in English
 
 
Lääketieteen, hoitotieteen ja gerontologian opintoja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja kaikille kiinnostuneille
​Syksyn opintotarjontaan sisältyy monia lääke- ja terveystieteellisiä opintokokonaisuuksia ja opintojaksoja. Lisäksi tarjolla on uusi monialainen Sote-akatemian Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuus, joka tarjoaa valmiuksia työelämän muutoksiin eri tieteenalojen näkökulmista.

Biolääketieteen opintojaksot sopivat erityisesti biolääketieteen, lääketieteen tai hammaslääketieteen tutkinto-opintoja suunnitteleville tai alan tietoa työssään tarvitseville. Opintojaksoja järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Varhaiset elintavat, ravitsemus ja terveys 3 - 4 op on uusi verkko-opintoina järjestettävä lääketieteen opintojakso. Se sopii hyvin esimerkiksi neuvoloiden, päiväkotien, kouluterveydenhuollon ja ruokapalveluiden henkilöstölle sekä terveysalan opiskelijoille. Opinnot sopivat myös osaksi lääketieteen perus- ja jatkotutkinto-opintoja sekä erikoistuville lääkäreille.

Gerontologian opinnoista järjestetään syksyllä Ikääntyneet, ravitsemus ja päihteet 5 op -opintojakso. Se toteutetaan monimuoto-opintoina Turun kesäyliopistossa ja useissa muissa yhteistyöoppilaitoksissa.

Psyykkiset traumat 3 op -opintojakso järjestetään iltaisin pidettävinä monimuoto-opintoina. Asiantuntijaluennot välitetään yliopistosta opintoja järjestäville yhteistyöoppilaitoksille eri puolille Suomea. Opinnot ovat tarjolla yli 10 kesäyliopistossa ja muussa opistossa - ilmoittautuminen opistoihin on jo käynnissä.

Hoitotieteen perusopinnot voi suorittaa kirjatentteinä lukuvuoden aikana. Aineopinnot ovat opintotarjonnassa Turun yliopistossa ja Helsingin Aikuisopistossa sekä Satakunnan sairaanhoitopiirissä. Hoitotieteen opinnoista kiinnostuneille pidetään infotilaisuus 23.8. klo 14 - 15 netin kautta. Tervetuloa mukaan!

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 1.8.2018 23:15 ,  Päivitetty 1.8.2018 23:38