in English
 
 
Stressilääketiedettä, gerontologian, hoitotieteen ja muita lääketieteen alan opintoja
Mitä stressillä tarkoitetaan ja mitkä ovat sen vaikutukset työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa ja kulttuurisesti? Miten tietoisuustaitoja voi käyttää stressistä selviytymiskeinona? Stressilääketieteen 3 op -opintojakso on tarjolla Turussa ja useissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Jakson asiantuntijaluennot alkavat 11.9. ja ne välitetään verkon kautta opinnot järjestäville oppilaitoksille.

Mitä uutta tiedetään ikääntymisestä ja vanhenemisesta niin yksilön kuin yhteisön ja yhteiskunnan näkökulmista? Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä ja millaisia ovat ikääntyvän väestön palvelutarpeet? Gerontologian opintoihin sisältyy eri teemoja käsitteleviä opintojaksoja, mm. Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito sekä Ikääntyminen murroksessa. Opinnot ovat tarjolla Turun kesäyliopistossa ja muissa yhteistyöoppilaitoksissa. Ilmoittaudu pian!

H
oitotieteen perusopinnot voi suorittaa joustavasti kirjatentteinä. Aineopinnot ovat tarjolla TY:ssa, Satakunnan sairaanhoitopiirissä, Helsingin aikuisopistossa ja Etelä-Pohjanmaan opistossa. Hoitotieteen opinnot antavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta suorittamaan TtM-tutkintoa.

Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op -opintojakso on keväällä 2018 tarjonnassa useissa yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnoissa tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen - myös ammattilaisen - käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Syksyn opintotarjontaan sisältyy myös Asklepios-ohjelma 15 op: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. Haku lähiopetukseen ja verkko-opintoihin alkaa 10.8.

Lihavuus 3 - 4 op
-opintojakso järjestetään verkko-opintoina kevätlukukaudella. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Uusina opintoina on TY:ssa tarjolla biolääketieteen koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Opetus järjestetään integroituna opetuksena ts. avoimen yliopiston kautta voi osallistua tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opinnot sopivat erityisen hyvin tutkinto-opinnoista kiinnostuneille ja niille, jotka tarvitsevat alan tietämystä työelämässä. Tutustu myös biokemian, biologian, genetiikan, kemian ym. luonnontieteellisten opintojen tarjontaan!
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 24.8.2017 17:55 ,  Päivitetty 26.8.2017 10:53