in English
 
 
Digitaalinen kulttuuri

Oppiaine sijoittuu Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuken koulutusohjelman teknologista kulttuuria ja sen muutosta tarkastelevalle painopistealueelle. Kiinnostus kohdistuu varsinkin käyttäjäryhmiin ja -yhteisöihin sekä teknologioiden välisiin suhteisiin. Digitaalisen kulttuurin opetuksella ja tutkimuksella on kolme näihin liittyvää painopistettä: teknologian kulttuurinen muutos, pelikulttuurit, verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media.

Digitaalisen kulttuurin perusopinnot 25 op

Kulttuurituotannon ja maisemantutkimuksen koulutusohjelman kolmella pääaineella, digitaalisella kulttuurilla, kulttuuriperinnön tutkimuksella ja maisemantutkimuksella, on integroivat perusopinnot. Ne koostuvat kaikille pakollisista yhteisistä johdantokursseista (15 op) sekä oppiainekohtaisista linjaopinnoista (10 op). 

Digitaalisen kulttuurin linjan perusopintojen tavoitteena on perehdyttää digitaalisen kulttuurin käsitteistöön eri näkökulmista käsin, tarjota tutkimuksellisia perusvalmiuksia sekä opastaa teknologisten tutkimus- ja toimintaympäristöjen hallintaan.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Digitaalinen maailma 5 op
 • Kulttuuriperintö 5 op
 • Maisema, paikka, kulttuuriympäristö 5 op
 • Aineistot ja menetelmät 10 op

Perusopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Porin yliopistokeskuksessa.

Digitaalisen kulttuurin aineopinnot 35 op

Aineopintojen päätavoite on digitaalisen kulttuurin tutkimuksellisten valmiuksien kehittäminen. Aineopinnot vahvistavat oppiaineen painopistealueiden tuntemusta ja tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden erikoistua valitsemiinsa digitaalisen kulttuurin teemoihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

 • Tutkielmaseminaari 10 op
 • Digitaalisen kulttuurin tutkielmaseminaari 10 op
 • Tutkimuksen teoriat ja käytäntö 5 op
 • Tutkimusaineistot ja niiden hankinta 3 op
 • Digitaalisen kulttuurin painopistealueet 6 op
 • Tutkimuseettiset erityisvalmiudet 3 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen digitaalisessa kulttuurissa 5 op
 • Pelikulttuurit 3 op
 • Verkkoyhteisöt ja sosiaalinen media  33op

Digitaalisen kulttuurin aineopinnot järjestetään integroituna lähiopetuksena Porin yliopistokeskuksessa.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot