in English
 
 
Ota tilastot haltuun Tilastotieteen peruskurssilla tai Tilastolliset perustaidot -kurssilla!

​Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät kurssit sopivat niin tutkinto-opintoihin tähtääville kuin korkeakoulututkinnon suorittaneille ja kaikille kiinnostuneille - ei pohjakoulutusvaatimuksia!

Tilastolliset perustaidot 6 op -kurssi kuuluu kasvatustieteiden tutkintoihin sisältyviin menetelmäopintoihin. Opintojaksolla opiskellaan tilastomenetelmien ja empiiristen tutkimus- ja analyysimenetelmien perusasioita hyödyntäen SPSS-tilasto-ohjelmaa. Opintojakso järjestetään 1.4. - 6.6.2019 intensiivikurssina, johon sisältyy kolme lähiopetusviikonloppua Turun yliopistossa ja verkko-opiskelua.

Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op -kurssilla perehdytään tilastotieteen peruskäsitteisiin ja kuvailevaan tilastotieteeseen. Lisäksi kurssi käsittelee todennäköisyyslaskennan alkeita ja tilastollista päättelyä. Kurssi tutustuttaa aineiston analysointiin tilastollista SPSS-ohjelmistoa käyttäen ja tilastolliseen raportointiin. Opintojakso sopii erityisesti Turun yliopiston yhteiskuntatieteelliseen tiedekuntaan hakeville, sillä se on pakollinen VTK-tutkinnossa, jossa on pääaineena sosiaalitieteet tai valtio-oppi. Kurssi järjestetään Turun kesäyliopistossa iltaisin 20.3.2019 alkaen. Ilmoittaudu ensin suoraan kesäyliopistoon!

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.12.2018 14:55 ,  Päivitetty 8.12.2018 21:41