in English
 
 
Lääke- ja terveystieteellisen alan tietämystä avoimena yliopisto-opetuksena
Stressilääketieteen 3 op -opintojakso on ensi syksynä tarjolla Turussa ja useissa yhteistyöoppilaitoksissa eri puolilla Suomea. Opinnot perehdyttävät stressiin ja sen vaikutuksiin mm. työelämässä, mielenterveydessä, lapsettomuudessa ja kulttuurisesti sekä lisäksi tietoisuustaitoihin stressistä selviytymiskeinona. Jakson asiantuntijaluennot välitetään verkon kautta opinnot järjestäville oppilaitoksille.

Syksyllä alkavat myös monitieteiset gerontologian perusopinnot, joista voi opiskella myös eri teemoja käsitteleviä jaksoja, sekä hoitotieteen perus- ja aineopinnot. Hoitotieteen opinnot antavat mahdollisuuden hakea avoimen yliopiston väylän kautta suorittamaan TtM-tutkintoa.

Keväällä 2018 järjestetään Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op -opintojakso. Jakso on tarjonnassa useissa yhteistyöoppilaitoksissa. Opinnoissa tutustutaan monikulttuurisiin kohtaamisiin terveydenhuollossa ja vuorovaikutuksellisten tekijöiden merkitykseen näissä kohtaamisissa. Kulttuuritausta vaikuttaa jokaisen - myös ammattilaisen - käsityksiin terveydestä ja sairaudesta.

Lihavuus 3 - 4 op -opintojakso järjestetään verkko-opintoina kevätlukukaudella. Opinnot voi suorittaa täysin etäopiskeluna.

Uusina opintoina on Turussa tarjolla biolääketieteen koulutusohjelmaan kuuluvia opintojaksoja. Opetus järjestetään integroituna opetuksena ts. avoimen yliopiston kautta voi osallistua tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Opinnot sopivat erityisen hyvin tutkinto-opinnoista kiinnostuneille ja niille, jotka tarvitsevat alan tietämystä työelämässä.

Katso tarkempia tietoja lääketieteellisen tiedekunnan opinnoista!

Tutustu myös biologian, genetiikan, biokemian, kemian ym. luonnontieteellisten opintojen tarjontaan!
Asiasana:
Tagit:
Julkaistu 8.6.2017 21:35 ,  Päivitetty 8.6.2017 23:18