in English
 
 
Ajankohtaista diabeteksesta ja muuta tieteellisesti tutkittua tietoa hyvinvoinnista

​Kevätlukukauden opintotarjontaan sisältyy uusina lääketieteellisinä opintoina Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op -opintojakso. Opinnoissa tarkastellaan diabeteksen perusteet ennaltaehkäisyn, syntymekanismien, patofysiologisten ilmiöiden sekä lääkityksen merkityksen osalta. Jakson asiantuntijaluennot pidetään Turun yliopistossa 20.2. - 18.3.2019. Alustavan suunnitelman mukaan luennoista tehdään tallenteet ja opinnot voisi suorittaa täysin etäopiskeluna. 

Lihavuus 3 - 4 op -opintojakso alkaa 14.1. avoimen yliopiston opiskelijoille tarkoitetuilla siltaopinnoilla (opintotehtävät 1 op) ja varsinaiset opinnot alkavat 25.2. Varsinaiset opinnot suoritetaan kuuntelemalla asiantuntijoiden luentotallenteet ja osallistumalla vapaaehtoiseen verkkotyöskentelyyn. Opinnot voi suorittaa verkon kautta lukuunottamatta tenttiä, joka suoritetaan sähköisessä tenttitilassa Turussa, Porissa, Raumalla tai Vaasassa.

Koululaisen ravitsemus 3 op -opinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opintoihin sisältyy lähiopetusta 10 t. Opintojaksolle voidaan ottaa 20 osallistujaa.

Sosiaalipediatria 3 op -opintojaksolla perehdytään lapsen kaltoinkohteluun liittyviin kysymyksiin. Opintojakson asiantuntijaluennot pidetään Turun yliopistossa 28.2. - 1.4.  ja ne välitetään verkon kautta opinnot järjestäville yhteistyöoppilaitoksille eri puolille Suomea. Opistot löydät opetusohjelmista.

Opintotarjontaan sisältyy myös biolääketieteen ja luonnontieteiden kursseja mm. biokemiasta, kemiasta ja fysiikasta.

 

 

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.12.2018 14:50 ,  Päivitetty 8.12.2018 21:55
 

 Opintojen esitteet