in English
 
 
Humanistisen tiedekunnan opinnot

​Avoimessa yliopistossa voi opiskella seuraavia humanistisen tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaisia opintokokonaisuuksia ja yksittäisiä opintojaksoja. Opintotarjonta vaihtelee hieman vuosittain.

 • Arkeologia
  • Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm. Avauksia arkeologiaan 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Asklepios-ohjelma: Kulttuurin ja terveyden tutkimuksen opintokokonaisuus
 • Historia
  • Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
   Historian taito 5 op
 • Kotimainen kirjallisuus
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisenä jaksona:
   Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
 • Kreikkalainen filologia
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Kreikan historia ja yhteiskunta 5 op
  • aineopinnot
 • Kulttuurihistoria
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Latinalainen filologia
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Latinan alkeiskurssi 5 op
   Latinan jatkokurssi 5 op
  • aineopinnot
 • Luova kirjoittaminen
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja mm.
   Johdatus kirjoittamiseen 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Mediatutkimus
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja
  • aineopinnot 35 op
  • Mediakasvatus 5 op
 • Museologia
  • perusopinnot 25 op
 • Musiikkitiede
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op  tai yksittäisiä jaksoja
  • aineopinnot 35 op
 • Ranska
  • perusopinnot 25 op
 • Saksan kieli
  • perusopinnot 25 op
 • Suomen historia
  • aineopinnot 35 op
 • Suomen kieli
  • suomen kielen ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen perusopinnot 25 op
  • aineopinnot 35 op
  • Suomen kieli ja kulttuuri (ulkomaalaisille)
 • Taidehistoria
  • Mediatutkimuksen, taidehistorian ja musiikkitieteen perusopinnot 25 op  tai yksittäisiä jaksoja, mm.
   Muuttuva taide ja kulttuuri 5 op
  • aineopinnot 35 op
 • Uskontotiede
  • perusopinnot 25 op tai yksittäisiä jaksoja:
   Johdanto kulttuurien tutkimukseen 5 op
   Kulttuurinen kohtaaminen ja muutos 5 op
   Johdanto uskontotieteeseen 5 op
  • aineopintojen yksittäisiä opintojaksoja
 • Yleinen historia
  • aineopinnot 35 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman opinnot
Porin yliopistokeskuksessa:

Asiasana:
Tagit:

 


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja hausta maisteriopintoihin.


 


Humanistisia oppiaineita Turun yliopiston avoimessa yliopistossa