Sijoittumiskysely
Rekry kerää säännöllisesti tietoa valmistuneiden sijoittumisesta työelämään sekä samalla palautetta opinnoista. Kysely on osa Turun yliopiston palautejärjestelmää. Tällä kyselyllä saatavia tietoja hyödynnetään ensisijaisesti opiskelijoiden ohjauksessa sekä opintojen kehittämisessä. Kerättyjä tietoja pyritään hyödyntämään myös mahdollisimman laajasti erilaisissa korkeakoulutettujen työllistymistä käsittelevissä tutkimuksissa ja opinnäytetöissä. 
 
Vastatessasi identifioi vastauksesi saatekirjeestä löytyvällä 4-numeroisella koodilla tai nimelläsi ja syntymäajallasi (näitä ei lisätä vastauksesi sisältävään aineistoon).  Identifioinnin tarkoituksena on rajata jo vastanneet henkilöt pois muistutuskirjeen saajien joukosta, sekä mahdollistaa vastausten yhdistäminen opiskelijarekisteristä saatuihin taustatietoihin (tietosuojailmoitus). Taustatiedot mahdollistavat kerättävän aineiston hyvän hyödynnettävyyden esimerkiksi akateemisten työllistymistä tarkastelevissa pro gradu -töissä tai muissa tutkimuksissa.
 
 
 Sijoittumiskysely luokanopettajille (toteutetaan yhteistyössä opettajankoulutuksen valintoja kehittävää OVET-hanketta)
 
Vastauksesi käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ainoastaan tiedon keruusta vastuussa oleva henkilö (ks. tietosuojailmoitus) käsittelee tunnistenumeron sisältävää aineistoa. Tietojen raportointi tapahtuu tilastollisesti siten, ettei yksittäisen vastaajan antamaa palautetta voida tunnistaa. Voit halutessasi antaa palautetta kyselystä tai kirjoittaa lisätietoja sähköpostitse osoitteeseen juha.sainio@utu.fi.
 
 

Welcome to answer our career and employment survey!

The purpose of this employment survey is to gather information about how students who graduated in year 2017 have placed themselves on the labour market. By answering you provide us with valuable information about the current situation on the labour market for academically educated people and satisfaction with completed degree.  The results will be used in the development and evaluation of the operations in University of Turku.
The answers will be handled confidentially and the results of the survey are reported in a statistical form so that respondents can’t be recognized. The identification number combines the information given by you with the background information received through the study record (e.g. field of study).
Employment survey
 
 
Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto