Työnhaku ja urasuunnittelu

Työnhaun aloittaminen

Työnhaku kannattaa aloittaa analysoimalla itseään. Ensimmäinen askel on selvittää, minkälaista työtä haluat tehdä ja mitä valmiuksia siinä tarvitset. Pohdi omaa osaamistasi sekä kiinnostuksen kohteitasi. Mieti myös, millainen työnantaja osaamistasi tarvitsisi.

Missä työpaikoista ilmoitetaan?

Rekry ylläpitää Turun yliopiston opiskelijoille ja vastavalmistuneille avointen paikkojen tietokantaa.

Useimmat yritykset ilmoittavat avoimista työpaikoista omilla sivuillaan. Osalla yrityksistä on työnhaki­jarekisteri, jonka he käyvät läpi ennen paikan julistamista avoimeen hakuun.

Suurimpien sanomalehtien lisäksi työpaikoista ilmoi­tetaan eri alojen ammattilehdissä (mm. Opettaja, Journalisti) ja joillakin ammattiliitoilla on lisäksi työnvä­lityspalvelu, johon liiton jäsenet voivat liittyä työnha­kijoiksi (Ekonomipörssi, DI-pörssi ja Lakimiespörssi). Varsinkin teknisen ja kaupallisen alan paikkoja ilmoi­tetaan myös talousalan lehdissä, kuten Kauppalehdessä ja Tekniikka&Talous-lehdessä.

Paikkoja ilmoitetaan paljon myös mm. LinkedIn- ja Twitter-palveluissa. Lue lisää sosiaalisesta mediasta työnhaussa.

Suuri osa paikoista piilotyöpaikkoja

On arvioitu, että jopa 60-80% työpaikoista on ns. piilotyöpaikkoja eli ne eivät koskaan tule julkiseen hakuun. Tällöin työnantaja etsii uutta työntekijää kontaktiverkostonsa kautta. On helpompi tehdä päätös uuden työntekijän palkkaamisesta, jos jollakin tutulla on hänestä jo kokemusta. Usein kyse on siitä, että on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Yhteydenotto kiinnostavaan työnantajaan on osoitus motivaatiosta ja saattaa parantaa työnsaantimahdolli­suuksia sopivan paikan avautuessa.

  • Omasta työnhausta kannattaa kertoa ystäville, sukulaisille, entisille työnan­tajille jne., jotta sinulla olisi mahdollisimman monta agenttia kertomassa sinusta eteenpäin.

  • Käytä hyväksi suhteitasi entisiin kesätyö- tai harjoittelupaikkoihin.  

  • Hyödynnä sosiaalista mediaa ja pistä sana kiertämään esimerkiksi Linkedinin avulla.

  • Ota suoraan yhteyttä yrityksiin tai organisaatioihin, joista olet kiinnostunut. Yhteystahona voi olla esimerkiksi henkilöstöosasto tai sen yksikön esimies, jonne haluaisit työllistyä.

Apua työnhakuun

  • Rekryssä järjestetään paljon työnhakuun liittyviä tapahtumia. Rekryn CV-klinikalle voit mm. tuoda ansioluettelosi ja hakemuksesi arvioitavaksi ilman ajanvarausta. Lue lisää pääsivun tapahtumakalenterista. 

  • Turun yliopiston opiskelijoilla ja vastavalmistuneilla on myös mahdollisuus varata aika uraohjaukseen tai työhaastatteluharjoitukseen. Ota yhteyttä asiakasneuvojaamme Jaana Vesteriseen, p. 040 015 3096.
Asiasana: työnhaku;
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto