in English
 
 
Tutustu kevätlukukauden 2019 opintotarjontaan

Kevätlukukauden opintotarjontaan sisältyy eri alojen opintokokonaisuuksia sekä yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja kymmenistä eri oppiaineista. Opintoja on tarjolla Turussa, Porin yliopistokeskuksessa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolella Suomea. Tutustu tarjontaan ja kysy lisätietoja!

Verkko-opintoina voi opiskella perus- ja aineopintokokonaisuuksia tai voit valita yksittäisiä jaksoja esimerkiksi arkeologiasta ja historiasta, kulttuurihistoriasta, kasvatustieteistä, psykologiasta, maantieteestä ja ympäristötieteestä. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus alkaa tammikuussa monimuoto-/verkko-opintoina Turussa ja yhteistyöppilaitoksissa.

Uusina verkkokursseina alkavat esim. Ajankohtaista diabeteksesta ja hoidosta 3 op, Mediakulttuuri ja terveys 3 op, Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op, Kemia IV.

Turun yliopistossa järjestetään uutena lähiopetuksena Improvisaatiolla rohkeutta työelämään 3 op, uskonnonopettajan koulutukseen liittyvä Uskonto Euroopassa uudelta ajalta nykypäivään 5 op sekä useita kemian kursseja. 

Tilastolliset perustaidot 6 op on tarjolla Turun yliopistossa ja Tilastotieteen peruskurssi soveltajille 8 op Turun kesäyliopistossa.

Perusopinnot suorittaneille on tarjolla arkeologian, Suomen historian, yleisen historian ja sosiaalitieteiden aineopintoja Turun yliopistossa.

Turun kauppakorkeakoulun tarjontaan sisältyy kymmeniä kursseja eri oppiaineista Turussa ja Porin yksikössä. Uutena kurssina Turussa on mm. Contemporary Issues in Management 6 ECTS ja iltaopetuksena järjestetään mm. Talousmatematiikan perusteet 3 op

Ilmoittautuminen opintoihin alkaa porrastetusti 28.11. Yhteistyöoppilaitosten opintoihin voi jo ilmoittautua suoraan oppilaitokseen. Tarkista ilmoittautumisajat ja -ohjeet sekä maksut opetusohjelmista!

Tutustu koko tarjontaan Opintotarjonta-sivulla, ks. kevään opetusohjelmien linkki.

Lisätietoja voit kysyä opintojen yhteyshenkilöiltä ja avoimen yliopiston opintoneuvojalta, ks. yhteystiedot.

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.12.2018 14:40 ,  Päivitetty 8.12.2018 23:22