in English
 
 
Tutustu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten opintojen monipuoliseen tarjontaan - myös uusia verkko-opintoja

Haluatko ymmärtää pintaa syvemmältä aikamme kulttuurisia, poliittisia, aatteellisia muutoksia ja yhteiskunnallisia ilmiöitä sekä pohtia niiden merkityksiä niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnillekin? Historian, uskontotieteen, mediatutkimuksen, filosofia, sosiaalitieteiden, monikulttuurisuuden opinnot ja monet muut oppiaineet antavat tietoa ja taitoja tiedonhankintaan ja -arviointiin sekä kokonaisvaltaisempien näkemysten muodostamiseen.​

Avoimessa yliopistossa voit opiskella historia-aineita, kulttuurien ja taiteiden tutkimuksen opintoja sekä klassillisten kielten ja antiikin kulttuurin opintoja. Opintokokonaisuuksia ja eri teemoja käsitteleviä yksittäisiä jaksoja järjestetään Turun yliopistossa ilta-aikaan tai integroituna opetuksena päiväaikaan sekä lisäksi verkko-opintoina. Verkko-opintoja voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Uusina verkko-opintoina alkavat Arkeologian ja historian perusopinnot, Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen yhteiset perusopinnot sekä Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 5 op -kurssi. Verkko-opintoina voi opiskella myös mm. Mediakasvatus 5 op -kurssin, uskontotieteen perusopinnot, kulttuurihistorian perus- ja aineopinnot, Länsimaisen urheilun kulttuurihistoriaa 5 op -kurssin ja Liikenteen kulttuurihistoria 5 op -kurssin.

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opintoja - digitaalinen kulttuuri, kulttuuri- ja elämysmatkailu, kulttuuriperinnön tutkimus, kulttuurituotannon suunnittelu, maisemantutkimus, museologia - voi opiskella Porin yliopistokeskuksessa, muutamia kursseja myös verkko-opintoina. Kulttuurituotannon suunnittelun projektiseminaari 5 op on opintotarjonnassa nyt myös Turussa.

Yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea on tarjolla mm. luovan kirjoittamisen perus- ja aineopintoja sekä opintoja Suomi 100 vuotta -teemaan liittyen.

Yhteiskuntatieteellisistä oppiaineista voi opiskella Turun yliopistossa integroituna opetuksena järjestettäviä filosofian opintoja, sosiaalitieteiden perus- ja aineopinnot sekä sosiaalityön aineopinnot. Verkko-opintoina on tarjolla psykologian perus- ja aineopinnot, East Asian Studies -kursseja sekä poliittisesta historiasta Näkökulmia uuteen sotahistoriaan 5 op ja Kuva ja propaganda 5 op -kurssit.

Tutustu koko opintotarjontaan!

Voit kysyä lisätietoja opinnoista avoimen yliopiston opintoneuvojalta ja opintojen suunnittelijoita, ks. Yhteystiedot.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 20.8.2017 2:10 ,  Päivitetty 20.8.2017 12:33

​Tervetuloa opintojen esittelytilaisuuteen tiistaina 22.8. klo 17-19 Turun kaupungin pääkirjastoon


Tutustu myös Miten Suomi syntyi -yleisöluentosarjaan

Turun yliopiston Suomen historian oppiaine järjestää luentosarjan maamme 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi.