä lähettää 2-3 päivää ennen kuin sovitun suoritusajan alkamista.

Ks. ohjevideo kypsyysnäytteen tilaamisesta

Opettajan pitää kirjautua järjestelmään osoitteessa https://tenttis.utu.fi , jotta hänelle voidaan antaa opettajan oikeudet tentteihin. Tentissä voi olla useista opettajia. jotka laativat kysymyksiä ja arvioivat vastauksia. Myös toimistohenkilökunnalle voidaan antaa oikeudet katsoa tenttien arvioinnit järjestelmästä.

Opettajat saavat viestiä tehdyistä tenteistä. Kun opettaja on arvioinut tentin, tenttijärjestelmä lähettää arvioinnin palautteineen opiskelijan sähköpostiin.

Järjestelmä ei ole yhteydessä opintotietojärjestelmään (Opsu), joten suoritukset on merkittävä sinne erikseen.

Vanhojen tenttien muokkaaminen

Jos käytössä ollutta tenttiä halutaan käyttää uudelleen ja kysymyksiä halutaan muuttaa, tehdään tentistä opettajalle kopio. Alkuperäisiä kysymyksiä ei voi muuttaa sen jälkeen, kun tenttiä on käytetty. Opettaja pyytää tentin kopioimista lähettämällä viestiä osoitteeseen tenttis(at)utu.fi. Viestiin tulee liittää kopioitavan tentin www-osoite, koodi ja nimi.

Tukea sähköisen tenttipalvelun käyttöön

Ohjausta tenttipalvelun käyttöönottoon ja saa  ohjauksen ja koulutuksen tukipalvelusta:

 • tenttis(at)utu.fi
 • Hely Lahtinen: hely.lahtinen(at)utu.fi
 • Lauri Pohjanen: lauri.pohjanen(at)utu.fi

Opettajan ohjesivut intrassa

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto