in English
 
 
 

 Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

 

Kiinnostaako kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä? Osallistu verkkokurssille!

Erityispedagogiikan perusteet tutuiksi verkkokurssilla

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito -opintojakso ja asiantuntijaluennot opistoissa eri puolilla Suomea

Ajankohtaista opintotarjontaa loka- ja marraskuussa

Palvelujen johtaminen, Yrittäjyys, Sopimusoikeus ym. kursseja Turun kauppakorkeakoulun II periodilla lokakuussa

Tiesitkö, että kasvatustieteelliset opinnot sopivat monenlaisiin opiskelutarpeisiin?

Tunnetko maantieteen tarjoamat moninaiset näkökulmat ihmisen ja luonnon aikaansaamiin ilmiöihin?

Historian opinnoilla saat tietoa ja taitoja oman aikamme ilmiöiden ymmärtämiseen

Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opintoja avoimessa yliopistossa

Tutustu humanististen ja yhteiskuntatieteellisten opintojen monipuoliseen tarjontaan - myös uusia verkko-opintoja

Tutustu syksyn 2017 ja kevään 2018 opintotarjontaan!

Johdatus oikeustieteeseen -verkkokurssi ja muita oikeustieteellisiä opintoja avoimessa yliopistossa

Seuraa avointa yliopistoa Facebookissa

Haaveena opettajankoulutus? Aloita kasvatustieteen opinnot avoimessa yliopistossa!
Kasvatustieteelliset opinnot sopivat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille. Opintoja voi hyödyntää työelämän tarpeisiin ja ne sopivat hyvin tutkintotavoitteiseen opiskeluun - esimerkiksi opettajankoulutukseen tähtääville!