in English
 
 
Tutustu kevätlukukauden 2019 opintotarjontaan

Kevätlukukauden opintotarjonta sisältää sekä opintokokonaisuuksia että yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja. Opintoja on tarjolla Turun yliopistossa, Porissa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolella Suomea.

Verkko-opintoina voi opiskella perus- ja aineopintokokonaisuuksia ja jaksoja mm. arkeologiasta ja historiasta, kulttuurihistoriasta, kasvatustieteistä, psykologiasta, maantieteestä ja ympäristötieteestä. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus alkaa tammikuussa monimuoto-/verkko-opintoina Turussa ja yhteistyöppilaitoksissa.

Tarjolla on myös yksittäisiä opintojaksoja/kursseja verkko-opintoina. Uusina opintoina alkavat esim. Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op, Mediakulttuuri ja terveys 3 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, Kemia IV.

Turun yliopistossa järjestetään uusina opintoina Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op -opintojakso ja useita kemian kursseja. 

Lisäksi tarjolla ovat Tilastolliset perustaidot 6 op ja Turun kesäyliopistossa järjestettävä Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op.

Uskonnonopettajan koulutukseen liittyvälle Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op -opintojaksolle ja arkeologian, Suomen historian, yleisen historian ja sosiaalitieteiden aineopintoihin voi osallistua Turun yliopistossa integroidussa opetuksessa.

Turun kauppakorkeakoulun tarjontaan sisältyy kymmeniä kursseja eri oppiaineista Turussa ja Porin yksikössä. Uutena kurssina Turussa on mm. Contemporary Issues in Management 6 ECTS. Iltaopetuksena järjestetään mm. Talousmatematiikan perusteet 3 op

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa porrastetusti 28.11. Yhteistyöoppilaitosten opintoihin voi jo ilmoittautua suoraan oppilaitokseen. Tarkista ohjeet opetusohjelmista.

Tutustu koko tarjontaan Opintotarjonta-sivulla, ks. kevään opetusohjelmien linkki.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 7.11.2018 17:40 ,  Päivitetty 7.11.2018 19:05