in English
 
 
Ajankohtaista opintotarjontaa loka- ja marraskuussa

​Tästä löydät tietoa loka- ja marraskuussa alkavista kursseista sekä opintokokonaisuuksiin kuuluvista opintojaksoista, joita voi opiskella erikseen. Myös moniin jo alkaneisiin opintokokonaisuuksiin voi vielä tulla mukaan, mm. maantieteen ja ympäristötieteen perusopintoihin (15.10. asti), kasvatustieteen ja erityispedagogiikan perus- ja aineopintoihin (31.10. asti).

Katso tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisajat oppiaineittain tai syksyn opintojen opetusohjelmahausta Opintotarjonta-sivulta

Lokakuussa alkavia opintoja

 • Turun kauppakorkeakoulun II opetusperiodin kurssit, opetus 23.10. -  1.12.:
 • Psykologia: Terveyden ja mielenterveyden psykologian perusteet 5 op, verkko-opinnot tai sähköinen tentti 4.10. - 18.12.
 • Johtaminen ja organisointi: Muutoksen johtaminen 5 op, viikot 41–49 yhteistyöoppilaitoksissa
 • Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön projekti 6 op, verkko-opinnot 9.10.2017 - 31.3.2018, kiintiö 20
 • Filosofia: Yhteiskuntafilosofia I 3 op, luennot TY:ssa 12.10. - 16.11.
 • Mediakasvatus 5 op verkkokurssi 16.10. alkaen
 • Maantiede: Poliittinen maantiede 2 op, verkko-opinnot 16.10. - 5.11.
 • Ympäristötiede: Ympäristön kemikalisoituminen 3 op, verkko-opinnot 16.10. - 19.11., myös integroituna opetuksena TY:ssa
 • Erityispedagogiikka: Erityispedagogiikan perusteet 5 op, verkko-opinnot 23.10.2017 - 5.1.2018
 • Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen perusta 5 op, verkko-opinnot II opetusperiodilla 23.10. - 10.12.
 • Oikeustiede: Kansainvälinen oikeus 6 op, opetus TY:ssa 24.10. - 9.11. (edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 2 op)
 • Kasvatustiede: Kasvatus- ja koulutussosiologia 4 op, verkko-opinnot tai monimuoto-opinnot TY:ssa 25.10. - 8.12.
 • Aikuiskasvatustiede: Aikuiskoulutuksen sosiologia 5 op, verkko-opinnot 26.10. - 15.12.
 • Gerontologia: Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito 5 op, monimuoto-opinnot ja asiantuntijaluentosarja Turun kesäyliopistossa, aloitus la 28.10., myös muissa yhteistyöoppilaitoksissa
 • Kemian peruskurssi II 4 op, integroitu opetus TY:ssa 30.10. - 7.12., kiintiö 25 – yksi paikka jäljellä!

Marras-joulukuussa alkavia opintoja

 • Fysiikan peruskurssi 2 4 op, integroitu opetus TY:ssa 1.11. - 15.12. Huom! edeltävät opinnot. Kiintiö 20 – yksi paikka jäljellä!
 • Maantiede: Kartografian ja geoinformatiikan perusteet 5 op, verkko-opinnot 6.11.2017 - 17.1.2018
 • Arkeologian ja historian perusopinnot: Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op, verkko-opinnot 20.11.2017 - 5.12.1.2018
 • Ympäristötiede: Ympäristönsuojelu ja yhteiskunta 3 op, verkko-opinnot 20.11. - 17.12.; myös integroituna opetuksena TY:ssa
 • Oikeustiede: Finanssioikeus 7 op, lähiopetus TY:ssa 21.11. - 7.12. (edeltävät opinnot: Johdatus oikeustieteeseen 2 op)
 • Kasvatustiede: Kasvatuspsykologia 4 op, verkko-opinnot tai monimuoto-opinnot TY:ssa 11.12.2017 - 17.1.2018

Syyslukukaudella itsenäisesti suoritettavia opintoja

 • Johdatus oikeustieteeseen 2 op itsenäiset verkko-opinnot
 • Hoitotiede, perusopinnot 25 op, kirjatentit
 • Taidehistorian opintojaksoja, kirjatentit
 • Viron kielen ja kulttuurin opintojaksoja, kirjatentit
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.10.2017 18:40 ,  Päivitetty 27.10.2017 16:40