in English
 
 
Humanistisen tiedekunnan opinnot

​Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain.

 • Arkeologia
  • Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Avauksia arkeologiaan 5 op
 • Asklepios-ohjelma: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus 15 op
 • Historia
  • Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Historian taito 5 op
 • Kotimainen kirjallisuus
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisenä jaksona mm.
   Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
 • Kreikkalainen filologia
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op
 • Kulttuurihistoria
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
   Kulttuurihistorian metodologia ja historia 5 op
   Liikenteen kulttuurihistoria
  • aineopinnot 35 op
 • Latinalainen filologia
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Latinan alkeiskurssi 5 op
   Latinan jatkokurssi 5 op
 • Luova kirjoittaminen
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisinä jaksoina mm.
   Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Mediatutkimus
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja
  • aineopinnot 35 op tai yksittäisinä jaksoina:
   Mediakasvatus 5 op
   Puheviestinnän opettaminen ja arviointi 5 op
 • Museologia
  • perusopinnot 25 op
  • Esinekulttuuri Suomessa - esineitä ajassa ja arjessa 5 op
 • Musiikkitiede
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op  tai yksittäisiä jaksoja
 • Suomen historia
  • aineopinnot 35 op
 • Suomen kieli ja suomalais-ugrilainen kielentutkimus
  • Suomen kielen perusopinnot 25 op
 • Taidehistoria
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op  tai yksittäisiä jaksoja, mm. Suomen taide 5 op, Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
 • Uskontotiede
  • perusopinnot 25 op tai  yksittäisiä jaksoja:
   Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
   Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op
 • Yleinen historia
  • aineopinnot 35 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot
Porin yliopistokeskuksessa:

Asiasana:
Tagit:

 


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja hausta maisteriopintoihin.


 


Humanistisia oppiaineita Turun yliopiston avoimessa yliopistossa