in English
 
 
Historia

Arkeologian ja historian perusopinnot 25 op

Arkeologian ja historian perusopinnot ovat tutkinto-opinnoissa yhteiset historia-aineiden ja arkeologian opiskelijoille.

Perusopintojen tavoitteena on antaa tiedolliset, taidolliset ja käsitteelliset valmiudet tarkastella kriittisesti menneisyyttä ja sitä koskevaa tutkimusta. Tavoitteena on myös, että opiskelija oivaltaa historiallisen ajattelun luonteen sekä tiedostaa tieteellisen historiankirjoituksen erityispiirteet ja erilaiset lähestymistavat.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Historian taito 5 op
  • Näkökulmia menneisyyteen 20 op:
    • Arkeologian peruskurssi 5 op
    • Kulttuurihistorian aikakaudet 5 op
    • Suomen historian linjat ja murrokset 5 op
    • Yleisen historian keskeisiä kysymyksiä 5 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa integroituna opetuksena ja verkko-opintoina. Lisäksi opintoja järjestetään yhteistyöoppilaitoksissa. 

Suomen historian linjat ja murrokset 5 op -opintojakso on tarjolla yhteistyöoppilaitoksissa Suomi 100 vuotta -teemaan liittyen.

HUOM! Jos linkki ei aukea suoraan ao. opetusohjelmiin, klikkaa uudestaan!

Historia-aineiden aineopinnot

Arkeologian ja historian perusopintojen jälkeen avoimessa yliopistossa on mahdollisuus jatkaa opiskelua kulttuurihistorian, Suomen historian ja yleisen historian aineopintoihin.

Asiasana:
Tagit:
 

 Yhteystiedot

 

Suunnittelija Katriina Mäkinen

Opintosihteeri Sari Hurula


Historian opintoja avoimessa yliopistossa -esite (pdf)


Tavoitteena tutkinto?

Lue Tavoitteena tutkinto -sivuilta  tutkintoon tähtäävien opintojen suunnittelusta, avoimen yliopiston väylästä ja maisterihausta.

Historia-aineet Turun yliopistossa