Oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöt

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

Historia-aineet

 • Kulttuurihistoria: Meri Heinonen
 • Suomen historia: Mari Välimäki
 • Yleinen historia: Heli Paalumäki

Kulttuurien tutkimus

 • Arkeologia: KristiJanne Harjula
 • Folkloristiikka: Pekka Hakamies ja Anne Heimo
 • Elämänkatsomustieto: Tiina Mahlamäki
 • Kansatiede: Maija Mäki
 • Museologia: Sirkku Pihlman
 • Uskontotiede: Matti Kamppinen
 • Baltic Sea Region Studies (BSRS): Tarja Hyppönen

Taiteiden tutkimus

 • Kotimainen kirjallisuus: Päivi Lappalainen
 • Luova kirjoittaminen: luovakirjoittaminen(at)utu.fi
 • Mediatutkimus: Jukka-Pekka Puro
 • Musiikkitiede: Susanna Välimäki
 • Taidehistoria: Tutta Palin
 • Yleinen kirjallisuustiede: Lotta Kähkönen

Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori)

 • Digitaalinen kulttuuri: Jaakko Suominen
 • Kulttuuri- ja elämysmatkailu: Katriina Petrisalo
 • Kulttuuriperinnön tutkimus: Anna Sivula
 • Kulttuurituotannon suunnittelu: Riikka Turtiainen
 • Maisemantutkimus: Maunu Häyrynen
 • Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriohjelma: Taina Saarenpää

Kieli- ja käännöstieteet

 • Englannin kieli: Aino Liira
 • Espanjan kieli: Angela
 • Fonetiikka: Maija S. Peltola
 • Italian kieli: Antonio Sciacovelli
 • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri: Jaana Vaahtera
 • North American Studies: Janne Korkka
 • Pohjoismaiset kielet: Sinikka Lahtinen
 • Ranskan kieli: Outi Veivo
 • Saksan kieli: Bernd Lüecke
 • Suomen kieli: Judit Varga
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus: Marja-Liisa Helasvuo
 • Unkarin kieli ja kulttuuri: Judit Varga
 • Viron kieli ja kulttuuri: Eve Mikone
 • Venäjän kieli: Johanna Viimaranta
 • Mnikielinen käännösviestintä: Tiina Holopainen
 • MDP in Baltic Sea Region Studies: Tarja Hyppönen
 • MDP in European Heritage, Digital Media and the Information Society: Kimi Kärki
 • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma: Kirsi Siitonen

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Kasvatustieteet

 • Aikuiskasvatustiede: Ulla Kiviaho
 • Erityispedagogiikka: Päivi Pihlaja
 • Kasvatustiede: Ulla Kiviaho

Opettajankoulutus

 • Luokanopettajan koulutus (Turku): Tiina Annevirta, Hanna Teräs, Teija Host ja Kristiina Heikkilä
 • Luokanopettajan koulutus (Rauma): Merja Mansikkamäki

Maisteriohjelmat

 • Koulutussosiologian ja -politiikan maisteriohjelma: Ulla Kiviaho
 • MDP in Learning, Learning Environments and Educational Systems (LLEES): Henriikka Salminen
 • Vairhaiskasvatuksen maisteriohjelma: Anitta Melasalmi​

 LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

 • Hoitotiede: Maija Hupli
 • Terveyden biotieteet: Heli Törmänen
 • Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito: Sanna Soini
 • MDP in Biomedical Imaging: Maritta Löytömäki
 • MDP in Drug Discovery and Development: Maritta Löytömäki

​LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNTA

Biokemia

 • Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys: Oskar Laaksonen
 • Biokemia: Anu Salminen

Biologia

 • Minna Vainio
 • Ympäristötiede: Timo Vuorisalo
 • Molekulaarinen kasvibiologia: Eevi Rintamäki​

Fysiikka ja tähtitiede

 • Jaani Tuura
 • Fysikaaliset tieteet, opettajalinja: Minnamari Saloaro

Tulevaisuuden teknolgoiat

 • Tietojenkäsittelytieteiden koulutusohjelma: Mikko-Jussi Laakso
 • Tietotekniikan, elektroniikan ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma: Mikko-Jussi Laakso

Kemia

 • ​Satu Mikkola

Maantiede ja geologia

 • Maantiede: Sanna Mäki
 • Geologia: Timo Kilpeläinen
 • Development Studies: Mikko Joronen

Matematiikka ja tilastotiede

 • Matematiikka: Tuomas Nurmi
 • Sovellettu matematiikka: Marko Mäkelä
 • Matematiikan opettajankoulutus: Peter Hästö
 • Tilastotiede: Jouko Katajisto

 OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

 • Oikeushistoria: Mia Korpiola
 • RIkosoikeus: Jussi Tapani
 • Eurooppaoikeus: Jukka SNell
 • Julkisoikeus: Janne Salminen
 • Ympäristöoikeus: Anne Kumpula

​TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

Johtaminen ja yrittäjyys

 • Johtaminen ja organisointi: Maija Vähämäki
 • Johtaminen ja organisointi, Pori: Harri Virolainen
 • Yrittäjyys: Sanna Ilonen
 • Tietojärjestelmätiede: Jukka Heikkilä

Laskentatoimi

 • Laskentatoimi ja rahoitus: Mikko Kepsu
 • Laskentatoimi ja rahoitus, Pori: Kirsi-Mari Kallio
 • Taloustieteiden kvantitatiiviset menetelmät: Luiz Alvarez Esteban
 • Yritysjuridiikka: Rosanna Virtanen

Markkinointi ja kansainvälinen liiketoiminta

 • Kansainvälinen liiketoiminta: Elina Pelto
 • Toimitusketjujen johtaminen: Lauri Ojala
 • Markkinointi: Leila Hurmerinta
 • Markkinointi, Pori: Jaana Tähtinen, 31.12.2018 asti, 1.1.2019 Kati Suomi
 • Talousmaantiede: Heli Marjanen

Taloustiede

 • Taloustiede: Jouni Jokinen
 • Taloustiede, Pori: Teemu Haukioja

Maisteriohjelmat

 • ​MDP in Erasmus Mundus (IMMIT) Eija Koskivaara
 • MDP in Global Information Technology Management (GITM): Antti Tuomisto
 • MDP in Global Innovation Management (GIM): Elina Pelto
 • Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma, Pori: Joachim Ramström
 • Tulevaisuuden tutkimuskeskus: Juha Kaskinen

YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

Psykologia ja logopedia

 • Logopedia: Aura Yli-Savola
 • Psykologia. Ari Kaukiainen

Filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi

 • Poliittinen historia: Tiina Lintunen
 • Valtio-oppi: Antti Pajala
 • Filosofia: Helena Siipi
 • History and Politics of European Integration: Mika Suonpää

Sosiaalitieteet

 • Sosiaalipolitiikka: Henna Isoniemi
 • Sosiaalityö: Enna Toikka
 • Sosiologia: Jani Erola
 • Taloussosiologia: Pekka Räsänen

Maisteriohjelmat

 • MDP in Asian Studies: Kari Lehti​
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto