in English
 
 
Suomi 100 vuotta -opintoja

Avoimen yliopiston yhteistyöoppilaitokset järjestävät syksyllä 2017 ja keväällä 2018 Suomi 100 vuotta -teemaa käsitteleviä opintoja.

Kysy oppilaitoksista tarkempia tietoja opintojen toteutuksesta ja ilmoittaudu ensin oppilaitokseen ja vasta sen antamien ohjeiden mukaan Avoimen yliopiston Nettiopsussa.

Itsenäisen Suomen kulttuurihistoria 5 op, syksy 2017 tai kevät 208

Kurssi pohjautuu teokseen "Maamme. Itsenäisen Suomen kulttuurihistoriaa". Teoksen kirjoittajat ovat pääasiassa Turun ja Lapin yliopistojen kulttuurihistorian tutkijoita.

Suomen historian linjat ja murrokset 5 op, syksy 2017

Opinnot antavat perustiedot suomalaisen yhteiskunnan keskeisistä kehityslinjoista ja murrosvaiheista keskiajalta nykypäivään. Kurssin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt Suomen historian aikakausijaotteluun ja osaa asettaa Suomen historian tapahtumat osaksi ajallisesti ja paikallisesti laajempia kokonaisuuksia.

Uskonto ja monikulttuurisuus Suomessa 5 op, kevät 2018

Opinnoissa luodaan kokonaiskuva tämän päivän uskontotilanteesta Suomessa ja keskitytään lisääntyvän monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin suomalaisessa yhteiskunnassa. Erityishuomiota kiinnitetään islamia koskeviin kysymyksiin.

Siirtolaisuus 5 op, kevät 2018

Opinnot antavat perustiedot siirtolaisuudesta ja pakolaisuudesta suomalaisena, kansainvälisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä sekä niiden poliittisista, taloudellisista, sosiaalisista ja kulttuurisista seurauksista.

Suomen taide 5 op, kevät 2018

  • Keski-Pohjanmaan kesäyliopisto
  • Kymenlaakson kesäyliopisto, Kotka
  • Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto
  • Vaasan kesäyliopisto
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot