in English
 
 
Ennakkotietoa syksyn 2019 opintotarjonnasta

Avoimessa yliopistossa on tarjolla monipuolisesti opintoja kaikista Turun yliopiston tiedekunnista sekä kieli- ja viestintäopintojen keskuksesta. Opintoja järjestetään Turun yliopistossa ja Porin yliopistokeskuksessa sekä yhteistyöoppilaitoksissa. Lisäksi tarjolla on verkko-opintoja, joihin voi osallistua paikkakunnasta riippumatta.

Ensi lukuvuoden opintotarjontaan tulee sisältymään pääosin samoja perus- ja aineopintokokonaisuuksia sekä kurssitarjontaa kuin kuluvana lukuvuotena. Opetusohjelmat julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä, mutta voit jo alustavasti tutustua opintojen sisältöihin tämän lukuvuoden opetusohjelmien avulla, ks. Opintotarjonta.

Uusina opintoina alkavat mm.

  • Elämänkatsomustiedon perusopinnot, integroitu opetus Turun yliopistossa
  • Sukupuolentutkimuksen opinnot: Sukupuolentutkimuksen perusteet 5 op, integroitu opetus Turun yliopistossa syksyllä 2019 (kiintiö 5 opiskelijaa)
  • Teietojenkäsittelytiede: Tekoälyn perusmenetelmät 3 op, integroitu opetus Turun yliopistossa syksyllä 2019 (edellytyksenä Johdatus tekoälyyn 2 op -kurssin suoritus, kurssi järjestetään kevätlukukaudella 2019)
  • Monikulttuurisuuden opintokokonaisuus verkko-opintoina sekä monimuoto-opintoina Helsingin seudun kesäyliopistossa ja Hämeen kesäyliopistossa Riihimäellä.

Syksyn opintotarjontaan sisältyvät myös mm. Stressilääketiede 3 op, gerontologian perusopinnot 25 op ja sosiaalityön aineopinnot 35 op.

Kysy lisätietoja opintojen suunnittelijoilta!

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 25.1.2019 16:50 ,  Päivitetty 25.1.2019 16:56