in English
 
 
Asklepios-ohjelma: Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus

Asklepios-ohjelma on Turun yliopiston humanistisen, kasvatustieteiden, lääketieteellisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan yhteinen opintokokonaisuus (15 op). Ohjelman päätavoitteena on tarjota monipuolisia ja kriittisiä näkökulmia terveyden, sairauden ja hyvinvoinnin teemoihin. Asklepios-ohjelmassa on mahdollista kehittää myös tieteellisen kirjoittamisen taitoja sekä kykyä monitieteiseen ajatteluun ja tieteenalarajat ylittävään vuorovaikutukseen.

Lukuvuonna 2017 - 2018 ohjelman teemana on Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus. Monikulttuurisuus ja eriarvoisuus ovat ajankohtaisia teemoja, joiden tuntemuksesta on hyötyä eri alojen opinnoissa ja monissa erilaisissa työtehtävissä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Asklepios I: Terveys, kulttuuri ja eriarvoisuus 3 op
  • Asklepios II: Terveyden eriarvoinen historia 3 op
  • Asklepios III: Eriarvoisuus terveydenhuollossa 3 op
  • Asklepios IV: Monikulttuurinen terveydenhuolto 3 op
  • Asklepios V: Lopputyö 3 op
Opinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Turun yliopistossa ja verkko-opintoina.
Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteyshenkilöt