Työllistymis- ja opintopalautekyselyt

Sijoittumisseuranta

Sijoittumisseurannan avulla kerätään palautetta opinnoista ja tietoa työmarkkinoille sijoittumisesta. Tietoja on kerätty vuonna 1994 valmistuneista lähtien. Kysely lähetetään vuosittain syys-lokakuussa kaikille edellisenä vuonna ylemmän korkeakoulututkinnon tai lastentarhanopettajan tutkinnon suorittaneille. Vuosittainen tietojenkeruu antaa mahdollisuuden arvioida esim. koulutuksessa tapahtuneiden muutosten ja työmarkkinatilanteen vaikutuksia akateemisten työllistymiseen.
 
Sijoittumisseurantaa tehdään muutaman yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa yhteistyössä. Yhteistyö käynnistyi 2007 ja sen tärkeimpinä tavoitteina on kartoittaa yliopistoista ja ammattikorkeakouluista valmistuneiden työllistymispolkujen eroja ja yhtäläisyyksiä sekä tuottaa alueellisesti kattavaa tietoa korkeasti koulutettujen työllistymisestä. Esimerkiksi kaikkien Varsinais-Suomessa toimivien yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen osalta on käytettävissä työllistymistiedot neljältä vuodelta. Viimeisimmässä syksyllä 2015 toteutetussa tiedonkeruussa oli mukana 5 yliopistoa ja 9 ammattikorkeakoulua. 

Uraseuranta

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden tilannetta seurataan myös pidemmällä aikajänteellä. Vuonna 2004 pilotoitiin yliopistojen yhteistyönä tekemää kyselyä, uraseurantaa, viisi vuotta aiemmin valmistuneille. Uraseuranta tuottaa tietoa työllistymisen laadusta, työuran kehittymisestä ja sen avulla saadaan myös palautetta opintojen työmarkkinarelevanssista.
 
Turun yliopiston osalta käytettävissä on aineistoa vuosina 1999–2005 valmistuneilta. Tällä hetkellä valtakunnallinen aineistokeruu (mukana suurin osa yliopistoista) tehdään joka toinen vuosi. Viimeisin aineisto kerättiin syksyllä 2014 kaikilta ylemmän korkeakoulututkinnon vuonna 2009 suorittaneilta. Tuolloin tiedonkeruu tehtiin yhteistyössä 13 yliopiston kesken.
 
Lisätietoa uraseurantayhteistyöstä ja valtakunnallisista uraseuranta-aineistoista tehdyistä julkaisuista löytyy 

Tohtoriseuranta

Tohtoriseuranta on kehitetty yliopistojen uraseurantayhteistyön pohjalta. Tohtoriseurannalla kerätään tietoa työuran kehittymisestä sekä myös palautetta opinnoista. Tiedonkeruu tehdään joka toinen vuosi 2-3 vuotta aiemmin väitelleille. Seuranta-ajankohta on siis lyhyempi kuin maistereille tehtävässä uraseurannassa, koska aiempi tieto on osoittanut tohtorien työuran vakiintuvan nopeammin kuin maistereiden.
 
Tohtoriseuranta aloitettiin 2007 ja tällä hetkellä käytettävissä ovat työllistymistiedot vuosina 2004–2011 tohtoroituneilta. Viimeisimmässä tiedonkeruussa, joka toteutettiin toukokuussa 2015, yhteistyötä teki 12 yliopistoa. Aineistoista julkaistut koosteet ja  raportit löytyvät Aarresaaren eli yliopistojen ura- ja rekrytointipalveluiden verkoston nettisivuilta.

Kandipalaute

Kandipalaute järjestetään kaikissa suomalaisissa yliopistoissa (poislukien Maanpuolustuskorkeakoulu). Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) suunnittelee, että vuodesta 2015 lähtien noin 3 % (noin 50 Meur) yliopistoille jaettavasta perusrahoituksesta osoitettaisiin tämän opiskelijapalautteen perusteella. Suomen yliopistot UNIFI ry vastaa Kandipalautteen valtakunnallisesta koordinoinnista.
 
Koosteet Turun yliopistossa vuonna 2013 kandidaatin tutkinnon suorittaneiden ja vuonna 2010 opinto-oikeuden saaneiden lääkärien sekä hammaslääkärien vastauksista löytyvät yliopiston intranetistä.

Lisätietoja: tutkija Juha Sainio, juha.sainio(at)utu.fi, p. 040 749 0086.

Työllistymiskyselyjen (sijoittumisseuranta, uraseuranta, tohtoriseuranta) rekisteriseloste löytyy täältä

Asiasana:
Tagit:

20014 Turun yliopisto, Finland
Puhelinvaihde: 029 450 5000

Henkilöhaku

Seuraa meitä: 
Facebook   Twitter   Instagram   Youtube   LinkedIn
Opiskelu Tutkimus Palvelut ja yhteistyö Yliopisto Tiedekunnat ja yksiköt Ajankohtaista Lahjoita
© Turun yliopisto