in English
 
 
Tutustu kevätlukukauden opintotarjontaan!

​Avoimessa yliopistossa voi kevätlukukaudella 2018 aloittaa opiskelemaan opintokokonaisuuksia (perus- ja aineopintoja) tai yksittäisiä opintojaksoja ja kursseja.

Opintotarjontaan sisältyy mm. verkko-opintoina järjestettäviä kasvatustieteen, erityispedagogiikan, psykologian, maantieteen, ympäristötieteen, arkeologian ja historian sekä kulttuurihistorian opintoja. Verkko-opintoina järjestetään myös Mediakasvatuksen kurssi, Johdatus oikeustieteeseen sekä kasvatustieteiden opintoihin liittyvä Tilastolliset perustaidot -kurssi.

Uusina opintoina on tarjolla East Asian Studies -verkkokursseja. Uutuuksia ovat myös TY:ssa järjestettävä yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yleisopintoihin kuuluva Yhteiskuntakäsitykset ja kriittinen ajattelu 3 op -luentosarja ja mediatutkimuksen opintoihin kuuluva Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op -opintojakso. 

Turun kauppakorkeakoulusta on tarjolla kymmeniä kursseja Turussa ja Porin yksikössä. Verkko-opintoina voi opiskella mm. Johtamisen perusteet ja Työpsykologia -kurssit.

Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus 25 op alkaa tammikuussa monimuoto-opintoina Turun yliopistossa. Opinnot ovat tarjonnassa lisäksi yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Voit valita myös yksittäisiä jaksoja.

Kesäyliopistoissa, kansalais- ja kansanopistoissa on kevätlukukaudella tarjolla Johtamisen ja organisoinnin kursseja, Kotouttaminen ja ammatilliset käytännöt maahanmuuttajatyössä -jakso, Monikulttuurinen terveydenhuolto -jakso, gerontologian opintojaksoja ja monien muiden alojen opintoja.

Ilmoittautumisohjeet ja maksutiedot löytyvät opetusohjelmista.

Huom! Jos linkki ei aukea suoraan Kevät 2018 -sivulle, klikkaa linkkiä uudestaan.

 

 

Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 15.11.2017 1:00 ,  Päivitetty 20.11.2017 11:08