in English
 
 
 

 Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

 

Tutustu syksyn opintotarjontaan!

Turun kauppakorkeakoulun kursseja tutkintoon tähtääville ja työelämän tarpeisiin

Tutustu monipuoliseen humanististen opintojen tarjontaan!

Psykologian, sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opinnot alkavat syyskuussa

Sote-akatemian Uudistuvan sosiaali- ja terveyshuollon perusteet -opintokokonaisuus alkaa syksyllä 2018

Lääketieteen, hoitotieteen ja gerontologian opintoja ammatilliseksi lisäkoulutukseksi ja kaikille kiinnostuneille

Kasvatustieteellisiä opintoja Turussa, yhteistyöoppilaitoksissa ja verkko-opintoina

Ympäristötieteen, maantieteen ja muita luonnontieteiden kursseja - myös Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -verkko-opinnot

Osallistu Turun yliopiston avoin yliopisto ja minä -videokilpailuun!

Tule mukaan luovan kirjoittamisen opintoihin!

Asklepios: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus myös verkko-opintoina

Psyykkiset traumat -kurssin asiantuntijaluennot tarjolla syksyllä myös yhteistyöoppilaitoksissa

Tulevaisuudentutkimuksen verkko-opintoja syksyllä 2018

Kiinnostaako biotalous? Tutustu Biotalousasiantuntijan osaamissalkku -opintoihin

Kesäopintoja avoimessa yliopistossa

Tutkinto-opiskelijaksi Turun yliopistoon? Yhteishaku alkaa 14.3. ja avoimen yliopiston väylähaku 2.5.

Monikulttuurinen terveydenhuolto -opinnot Turussa ja opistoissa eri puolilla Suomea

Helmi-, maalis- ja huhtikuussa alkavia opintoja

Delfoi, systeemiajattelu ja SSM, osallistavat menetelmät... Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät -kurssi alkaa maaliskuussa

Oletko kiinnostunut aikuiskoulutuksen kysymyksistä?
<<    >>