in English
 
 
 

 Ajankohtaista avoimessa yliopistossa

 

Projektiosaaminen on tämän päivän työelämätaito

Lisäoppia asiatyylisten tekstien kirjoittamiseen

Millaista säätä on luvassa? Klimatologian verkkokurssilla käsitellään ilmastoa ja sääilmiöitä

Kasvatustieteen perus- ja aineopinnot voi aloittaa tammikuussa verkko-opintoina

Suomen taide -kurssi verkko-opintoina ja opistoissa kevätlukukaudella 2018

Menneisyyden tuntemus on avain nykyajan ymmärtämiseen

Suomi ikääntyy - Mitä ikääntyminen tarkoittaa yhteiskunnallisena kysymyksenä?

Johtamisen ja organisoinnin, laskentatoimen ja rahoituksen ym. kursseja Turun kauppakorkeakoulun III periodilla alkuvuodesta 2018

Tutustu kevätlukukauden opintotarjontaan! Ilmoittautuminen alkaa porrastetusti 29.11.

Miltä tulevaisuus näyttää? Voiko visionäärisyyttä oppia? Tulevaisuudentutkimuksen opinnot alkavat tammikuussa!

Oletko kiinnostunut rakennetun ympäristön, kulttuuriarvojen ja maisemansuojelusta?

Avoimen yliopiston väylähaun ja muiden Turun yliopiston kevään 2018 hakujen ohjeet

Aikuiskoulutus koulutussosiologisesta näkökulmasta aiheena 26.10. alkavalla verkkokurssilla

Kiinnostaako kasvatus ja koulutus yhteiskunnallisina ja kulttuurisina ilmiöinä? Osallistu verkkokurssille!

Ikääntyneiden sairaudet ja hyvä lääkehoito -opintojakso ja asiantuntijaluennot opistoissa eri puolilla Suomea

Ajankohtaista opintotarjontaa loka- ja marraskuussa

Tiesitkö, että kasvatustieteelliset opinnot sopivat monenlaisiin opiskelutarpeisiin?

Tunnetko maantieteen tarjoamat moninaiset näkökulmat ihmisen ja luonnon aikaansaamiin ilmiöihin?

Historian opinnoilla saat tietoa ja taitoja oman aikamme ilmiöiden ymmärtämiseen

Sosiaalitieteiden ja sosiaalityön opintoja avoimessa yliopistossa
<<    >>