in English
 
 
Musiikkitiede

Turun yliopiston musiikkitieteen oppiaineessa korostuu musiikin kulttuurinen tutkimus. Tarkastelun kohteet ulottuvat koko soivaan kulttuuriin, klassisesta musiikista populaari- ja kansanmusiikin eri muotoihin, elokuvamusiikkiin, äänitaiteeseen ja äänimaisemiin. Musiikkitieteen opiskelu kehittää monipuolisia valmiuksia tuottaa soivaa kulttuuria koskevaa tietoa.

Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op

Opintojen tavoitteena on antaa kokonaiskuva ja ymmärrys mediatutkimuksen, musiikkitieteen ja taidehistorian tutkimusperinteistä sekä tutkimuskohteiden erilaisista lähestymistavoista.
 
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:
  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
  • Opiskeluvalmiudet 2 op
  • Mediatutkimus, musiikkitiede ja taidehistoria tieteenaloina 5 op
  • Näkökulmia kuviin ja ääniin: teoria 2 op
  • Näkökulmia kuviin ja ääniin: harjoitukset 3 op
  • Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
  • Tekijät, toimijat, kentät 5 op
Opinnot järjestetään verkko-opintoina. Opintokokonaisuudesta voi opiskella myös yksittäisiä jaksoja.

Musiikkitieteen aineopinnot

Aineopinnot järjestetään intergroituna opetuksena Turun yliopistossa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot