Oppiaineiden työelämäyhteyshenkilöt

HUMANISTINEN TIEDEKUNTA

 • Arkistoalan ja asiakirjahallinnan maisteriohjelma: Kirsi Hänninen
 • MDP in Gender Studies: Taru Leppänen
 • Historia-aineet

  • Kulttuurihistoria: Paavo Oinonen
  • Suomen historia: Mari Välimäki
  • Yleinen historia: Heli Paalumäki

  Kulttuurien tutkimus

  • Arkeologia: Janne Harjula
  • Folkloristiikka: Tuomas Hovi
  • Elämänkatsomustieto: Tiina Mahlamäki
  • Kansatiede: Maija Mäki
  • Museologia: Sofia Paasikivi
  • Uskontotiede: Jaana Kouri, Matti Kamppinen

  Taiteiden tutkimus

  • Kotimainen kirjallisuus: Päivi Lappalainen
  • Luova kirjoittaminen: luovakirjoittaminen(at)utu.fi
  • Mediatutkimus: Jukka-Pekka Puro
  • Musiikkitiede: Kari Kallioniemi
  • Taidehistoria: Katve-Kaisa Kontturi
  • Yleinen kirjallisuustiede: Lotta Kähkönen

  Kulttuurituotanto ja maisemantutkimus (Pori)

  • Digitaalinen kulttuuri: Riikka Turtiainen
  • Kulttuuriperinnön tutkimus: Riina Haanpää
  • Maisemantutkimus: Eeva Raike

  Kieli- ja käännöstieteet

  • Englannin kieli: Sirkku Ruokkeinen
  • Espanjan kieli: Angela Bartens
  • Italian kieli: Antonio Sciacovelli
  • Klassilliset kielet ja antiikin kulttuuri: Jyri Vaahtera
  • North American Studies: Janne Korkka
  • Pohjoismaiset kielet: Sinikka Lahtinen
  • Ranskan kieli: Leena Salmi
  • Saksan kieli: Leena Laiho
  • Suomen kieli: Annekatrin Kaivapalu
  • Suomalais-ugrilainen kielentutkimus: Jorma Luutonen
  • Unkarin kieli ja kulttuuri: Judit Varga
  • Viron kieli ja kulttuuri: Eve Mikone
  • Venäjän kieli: Jenniliisa Salminen
  • Monikielinen käännösviestintä: Tiina Holopainen
  • Suomen ja sen sukukielten maisteriohjelma: Sirkka Saarinen
   

  KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

  Kasvatustieteet

  • Aikuiskasvatustiede: Annukka Jauhiainen, Laura Eklund
  • Erityispedagogiikka: Päivi Pihlaja, Laura Eklund
  • Kasvatustiede: Annukka Jauhiainen, Laura Eklund

  Opettajankoulutus

  • Kasvatustieteen (varhaiskasvatus) maisteriohjelma, Rauma
  • Käsityön aineenopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
  • Varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto-ohjelma, Rauma
   • Opintoasiat Raumalla, oporauma@utu.fi
  • Luokanopettajan tutkinto-ohjelma, Turku 
   • Opintoasiat Turussa, eduopo@utu.fi

  Maisteriohjelmat

  • MDP in Education and Learning (EdLearn): Matti Lappalainen, Anna Väre

   LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA

  • Hoitotiede: Maija Hupli
  • Terveyden biotieteet: Henriikka Salminen
  • Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito: Sanna Soini
  • MDP in Biomedical Imaging: Maritta Löytömäki
  • MDP in Drug Discovery and Development: Maritta Löytömäki

  ​LUONNONTIETEIDEN JA TEKNIIKAN TIEDEKUNTA

  Biokemia ja biotekniikka

  • Elintarvikekemia ja elintarvikekehitys: Oskar Laaksonen
  • Biokemia: Anu Salminen

  Biologia

  • Minna Vainio
  • Ympäristötiede: Timo Vuorisalo

  Fysiikka ja tähtitiede

  • Jarno Salonen
  • Fysikaaliset tieteet, opettajalinja: Minnamari Saloaro
  • Tähtitiede: Pekka Heinämäki

  Tietojenkäsittelytieteet ja tietotekniikka

  • Tietojenkäsittelytieteet: Erkki Kaila
  • Tietotekniikka: Antti Hakkala

  Kemia

  • ​Satu Mikkola

  Maantiede ja geologia

  • Maantiede: Sanna Mäki
  • Geologia: Timo Kilpeläinen

  Matematiikka ja tilastotiede

  • Matematiikka: Jyrki Lahtonen
  • Sovellettu matematiikka: Marko Mäkelä
  • Matematiikan opettajankoulutus: Peter Hästö
  • Tilastotiede: Jouko Katajisto

   OIKEUSTIETEELLINEN TIEDEKUNTA

  • Oikeushistoria: Mia Korpiola
  • RIkosoikeus: Jussi Tapani
  • Eurooppaoikeus: Jukka Snell
  • Julkisoikeus: Janne Salminen
  • Ympäristöoikeus: Anne Kumpula

  ​TURUN KAUPPAKORKEAKOULU

  Turku

  • Laskentatoimi ja rahoitus: Mikko Kepsu
  • Johtaminen ja organisointi: Maija Vähämäki
  • Markkinointi: Leila Hurmerinta
  • Kv-liiketoiminta: Elina Pelto
  • Toimitusketjujen johtaminen: Harri Lorentz
  • Yrittäjyys: Sanna Ilonen
  • Taloustiede: Jouni Jokinen
  • Yritysjuridiikka: Rosanna Virtanen
  • Talousmaantiede: Heli Marjanen
  • Taloustiet. kvant. menetelmät: Luis Alvarez Esteban
  • Tietojärjestelmätiede: Ensisijaisesti Antti Tuomisto, toissijaisesti Jukka Heikkilä

  Pori

  • Laskentatoimi ja rahoitus: Kirsi-Mari Kallio
  • Johtaminen ja organisointi: Harri Virolainen
  • Markkinointi: Kati Suomi

  Maisteriohjelmat

  • MDP in International Master in Management of IT (IMMIT): Eija Koskivaara
  • MDP in Global Information Technology Management (GITM): Eija Koskivaara
  • MDP in Global Innovation Management (GIM): Elina Pelto
  • MDP in Future Studies (FUTU): Petri Tapio

  YHTEISKUNTATIETEELLINEN TIEDEKUNTA

  Psykologia ja logopedia

  • Logopedia: Marjaana Raukola-Lindblom (loppuharjoittelut), Aura Yli-Savola (kliiniset jaksot)
  • Psykologia: Ari Kaukiainen

  Filosofia, poliittinen historia ja valtio-oppi

  • Poliittinen historia: Tiina Lintunen
  • Valtio-oppi: Antti Pajala
  • Filosofia: Helena Siipi
  • History and Politics of European Integration: Mika Suonpää

  Sosiaalitieteet

  • Sosiaalipolitiikka: Henna Isoniemi
  • Sosiaalityö: Tuula Kaitsaari
  • Sosiologia: Jani Erola
  • Taloussosiologia: Pekka Räsänen

  Maisteriohjelmat

  • MDP in Asian Studies: Anna Väre
  Asiasana:
  Tagit:

  20014 Turun yliopisto, Finland
  Puhelinvaihde: 029 450 5000

  Henkilöhaku

  Seuraa meitä: 
  Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
  Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
  © Turun yliopisto