in English
 
 
Tutustu kevätlukukauden opintotarjontaan! Ilmoittautuminen on käynnissä

​Avoimessa yliopistossa voi kevätlukukaudella 2018 aloittaa opintokokonaisuuksia (perus- ja aineopintoja) tai opiskella yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja.

Opintotarjontaan sisältyy mm. verkko-opintoina järjestettäviä kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, maantieteen, ympäristötieteen, arkeologian ja historian sekä kulttuurihistorian opintoja. Verkko-opintoina järjestetään myös Mediakasvatus, Johdatus oikeustieteeseen ja Tilastolliset perustaidot (SPSS) -kurssi. Uusina opintoina on tarjolla East Asian Studies -verkkokursseja.

Uutuuksia ovat myös TY:ssa järjestettävä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin kuuluva Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu -luentojakso ja arkeologian aineopinnot 35 op.

Turun kauppakorkeakoulusta on tarjolla kymmeniä kursseja sekä Turussa että Porin yksikössä. Verkko-opintoina voi opiskella mm. Johtamisen perusteet ja Työpsykologia -kurssit.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op alkaa tammikuussa monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Voit valita myös yksittäisiä opintojaksoja.

Kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa on kevätlukukaudella tarjolla Johtamisen ja organisoinnin kursseja, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä -jakso, Monikulttuurinen terveydenhuolto -jakso, gerontologian opintojaksoja ja monien muiden alojen opintoja.

Ilmoittautumisajat ja -ohjeet sekä maksutiedot löytyvät opetusohjelmista. Voit tiedustella mahdollisuutta tulla mukaan jo alkaneisiinkin opintoihin. Kysy lisätietoja opintoneuvojalta ja opintojen suunnittelijoilta!

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan Kevät 2018 -sivulle, klikkaa uudestaan.

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 6.1.2018 13:05 ,  Päivitetty 13.1.2018 22:03