in English
 
 
Erityispedagogiikan opintoja työelämän tarpeisiin ja kaikille kiinnostuneille!
​Erityispedagogiikan perusopintoihin voi osallistua yhteistyöoppilaitoksissa tai ne voi suorittaa myös verkko-opintoina. Perusopinnoissa (25 op) perehdytään erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten kasvatukseen, opetukseen, kuntoutukseen ja tutkimukseen. Erilaisuutta, vammaisuutta ja poikkeavaa käyttäytymistä tarkastellaan yksilön ja yhteiskunnan näkökulmista, elämänkaaren eri aikoina. Perusopintoihin voi osallistua pohjakoulutuksesta riippumatta.

Perusopinnot suorittaneille on tarjolla erityispedagogiikan aineopinnot (35 op). Aineopinnot voi opiskella verkko-opintoina tai osallistumalla Jokiläänin kansalaisopiston järjestämiin opintoihin. Aloitusohjaus pidetään 28.9.2017 klo 17.00 - 18.30.

Perus- ja aineopinnoista on mahdollista opiskella myös yksittäisiä eri aiheita käsitteleviä jaksoja oman kiinnostuksen mukaan. Tutustu tarjontaan ja kysy lisätietoja opintojen suunnittelijalta!
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 12.9.2017 7:00 ,  Päivitetty 16.9.2017 14:21